Lector Vastgoed

Vacaturenummer
v19.0094

Omvang
0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Instituut voor Bedrijfskunde

Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. In het Kenniscentrum NoorderRuimte zijn de lectoraten Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen, Facility Management, Leefomgeving in Transitie, Ruimtelijke Transformaties en Vastgoed gebundeld. De lectoraten en lectoren van NoorderRuimte werken nauw samen en richten zich op vier thema's: Aardbevingen, Duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn en Leefbaarheid. Deze thema's sluiten aan bij de vraagtukken en opgaven die spelen in het Noorden. NoorderRuimte is onder meer verbonden aan BuildinG en het Global Centre on Adaptation.

Wil jij een rol spelen bij onderzoek naar (en de discussie over) duurzaam vastgoed en de kwaliteit van de gebouwde omgeving in Noord-Nederland?

Voor het lectoraat Vastgoed zijn we op zoek naar een

Lector Vastgoed
(Economisch en maatschappelijk renderende vastgoedmarkten van de toekomst)

Plaats in de organisatie


Je bent verantwoordelijk voor het lectoraat Vastgoed en werkt hierbij nauw samen met andere lectoren binnen het kenniscentrum NoorderRuimte. Je legt verantwoording af aan de dean van het Instituut voor Bedrijfskunde.

Wat verwachten wij van de lector


Je initieert en coördineert praktijkgericht onderzoek naar vastgoed gerelateerde vraagstukken.
Je bent in staat de resultaten van onderzoek te verbinden aan het lectoraat en te verankeren in het onderwijs waarbij de nadruk ligt op de verbinding met de opleidingen Vastgoed & Makelaardij, Built Environment en Facility Management. Je geeft een duidelijke richting aan het lectoraat en inhoud en allure aan de thema’s van het lectoraat en bent gedreven om het lectoraat naar een hoger niveau te brengen. De focus is hierbij steeds gericht op het onderzoeken van vastgoedmarkten van de toekomst, met een prominente plaats voor het vinden van een economische en maatschappelijke onderbouwing van ruimtelijke interventies (MKBA). Daarnaast ben je in staat de economische waarde van de door andere lectoraten ontwikkelde interventies en de maatschappelijke impact daarvan door te rekenen.

Dit doe je samen met een team deskundigen uit de praktijk en docent-onderzoekers; het zogenaamde lectoraat of kenniskring. De verkregen kennis en inzichten publiceer en vertaal je naar onderwijs en toepassingen in het werkveld. Je bent letterlijk de brug tussen onderwijs en praktijk.
Je geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek en ondersteunt onderwijsprogramma’s in samenwerking met kenniskringleden, werkveld en andere lectoraten binnen het kenniscentrum. Je formuleert onderzoeksvoorstellen, verwerft externe financiering voor deze voorstellen en zorgt voor uitvoering (doelstelling: 40% externe financiering). Daarnaast onderhoud je de regionale, nationale en internationale netwerken van het lectoraat ten einde de samenwerking tussen het (noordelijke) werkveld en de hogeschool te versterken en de kenniscirculatie te intensiveren. Als lector ben je ook betrokken bij onderwijsontwikkeling, zoals bij de ontwikkeling van een master. Als lector Vastgoed fungeer je als een coördinatiepunt. Je verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis, past die toe en het is je ambitie om dit verder te laten groeien. Het aansturen van beginnende en ervaren onderzoekers en gaat je goed af. Ervaring in de samenwerking op het terrein van onderzoek met overheden en bedrijfsleven is een pré. Dit geldt ook voor ervaring met accreditatietrajecten.

Leeropdracht lectoraat


Binnen de regio vormt het ontwikkelen van een evenwichtig aanbod in de diverse vastgoedmarkten een belangrijke maatschappelijke opgave. Deze opgave verschilt voor commercieel en maatschappelijk vastgoed. Het in balans brengen van vastgoedmarkten vraagt om een integrale benadering van vastgoedontwikkeling. Deze integrale benadering is vraag gestuurd, passend binnen wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet), met inzicht in maatschappelijke kosten en baten, duurzame financieringsvormen en een gezonde, duurzame exploitatie.

