Docent Industrieel Product Ontwerpen

Vacaturenummer
2016128

Omvang
0,6 - 0,8 FTE

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Instituut voor Engineering

Het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen is een internationaal georiënteerd instituut dat o.a. de voltijd bachelor opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Sensor Technologies en Human Technology/ Industrieel Product Ontwerpen aanbiedt.
Per 1 september 2015 is de opleiding Human Technology van de Hanzehogeschool Groningen omgevormd tot Industrieel Product Ontwerpen. De inhoud van het vernieuwde onderwijsaanbod heeft een meer technische inhoud gekregen.
De hbo-opleiding Industrieel Product Ontwerpen leidt op tot een mensgerichte en praktijkgerichte ontwerper van industriële- en consumentenproducten met verstand van techniek en gevoel voor vormgeving. Uitgangspunt is de huidige of toekomstige gebruiker en van daaruit wordt een visueel en commercieel aantrekkelijk product ontworpen en ontwikkeld. Na een succesvolle afronding mag de titel Bachelor of Science worden gevoerd en zijn er doorstroommogelijkheden richting het masteronderwijs.

Voor de opleiding Industrieel Product Ontwerp (IPO) zoeken we een enthousiaste docent Industrieel Product Ontwerpen die studenten inspireert en enthousiasmeert en tevens een bijdrage levert aan de onderwijsontwikkeling.

U maakt deel uit van het team IPO/Human Technology (HT) onder de verantwoordelijkheid van een teamleider.

Functiebeschrijving
Als docent en coach begeleidt u de studenten bij het onderwijsleerproces. Samen met de collega's bevordert u actieve kennisverwerving. U ontwikkelt onderwijswerkvormen, studiemateriaal en beoordelingsinstrumenten. U ontwikkelt (delen van) het curriculum en u vertaalt relevante ontwikkelingen in het werkveld naar het curriculum. Verder onderhoudt u contacten met het werkveld met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring en het actueel houden van uw kennis en didactische vaardigheden. U zet toegepast onderzoek op en voert dit uit of particitpeert in onderzoeksprogramma's vanuit het eigen vakgebied IPO. Alle taken worden in nauwe samenwerking met collega's van IPO/ HT vervuld.
U heeft als industrieel ontwerper kennis van de volgende vakgebieden:
- Design thinking; idea-generation, concepting, prototyping
- Design sketching
- Digital design and modelling
- Human Factors
- Production and materials

Functie-eisen
- een relevante academische en/ of master-opleiding, gepromoveerd zijn is een pré;
- kennis van en ervaring op het terrein van IPO en kennis van de recente ontwikkelingen hierin;
- recente ervaring in de beroepspraktijk van IPO;
- vaardigheid in het hanteren van verschillende onderwijswerkvormen;
- vaardigheid in het ondersteunen van studenten bij kennisverwerving en professioneel handelen;
- relevante en aantoonbare onderzoekservaring;
- in het bezit van een pedagogisch didactische aantekening dan wel de bereidheid deze te behalen;
- mondeling en schriftelijk vaardig in zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Alleen indien u beschikt over een master- en/of WO-diploma wordt uw sollicitatie in behandeling genomen.

Competenties:
- groeps- en individugericht begeleiden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, studentgerichtheid, resultaatgerichtheid, probleemanalyse, samenwerken, plannen en organiseren en relaties onderhouden.


Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke benoeming voor 1 jaar. De datum van indiensttreding is per zo spoedig mogelijk. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 11. Het salaris (uitgaande van een fulltime betrekking) bedraagt minimaal € 3.201,- en maximaal € 4.661,- bruto per maand. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Naam: Els Bos, teamleider IPO/ HT050-595 4605


Sluitingsdatum
23-10-2016

Solliciteren
Voor deze vacature geldt een interne en semi-externe status; dat houdt in dat medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen (in eerste instantie) en van andere organisaties aangesloten bij het samenwerkingsverband Noorderlink worden behandeld als interne kandidaten en voorrang hebben op de externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reacties
U kunt op deze vacature reageren door te klikken op 'Reageer op deze vacature'. U wordt dan doorgeleid naar het digitale sollicitatieformulier. Wij nemen sollicitaties die op een andere wijze worden verzonden niet in behandeling.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

Reageer op deze vacature