Functioneel beheerder Team Studentenadministratie

Vacaturenummer
2016130

Omvang
1,0 FTE

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Stafbureau Financieel Economische Zaken

Bij stafbureau FEZ werken ongeveer 90 medewerkers. Het stafbureau is verantwoordelijk voor de financiële en strategische ondersteuning van de Hanzehogeschool Groningen. De afdeling bestaat uit een viertal teams, te weten: het Team Studentenadministratie (STAD), het Team Financiële- en Salarisadministratie (FA/SA), het Team Control en het Team Interne Audit Dienst (IAD).
Het team Studentenadministratie, waaronder deze functie valt, houdt zich bezig met de registratie en verwerking van studentengegevens.

De functioneel beheerder voert werkzaamheden uit binnen het Team Studentenadministratie onder leiding van het Hoofd Studentenadministratie.

Doel van de functie
De functioneel beheerder is namens de proceseigenaar medeverantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van een specifieke informatievoorziening binnen een informatiedomein. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle functioneel beheertaken binnen dat domein.

Kerntaken
Gebruikersondersteuning:
- Handelt meldingen van gebruikers af, volgt de voortgang en koppelt de status terug;
- rapporteert over lopende en afgehandelde meldingen;
- identificeert, diagnosticeert en registreert de hoofdoorzaken van meldingen;
- ondersteunt key-users;
- coacht en instrueert gebruikers;
- signaleert behoeften van gebruikers;
- verstrekt gebruikersrechten en rapporteert over aangevraagde en ingetrokken rechten;
- onderhoudt gebruikershandleidingen.

Functiebeschrijving
Vervolg functie-inhoud:

Beheer Bedrijfsinformatie:
- Verstrekt ad hoc-overzichten van bedrijfsgegevens;
- beheert de inhoud van stuurgegevens;
- bewaakt de integriteit van de bedrijfsgegevens en verstrekt informatie;
- verstrekt op operationeel niveau opdrachten aan de interne IT-afdeling en externe IT- leverancier op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit voor de specifieke informatievoorziening.

Beheren en doorvoeren wijzigingen:
- Stelt functionele specificaties op voor wijzigingen;
- stelt de impact van wijzigingsverzoeken vast voor de bedrijfsprocessen en de administratieve organisatie;
- prioriteert de wijzigingsverzoeken;
- onderhoudt gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen en andere niet- geautomatiseerde IV-objecten zoals formulieren;
- stelt testplannen op en coördineert de gebruikers acceptatietesten;
- stelt implementatie- en transitieplannen op voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen en coördineert de uitvoering van deze plannen;
- rapporteert regelmatig over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken;
- inventariseert proactief de informatiebehoeften;
- Bewaakt en controleert of de door de interne IT-afdeling en externe IT-leverancier geleverde dienstverlening uitgevoerd is conform afspraken;
- Monitort het gebruik en correcte verwerking van het systeem in de praktijk;
- Beoordeelt verslagen geleverd door de IT-leverancier.

Behoeftemanagement:
- Signaleert verbetermogelijkheden op het gebied van IV en Functioneel Beheer, stelt verbetervoorstellen op en zet die in gang.

Overig:
- Neemt deel aan gebruikers- en wijzigingsoverleggen.
- neemt deel aan projecten.

Functie-eisen
Vereist kennisniveau:
Algemeen:
- relevante HBO opleiding.

Vakkennis:
- Kennis en ervaring met functioneel beheer o.bv. gestandaardiseerde werkwijzen BiSL;
- kennis en ervaring met ASL, ITIL en Prince 2;
- ervaring en affiniteit met service level management en contract management;
- kennis en ervaring binnen resultaatgerichte en projectmatige omgevingen;
- kennis van informatie en proces analyse methoden en technieken;
- kennis van technieken m.b.t. niet-geautomatiseerde informatievoorziening (formulieren etc.);
- kennis van geautomatiseerde tools voor rapportage en analyse;
- ervaring m.b.t. het testen van systemen.

Bedrijfskennis:
- Kennis van hogeschool processen m.b.t. onderwijs en onderzoek.

Aanvullende functie-eisen:
- Indien de omstandigheden dat vereisen is de medewerker bereid om op afwijkende tijden te werken.

Vereiste sociale vaardigheden:
- Nieuwsgierig;
- resultaatgericht;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- enthousiast en optimistisch;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- uitstekend kunnen samenwerken in teamverband;
- servicegericht.

Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een vacature voor de duur van 1 jaar; bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Het betreft een, op dit moment, nog niet vastgestelde functie. In afwachting van de definitieve beschrijving, vaststelling en waardering van de nieuwe functie zult u vooralsnog worden geplaatst in de functie van Applicatiebeheerder functieschaal 9. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. Het salaris bedraagt minimaal € 2.459,- en maximaal € 3.635,- bruto per maand bij een volledige betrekking en maximale inschaling. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Naam: Koert Nijboer, Teamleider Studentenadministratie050-595 5631


Sluitingsdatum
26-10-2016

Solliciteren
Voor deze vacature geldt een semi-externe status; dat houdt in dat medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen en van andere organisaties aangesloten bij het samenwerkingsverband Noorderlink worden behandeld als interne kandidaten en voorrang hebben op de externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reacties
Je kunt op deze vacature reageren door te klikken op 'Reageer op deze vacature'. Je wordt dan doorgeleid naar het digitale sollicitatieformulier. Sollicitaties die op een andere wijze worden verzonden nemen wij niet in behandeling.

Mocht je vragen hebben over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met de afdeling HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

Reageer op deze vacature