Het lectoraat heeft als leeropdracht om onderzoek te doen naar toekomstbestendige scenario’s voor vastgoedmarkten. Belangrijk in dit onderzoek is de toetsing van scenario’s op financieel economische en maatschappelijke impact. Dit vereist gedegen onderzoek naar geavanceerde waarderingsmethoden. Het lectoraat vergroot hiermee het inzicht in de toekomstbestendigheid van bestaande vastgoedmarkten en geeft tegelijkertijd richting aan het maken van keuzes rond vastgoedontwikkeling, - management en -beheer.

Daarnaast vragen we ons binnen Noorderruimte af welke ontwikkelingen in Noord-Nederland van invloed zijn op de (ervaren) leefbaarheid? Hoe kan de gebouwde omgeving een bijdrage leveren aan een gezond leefklimaat en welke voorzieningen spelen hierbij een rol? Als kenniscentrum willen wij een kernspeler zijn bij projecten op het terrein van 'evidence-based design' en 'healing environments', zoals het Groninger project 'healthy cities'. Deze laatste twee ontwikkelingen zijn nauw verbonden met de strategische thema's 'energie' en 'healthy ageing' van de Hanzehogeschool Groningen, met een focus op de gebouwde omgeving. Gebiedsontwikkeling richt zich op financiële en maatschappelijke waarde creatie voor een langere termijn. Als lector Vastgoed speel je een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen. Je specialiseert je in onderzoek naar en uitvoering van maatschappelijke kosten en basten analyses (MKBA) in combinatie met scenario’s voor vastgoedmarkten en relevante thema’s van het kenniscentrum. Impact is een leidend principe.

Functie-eisen


- Gepromoveerd academicus met een achtergrond in vastgoed in combinatie met bedrijfskunde, economie of econometrie en kennis en ervaring met MKBA;
- ruime ervaring met (praktijk)onderzoek naar de interacties tussen gebiedsontwikkeling, gebouwen en mensen;
- visie op de ontwikkeling van vastgoedmarkten en ervaring met onderzoek doen naar vastgoedontwikkeling en waardebepaling;
- kennis van vastgoedwaardering, belegging en modelmatige waarderingssystemen;
- aantoonbare ervaring met ontwikkelen, coördineren en begeleiden van onderzoek, inclusief promotieonderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs en het verwerven van financiering hiervoor;
- kennis van en ervaring met het schrijven van subsidie aanvragen;
- uitstekende nationale en internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen;
- in bezit van een RICS-accreditatie of bereid deze te halen.

Je bent een ervaren praktijk- en handelingsgerichte onderzoeker die vragen uit de praktijk weet te vertalen naar onderzoek en vice versa. Je bent in staat onderzoek en verworven kennis binnen het instituut te integreren in het onderwijs. Dit door het actief te laten participeren van studenten en docenten in onderzoek. Je legt verbinding tussen onderwijs, onderzoek, overheden en het bedrijfsleven en weet professionals te inspireren en aan te zetten tot innovatie door onderzoek. Je bent hierin organisatiesensitief en weet de verschillende belangen af te wegen. Je hebt een ondernemende en innovatieve houding, wat maakt dat je zichtbaar bent in het werkveld en goed op de hoogte bent en open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Je signaleert onderzoeksmogelijkheden en je kunt zelf actief beïnvloeden. Je bent een verbinder en hebt als persoon een gezonde balans tussen sensitiviteit en zakelijkheid en hebt daarnaast een prettige en duidelijke manier van communiceren. Je bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend en kwaliteitsbewust.

Wat wij bieden

Wij bieden je een tijdelijke aanstelling met een omvang van 0,6 fte, uitgaande van een lectoraatsperiode van 4 jaar, in de functie van Lector A (Schaal 15). Het salaris bedraagt, conform cao-hbo, minimaal € 5.219,- en maximaal € 7.284,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. .

Inlichtingen


Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renate Coumou, dean Instituut voor Bedrijfskunde, telefoonnummer 06-55125068.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De gesprekken staan voorlopig gepland op 12, 13 en/of 16 september 2019.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

01-09-2019

Solliciteren


Reageer op deze vacature