Onderwijsassistent Pedagogische Academie

Vacaturenummer
2016122

Omvang
0,5 FTE

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Pedagogische Academie

De Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool Groningen leidt goede leerkrachten op voor het basisonderwijs, ontwikkelt zittende leerkrachten en (in de toekomst) pedagogisch educatief medewerkers. De PA ontwikkelt toepasbare, praktijkgerichte kennis op het gebied van gezond opgroeien, met de focus op leren en participeren van kinderen van 0-14 jaar. Hierdoor kunnen actuele en toekomstige vraagstukken aangepakt worden. De PA realiseert dit als open kennisgemeenschap in dialoog en verbinding met de studenten, het specifieke werkveld in de regio en de samenleving. De PA profileert zich met Talentontwikkeling en Ouderbetrokkenheid en op de kennisgebieden Wetenschap & Technologie en Kunst & Cultuur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Atelier van de Pedagogische Academie. Het Atelier is een rijke leeromgeving (een grote ruimte met veel faciliteiten) waar studenten van de PA aan hun projecten komen werken. De ruimte is ingericht voor beeldend, techniek en natuur onderwijs. Ook zijn er mogelijkheden om op ICT gebied te experimenteren. De ruimte wordt bemand door een onderwijsassistent die naast het beheer van de ruimte ook vraagbaak is voor zowel de studenten, docenten als de bezoekers van de PA. In het Atelier bevindt zich zowel de servicebalie (frontoffice) als de balie van het Atelier. De Onderwijsassistent en de medewerker van de Servicebalie hebben elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden en werken samen als de situatie hier om vraagt.

Functiebeschrijving
Als onderwijsassistent ondersteun je de docenten en studenten bij proeven, experimenten en praktijkopdrachten. Daarnaast zet je apparatuur, materiaal en hulpmiddelen klaar en maakt ze gebruiksklaar, je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan (opgezette) dieren en planten. Je adviseert en instrueert over het gebruik van materialen, hulpmiddelen en apparatuur, hiervoor stel je ook handleidingen op en ziet toe op naleving van veiligheidsvoorschriften.
Je beheert materialen, apparatuur en machines en inspecteert de werking, je lost storingen op en treft (nood)maatregelen ter voorkoming van onveilige situaties. Vanuit deze expertise doe je ook verbetervoorstellen voor het beheer, onderhoud en vervanging.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inkoop van benodigde gereedschap, materialen en apparatuur binnen de afgesproken kaders. Je controleert binnengekomen facturen en bewaakt het toegewezen budget.

Functie-eisen
- een relevante MBO+ opleiding;
- vaktechnische kennis van biologie;
- met nadruk affiniteit met Science (biologie, natuur- en scheikunde en ICT);
- vaardigheid in het omgaan met studenten en docenten;
- vaardigheid in het hanteren van materialen en gereedschappen;
- vaardigheid in het beheer en onderhoud van materialen en apparaten;
- bij voorkeur vaktechnische kennis van materialen, methoden en technieken van hout- en metaalbewerking;
- kennis van veiligheidsvoorschriften;
- affiniteit met basisonderwijs.

Competenties:
- klantgericht;
- studentgericht;
- resultaatgericht;
- creatief;
- samenwerken;
- proactief;
- flexibiliteit;
- organisatieloyaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar. Verlenging van het dienstverband wordt niet uitgesloten. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 7. Het salaris bedraagt minimaal € 2.053,- en maximaal € 2.853,- bruto per maand bij een volledige betrekking. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Naam: Paula Smit, teamleider OOP, tel. 050-595 3862 of06-51122028


Sluitingsdatum
23-10-2016

Solliciteren
Voor deze vacature geldt een semi-externe status; dat houdt in dat medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen en van andere organisaties aangesloten bij het samenwerkingsverband Noorderlink worden behandeld als interne kandidaten en voorrang hebben op de externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reacties
Je kunt op deze vacature reageren door te klikken op 'Reageer op deze vacature'. Je wordt dan doorgeleid naar het digitale sollicitatieformulier. Sollicitaties die op een andere wijze worden verzonden nemen wij niet in behandeling.

Mocht je vragen hebben over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met de afdeling HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

Reageer op deze vacature