Hogeschooldocent Design Research

Vacaturenummer
v19.0032

Omvang
Min. 0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Instituut voor Communicatie, Media & IT

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT (CMI) van de Hanzehogeschool Groningen (HG) biedt een veelzijdig, innovatief en internationaal georiënteerd aanbod aan bacheloropleidingen op het brede gebied van communicatie, media en IT. Ruim 3300 studenten volgen deze bacheloropleidingen. Daarnaast verzorgt het Instituut ook de masteropleiding International Communication en wordt de master Digitale Technologie & Business ontwikkeld. Tevens verzorgt het Instituut opleidingen voor IT-professionals onder de vlag van de IT-Academy Noord-Nederland in samenwerking met het noordelijk bedrijfsleven.
Er zijn vier lectoraten binnen CMI die verbonden zijn aan het Centre of Expertise Energy en het Centre of Expertise Ondernemerschap. Onze innovatiewerkplaats, Digital Society Hub (DSH), is de plek waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Wegens groei zijn wij voor de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) op zoek naar een Hogeschooldocent Design Research.

Waar ga je werken


Het Instituut voor CMI verzorgt onderwijs voor de volgende bachelor opleidingen:
Communicatie/ International Communication, Communication & Multimedia Design en HBO-ICT. Je maakt deel uit van het team CMD en valt onder de verantwoordelijkheid van één van de teamleiders CMD.

Onze toekomstige professionals werken op het snijvlak van ontwerp en ontwikkeling van interactieve, digitale communicatieproducten. Je vormt samen met de andere hogeschooldocenten de Curriculumcommissie en werkt samen met de teamleiders aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, resulterend in een geslaagde accreditatie over twee jaar. De hogeschooldocenten werken op basis van het ontwikkelplan CMD, de notitie over de nieuwe visie en structuur en het Onderwijs- en Opleidingsplan (OOP).

Wat verwachten wij van jou in de rol van Hogeschooldocent Design Research


Je bent expert in het werkveld van Communication & Multimedia Design; met een focus op ontwerpgericht toegepast onderzoek. Binnen CMD hebben wij een aantal focusgroepen van docenten die zich bezighouden met een specifiek thema. Jij hebt de rol om deze docenten te motiveren en stimuleren rond de thema’s die zijn georganiseerd. De thema’s binnen CMD zijn onder andere 21st Century Skills, Design Research, Ondernemerschap en Creative Design. Van de focusgroep Design Research ben jij de voorzitter. Je stuurt deze groep docenten functioneel inhoudelijk aan. Jij zorgt zowel inhoudelijk als procesmatig, in de breedte van de opleiding, voor de onderzoeksleerlijn op het thema Design Research. Hierbij is het jouw verantwoordelijkheid dat dit integreert in het curriculum en dat de docenten hun deskundigheid blijven bevorderen op dit vlak.

Je geeft tevens mede gestalte aan de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot onderwijs en onderzoek zoals opgenomen in het School Strategisch Plan en in het Onderwijskundig Opleidingsplan (OOP). Je participeert in onderzoek en/of lectoraten vallende binnen ons domein en bent van daaruit de linking pin tussen onderwijs en onderzoek. Je zit in de Curriculumcommissie en levert een bijdrage aan de PiER. Je verzorgt onderwijs in zowel de Nederlandse als Engelse taal en begeleidt studenten bij het onderwijsleerproces. Daarnaast onderhoudt je actieve contacten met het werkveld en met collega’s binnen de Hanzehogeschool die werken aan soortgelijk onderwijs.


Functie-eisen


- Afgeronde relevante master;
- het is een pré als je bent gepromoveerd. Een rol binnen één van de verbonden lectoraten behoort namelijk tot de mogelijkheden;
- visie op en inzicht in de actuele ontwikkelingen binnen het toegepast ontwerpgericht onderzoek en vermogen tot inhoudelijke visievorming op het vakgebied;
- theoretische- en praktijkkennis van het betreffende deskundigheidsgebied;
- bij voorkeur ruime ervaring met het uitvoeren en coördineren van hoger onderwijs en ontwerpgericht toegepast onderzoek;
- kennis van relevante onderzoeksresultaten;
- actueel inzicht in en overzicht over (een groot deel van) de inhoud van het expertgebied Design Research;
- professioneel en organisatiesensitief kunnen handelen binnen de kaders van de notitie van ons Instituut: Inrichting van de Professionele Organisatie;
- aantoonbare netwerken in het werkveld;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van het Nederlands en Engels;
- vaardigheid in het ondersteunen van actieve kennisverwerving en professioneel handelen;
- in het bezit van de pedagogisch didactische aantekening voor HBO-docenten, dan wel de bereidheid deze te behalen;
- bereidheid tot scholing leiderschap voor Hogeschooldocenten.

Competenties


Voor deze functie zijn de volgende competenties vereist: inhoudelijk leidinggeven aan professionals, onderzoeksvaardigheden, studentgerichtheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken, plannen en organiseren, besluitvaardigheid, relaties onderhouden, stressbestendigheid.


Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is 1 september 2019 of zo spoedig mogelijk daarna. De minimale omvang van de vacature is 0,6 fte. Het betreft een structurele positie, waarbij wij eerst een tijdelijk dienstverband bieden van een jaar. Je wordt benoemd volgens de bepalingen van de cao-hbo in functieschaal is 12. Het salaris bedraagt minimaal € 4.136,- en maximaal € 5.564,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Henriet Eilander, Opleidingsmanager CMD, vertelt je graag meer over deze vacature. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 050-595 2311.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 9 mei 2019.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

22-04-2019

Solliciteren


Reageer op deze vacature