Dean voor de Pedagogische Academie

Vacaturenummer
2016113

Omvang
1,0 FTE

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Pedagogische Academie

Schets van de ontwikkelingen in de Academie
De Pedagogische Academie (PA) is één van de 17 schools van de Hanzehogeschool Groningen.

De PA leidt goede leerkrachten op voor het basisonderwijs, ontwikkelt zittende leerkrachten en (in de toekomst) pedagogisch educatief medewerkers. De PA ontwikkelt toepasbare, praktijkgerichte kennis op het gebied van gezond opgroeien, met de focus op leren en participeren van kinderen van 0-14 jaar. Hierdoor kunnen actuele en toekomstige vraagstukken aangepakt worden. De PA realiseert dit als open kennisgemeenschap in dialoog en verbinding met de studenten, het specifieke werkveld in de regio en de samenleving. De PA profileert zich met Talentontwikkeling en Ouderbetrokkenheid en op de kennisgebieden Wetenschap & Technologie en Kunst & Cultuur.
De PA kent drie varianten van de opleiding tot leraar basisonderwijs: De 4-jarige voltijdopleiding, de verkorte Top-opleiding voor zij-instromers en de Academische Opleiding tot leraar Basisonderwijs (AOLB) die in samenwerking met de RUG wordt uitgevoerd. Daarnaast kent de PA de master Talentontwikkeling & Diversiteit die in september 2016 in de Voltijd- en Deeltijdvariant start.

In de afgelopen beleidsperiode heeft de PA zich sterk ontwikkeld als kennisinstituut. De onderdelen Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen hebben zich in samenhang doorontwikkeld.
Het onderwijs heeft in de accreditatie een '3 x goed' behaald. De studentwaardering is gegroeid. Een deel van de aan de PA verbonden basisscholen draagt bredere verantwoordelijkheid voor stagebegeleiding en onderzoek van de PA door geaccrediteerde "opleidingsschool/ academische basisschool" te zijn.
De activiteiten op het gebied van post-hbo-opleiding en innovatieve projecten zijn sterk gegroeid. De samenwerking met partners uit de regio is versterkt en wordt gewaardeerd. Er zijn gezamenlijke innovatieve projecten in en met de regio. Door financiering van overheid en bedrijfsleven hebben deze projecten vorm en inhoud gekregen.
Het lectoraat "Integraal Jeugdbeleid" heeft grote landelijke bekendheid en goede internationale contacten. Het onderzoeksportfolio is gegroeid. Praktijkgericht onderzoek is in de afgelopen beleidsperiode sterker en breder in de PA gepositioneerd.


Functiebeschrijving
Profiel Dean Pedagogische Academie:
De dean van de PA heeft een mensgerichte, doelmatige managementstijl. De dean is een inspirator die kan sturen op een cultuur van resultaatgericht samenwerken. De dean realiseert een lerende gemeenschap met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. De dean onderschrijft de visie en de daaruit voortvloeiende strategische keuzes van de PA en is bereid de gemaakte organisatiekeuzes en strategische keuzes verder uit te bouwen. Uiteraard heeft de dean een relevant netwerk of is in staat deze snel op te bouwen. Daarnaast is de dean in staat om het bestaande netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen. Tenslotte is van belang dat de dean aantoonbaar 'ondernemerschap' bezit, kansen ziet en deze kan verzilveren opdat de belangen van de PA (inter)nationaal, regionaal en in hogeschoolverband goed behartigd worden.

Functiebeschrijving:
De dean geeft leiding aan het managementteam van de Academie en de betrokken lectoren. De dean is verantwoordelijk voor:
- de ontwikkeling en realisatie van het (strategische) beleid van de Academie, inclusief de inbreng van het lectoraat in het Centre of Expertise Healthy Ageing;
- de kwaliteit van het onderwijs en praktijkgericht onderzoek;
- de bedrijfsvoering en het financiële resultaat;
- het zorgdragen voor een inspirerend en innoverend klimaat binnen de Academie;
- de studententevredenheid en medewerkerstevredenheid;
- het werken in verbinding met de overige Schools, kenniscentra en Centres of Expertise;
- het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken en samenwerkingsrelaties op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau;
- het versterken van de Academie vanuit internationaal perspectief.
Daarnaast wordt de dean sterk betrokken bij het ontwikkelen van het Hanzehogeschool-brede strategisch beleid.

Functie-eisen
Specifiek wordt van deze dean verwacht dat zij/ hij in het bezit is van:
- academisch werk- en denkniveau;
- aantoonbare kwaliteiten als leider en binder bij het uitwerken van de strategische keuzes en de daaruit voortvloeiende veranderings- en vernieuwingsprocessen;
- kennis van het (basis)onderwijs, affiniteit met het werkveld en de beroepsgroepen waarvoor de PA opleidt;
- brede kennis van en inzicht in (politiek-)maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het vak- en beroepsgebied;
- kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in het hoger onderwijs;
- kennis van en ervaring in het verbinden van Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap;
- vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van (beleids)standpunten, nieuwe ideeën, etc. binnen en buiten de School en/ of de Hogeschool;
- sterke communicatieve vaardigheden;
- vaardigheid in bedrijfseconomische aspecten van bedrijfsvoering;
- ruime ervaring en bewezen vaardigheid in het leidinggeven aan professionals en het realiseren van professionele ruimte.

Het generieke profiel van Dean A kunt u vinden door onderaan de pagina te klikken op 'Meer informatie over deze vacature' (rechter muisknop/ openen in nieuw venster).


Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Er zal een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband worden geboden. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 14. Het salaris bedraagt minimaal € 4.718,- en maximaal € 6.317,- bruto per maand bij een volledige betrekking waarbij een eventuele uitloop naar maximaal € 6.940,- mogelijk is op grond van relevante achtergrond en ervaring. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. .


Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
Naam: dr. P. van der Wijk, lid College van Bestuur050 - 595 3633


Sluitingsdatum
18-09-2016

Solliciteren
Voor deze vacature geldt een externe status.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Reacties
U kunt op deze vacature reageren door te klikken op 'Reageer op deze vacature'. U wordt dan doorgeleid naar het digitale sollicitatieformulier. Sollicitaties die op een andere wijze worden verzonden nemen wij niet in behandeling.

Mocht u tegen problemen aanlopen met het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met de afdeling HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De selectiegesprekken zullen gevoerd worden in week 39 en 40.


Reageer op deze vacature