Groninger Dorpen

De vereniging Groninger Dorpen is de koepel van dorpsbelangenorganisaties, buurt- en dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven in de provincie Groningen. De achterban is groot, er zijn ruim 270 verenigingen en stichtingen lid van Groninger Dorpen.

Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp. Groninger Dorpen biedt hen een ‘plus’ door het ondersteunen van initiatieven, het behartigen van belangen, het stimuleren van innovaties
en het aanjagen van kansen om de leefbaarheid te verbeteren.

De organisatie Groninger Dorpen heeft zich ontwikkeld van een traditionele belangenbehartiger naar een brede netwerkorganisatie.