Adviseur Vitaliteit

Vacaturenummer
2016150

Omvang
0,6 FTE

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Stafbureau Human Resources

Ben jij een vitale expert die ons team Vitaliteit komt versterken?

Het stafbureau HR is gericht op werving, selectie en ontwikkeling van vitale medewerkers met als doel de duurzame inzet van de juiste mensen op de juiste plekken voor zowel onderwijs als onderzoek. De afdeling draagt actief bij aan organisatieontwikkeling en de versterking van een gezonde mens- en innovatiegerichte vertrouwenscultuur, passend bij een professionele Groningse hogeschool met internationale allure.
Het stafbureau HR ontwikkelt zich naar een moderne, eigentijdse Human Resources-afdeling. Daartoe is een nieuwe visie op dienstverlening geformuleerd. Vanaf dit schooljaar werken de circa 50 HR-collega's in een aantal nieuwe teams, waaronder Vitaliteit.
De doelstelling van HR Vitaliteit is om vanuit de aansluiting bij de organisatiedoelstellingen beleid, adviezen, programma's en instrumenten te ontwikkelen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten wat kan leiden tot betere inzetbaarheid, positieve werkdrukbeleving, hogere motivatie en lager ziekteverzuim. Uitgangspunt is dat de medewerker zelf regie en verantwoordelijkheid neemt voor de eigen vitaliteit en het vergroten van zijn/ haar draagkracht.

De Adviseur Vitaliteit maakt deel uit van het stafbureau HR en werkt onder verantwoordelijkheid van een teamleider.


Functiebeschrijving
Als Adviseur Vitaliteit ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van eigentijds vitaliteits-, arbo- en verzuimbeleid ten behoeve van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit doe je door zelfstandig en proactief vraagstukken van klanten op het gebied van vitaliteit, arbo en verzuim te analyseren, hierover te adviseren en uitvoering te geven aan (onderdelen van) interventietrajecten. De vraagstukken liggen op organisatie-, afdeling-, team- en individueel niveau. Je kunt worden ingezet als projectleider, adviseur, expert, procesbegeleider, coach en/ of trainer.
Je ontwikkelt, samen met het onderwijs, vitaliteitsprogramma's die een bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen en creëert met veel enthousiasme en overtuigingskracht draagvlak voor de implementatie in de organisatie. Je analyseert trends en ontwikkelingen op het vakgebied en verwerkt deze proactief in de advisering, het beleid of het werkproces van HR Vitaliteit. Ook zorg je voor adequate managementinformatie en rapportages.
Je bent een volwaardige gespreks- en adviespartner voor onze leidinggevenden op het gebied van Vitaliteit (Het Nieuwe Gezonde Werken), Arbo (RI&E, werkplekonderzoeken) en Verzuim en Preventie (WIA, Livvit, Bedrijfsarts). Door de stijl van adviseren ben je in staat een goed contact op te bouwen met je klanten en met externe partijen om gezamenlijk stappen voorwaarts te zetten.

Functie-eisen
- HBO+ werk- en denkniveau;
- een afgeronde relevante opleiding, bijvoorbeeld richting Gezondheid, Beweging of HRM;
- aantoonbare recente ervaring als adviseur op het gebied van vitaliteit en gezondheidsmanagement;
- ervaring in het leiden van multidisciplinaire projecten in een complexe omgeving;
- een proactieve en leergierige houding;
- uitstekende advies- en rapportagevaardigheden;
- een flexibele instelling.

De meest wezenlijke competenties zijn:
- klantgerichtheid;
- analytisch vermogen;
- resultaatgerichtheid;
- organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn;
- proactief;
- innovatief en creatief;
- samenwerkend vermogen;
- overtuigingskracht.

Je profiel:
Je bent inspirerend en adviseert op een heldere, overtuigende manier. Je hebt een duidelijke visie op het vak, maakt haarscherpe analyses en maakt zaken bespreekbaar. Adviezen zijn helder geformuleerd, onderbouwd met feiten en hebben een duidelijke meerwaarde voor de klant. Je bent in staat om mensen in beweging te krijgen, waarbij je niet terugdeinst voor weerstand en waarbij je af en toe een lange adem moet hebben.
Je schakelt gemakkelijk tussen werkzaamheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je kent de ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze met veel creativiteit in de organisatie in te bedden.

Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar aangeboden. Inschaling geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo, in functieschaal 11 in de functie van adviseur/ beleidsmedewerker B. Het salaris bedraagt minimaal € 3.201,- en maximaal € 4.661,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. Bijzonderheden Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure..


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Naam: Frederika Beute, projectleider Vitaliteit06-42539389


Sluitingsdatum
14-12-2016

Solliciteren
Voor deze vacature geldt een semi-externe status; dat houdt in dat medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen en van andere organisaties aangesloten bij het samenwerkingsverband Noorderlink worden behandeld als interne kandidaten en voorrang hebben op de externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reacties:
Je kunt op deze vacature reageren door te klikken op 'Reageer op deze vacature'. Je wordt dan doorgeleid naar het digitale sollicitatieformulier. Sollicitaties die op een andere wijze worden verzonden nemen wij niet in behandeling.

Heb je vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met de afdeling HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 22 december 2016.


Reageer op deze vacature