Teamleider Onderwijs en Onderzoek teams Technische Bedrijfskunde en Deeltijd

Vacaturenummer
2016115

Omvang
1,0 FTE

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Instituut voor Engineering

Het Instituut voor Engineering is één van de 17 schools van de Hanzehogeschool Groningen (HG). Het Instituut verzorgt bachelor opleidingen (voltijd en deeltijd), masters en een Associate-Degree. HBO technici worden opgeleid in verschillende disciplines, te weten: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Industrieel Product Ontwerpen, Projectleider Techniek, Sensor Techniek en Duurzame Energie. In totaal studeren er aan de School ongeveer 1700 studenten en werken er circa 160 bevlogen medewerkers (docenten, ondersteunende medewerkers, management en lectoren). Het Instituut voor Engineering is gevestigd in Groningen en in Assen, en werkt o.a. samen met het Kenniscentrum Energy, het Kenniscentrum Arbeid, de Energy Academy Europe en de LOI.

Plaats in de organisatie
Als teamleider maak je deel uit van het managementteam, bestaande uit de dean en 4 collega's. Je bent verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie als voor de aansturing van de professionals in het onderwijsteam en de betrokken onderzoekers in de kenniscentra. Je legt verantwoording af aan de dean.

Strategie en koers
De School voor Engineering ontwikkelt en vernieuwt haar aanbod op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemen. Er is een transitieproces gestart waarin aansluiting wordt gezocht en de samenwerking wordt versterkt met vertegenwoordigers van het werkveld. De School leidt hoogwaardige technisch onderlegde studenten op voor de arbeidsmarkt met '21st century skills' en stimuleert bedrijvigheid en werkgelegenheid in de noordelijke regio. De waarden grensverleggend in innovatie en toepassing van techniek, passie voor technologie en de samenleving, co-creatie als belangrijkste vorm van samenwerking en meesterschap over het ambacht en de persoonlijke ontwikkeling, staan centraal.
Er wordt binnen de opleidingen praktijkgericht onderzoek verricht, waarmee het onderwijs zich permanent vernieuwt en toegespitst blijft op de dagelijkse praktijk. Andere resultaatgebieden van het transitieproces zijn: de toerusting en ontwikkeling van medewerkers vanuit een strategisch personeelsplan, versterking van de ondersteunende processen, gezonde bedrijfsvoering (3e geldstromen realiseren), herinrichting besturing en andere samenwerkingsvormen binnen en buiten de School realiseren.
Binnen de voltijdopleiding Technische Bedrijfskunde verzorgen 22 docenten het onderwijs voor ongeveer 450 studenten. De uitdagingen voor het team zijn onder andere het verbeteren van de rendementen en het verder invullen van de speerpunten (Energy, Healthy Ageing en High Tech Systems & Materials) in het curriculum.
Binnen Engineering Deeltijd verzorgen 18 docenten het onderwijs voor 289 studenten. Het aantal studenten is verdeeld over reguliere deeltijd studenten en studenten

Functiebeschrijving
De School zoekt een doorgewinterde en ervaren teamleider Onderwijs en Onderzoek die wil meebouwen aan de ontwikkeling van de organisatie, versterken van de verbinding van onderzoek en het onderwijsaanbod.
Een teamleider die ervaring heeft met het begeleiden van veranderprocessen. De teamleider stuurt twee teams aan, richt de bijbehorende kwaliteitszorg in en voert deze uit en geeft de gewenste organisatieontwikkeling van de School mede vorm.

- Het zorgdragen voor de (door)ontwikkeling, kwaliteit, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het onderwijs;
- verbeteren van de (onderwijs)processen, sturen van de bestaande organisatie en borgen van de kwaliteit;
- het mede vorm geven en begeleiden van het veranderproces van het team en de School;
- het versterken van de component onderzoek in de opleidingen en in de samenwerking met het kenniscentrum en Center of Expertise Energy;
- het doorontwikkelen van docenten in de rol van docent en onderzoeker en de daarbij horende competenties versterken;
- het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering waarbij ook het binnenhalen van projecten voor onderzoek waardoor 3e geldstromen worden gerealiseerd.

Functie-eisen
- Academisch werk- en denkniveau;
- ervaring in een vergelijkbare teamleidersfunctie binnen het onderwijs is een pré;
- ervaring met organisatieveranderingen en het begeleiden van een transitie in een organisatie;
- kennis van onderwijsprocessen, bijbehorende systemen, procedures en werkwijzen;
- vaardigheid in het stimuleren, motiveren en coachen van medewerkers;
- vaardigheid in het aansturen van professionals in een veranderende omgeving.
- brede of gespecialiseerde theoretische kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de Hanzehogeschool en Techniek;
- werkervaring in de technische sector, in het bijzonder Technische Bedrijfskunde is een pré.

Competenties
De teamleider die wij zoeken heeft een heldere communicatiestijl (in het Nederlands en in het Engels), zowel in woord als geschrift en hanteert een gestructureerde werkwijze. Je kan opleidings- en school overstijgend denken, je bent de verbindende schakel tussen het team, het MT en de Hanzehogeschool en je stuurt hierin resultaatgericht.
De teamleider is pro-actief, resultaatgericht en heeft lef om te experimenteren. Samenwerken en verbinden is je basishouding. Je geeft en vraagt vertrouwen; je hebt een kritische en onderzoekende houding.
De teamleider heeft inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen en buiten de Hanzehogeschool. Je bent in staat om op basis van uiteenlopende informatie, strategische beleidsvoorstellen te beschrijven en uit te dragen. Je weet voor de transitie van Engineering draagvlak en veranderkracht te mobiliseren. De teamleider kent de behoeften van de organisatie, benoemt relevante zaken, stelt prioriteiten en stuurt op resultaten. De teamleider weet, in een veranderende omgeving, zijn team, het management team, de School, slagvaardig in te zetten en heeft daarbij oog en oor voor en zet ontwikkelkracht in voor de benodigde professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De functie is in eerste instantie voor een periode van 1 jaar, waarbij een verlenging tot de eventuele mogelijkheden behoort. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 13 (Teamleider Onderwijs B). Het salaris bedraagt minimaal € 4.513,- en maximaal € 5.750,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. .


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Naam: mevrouw drs. Peta de Vries dean van het Instituut voor Engineering050-595 3552


Sluitingsdatum
21-09-2016

Solliciteren
Voor deze vacature geldt een interne en semi-externe status; dat houdt in dat medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen (in eerste instantie) en van andere organisaties aangesloten bij het samenwerkingsverband Noorderlink worden behandeld als interne kandidaten en voorrang hebben op de externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

U kunt op deze vacature reageren door te klikken op 'Reageer op deze vacature'. U wordt dan doorgeleid naar het digitale sollicitatieformulier. Sollicitaties die op een andere wijze worden verzonden nemen wij niet in behandeling.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7501.

De gesprekken vinden plaats op 27 en 29 september 2016.


Reageer op deze vacature