Trainee team Ontwikkeling & Strategie - Stedenbouw | Gemeente Noordenveld

Ben jij recent afgestudeerd en wil je als startend professional jezelf professioneel en persoonlijk ontwikkelen? Het traineeship bij de Gemeente Noordenveld kan een eerste stap zijn in je carrière!

 Informatie over de organisatie

De gemeente Noordenveld bestaat uit 26 kernen en buurtschappen, waarvan Roden, Peize en Norg de grootste zijn. Noordenveld is een aantrekkelijke en groene woon/werk gemeente. Het is omgeven door een grote variatie in natuurschoon, aantrekkelijke woonmogelijkheden, een hoog voorzieningenpeil en een veelheid aan economische, recreatieve en culturele activiteiten. De gemeente ligt centraal in de driehoek Groningen, Drachten en Assen. 

De kernwaarden leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant spelen een belangrijke rol binnen onze gemeente. De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf hoofdafdelingen. De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf hoofdafdelingen met moment. Het team Realisatie is binnen de afdeling Beleid & Realisatie verantwoordelijk voor de realisatie van de bestemmingsplannen en de stedenbouw binnen onze gemeente.

Het type projecten is heel divers. Van kleine projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling tot deelprojecten vanuit één van de programma’s. Er zijn op dit moment drie programma’s aangewezen (Centrumontwikkeling Roden, Vitale Vakantieparken en Duurzaamheid), waar ook grotere en kleine deelprojecten uit voort vloeien die stedenbouwkundige input vragen. Daarnaast is het proces voor de invoering van de toekomstige Omgevingswet opgestart. In plaats van het sturen op regels, zal er steeds meer ruimte bij de inwoners komen te liggen, die binnen vastgestelde kaders kunnen handelen. Het team werkt professioneel en zelfstandig in samenwerking met uiteenlopende interne en externe deskundigen.

Opdrachtomschrijving

Als trainee stedenbouw draag je bij aan de ontwikkeling van de gemeente Noordenveld door de vertaling te maken van visie en globale plannen, naar concrete plannen en verkavelingen. Binnen de gemeente Noordenveld zijn er flink wat ambities. Dit vertaalt zich in diverse programma’s en projecten, waarbij ook de nodige input wordt gevraagd op het gebied van stedenbouw. Hierbij kun je denken aan deelprojecten binnen het programma Centrumontwikkeling Roden en verschillende nieuwbouwprojecten (bijvoorbeeld Peize-Zuid en Oosterveld).

 Je werkzaamheden zullen bestaan uit :

 • verbeeldingen maken van stedenbouwkundige/landschapskundige ontwikkelingen in de gemeente op ieder schaalniveau, van regio/centrum tot de inrichting van de buitenruimte;
 • een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan projecten, grondexploitaties en infrastructurele plannen voor dorpsvernieuwing, wegaanleg en verkeersplannen;
 • stedenbouwkundige gegevens opstellen ten behoeve van bestemmingsplannen en/of ruimtelijke onderbouwingen;
 • beoordelen van mede bestemmingsplannen en bouwinitiatieven op de stedenbouwkundige aspecten;
 • begeleiden en zelfstandig uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de inventarisaties van terreinen;
 • zorgdragen voor het verstrekken van informatie en presentaties ten behoeve van inspraakavonden.

 Wie zoeken wij?

Voor een succesvolle uitvoering van de trainee werkzaamheden zoeken wij een recent afgestudeerde HBO/WO-er (max 2 jr.) met minimaal  een afgeronde HBO opleiding in de richting van stedenbouw, bouwkunde of architectuur.

De gemeente Noordenveld kent een drietal kerncompetenties: resultaatgericht, verantwoordelijk en servicegericht. Voor trainee- functie stedenbouw zoeken wij iemand die tevens beschikt over de volgende specifieke competenties:

 • Creativiteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Presentatievaardigheden
 • Samenwerken

Verder is het belangrijk dat je als persoon stevig in je schoenen staat en zelfstandig te werk kunt gaan. Je bent flexibel, maar houdt het einddoel voor ogen.  Je neemt verantwoordelijkheid, durft kritisch te zijn en brengt frisse ideeën mee.

Wat bieden we jou?

De Gemeente Noordenveld biedt in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma aan.

Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 12 maanden (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht en je maakt onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het op doen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap. Meer informatie over het traineeprogramma kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship.

 Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, de ABU cao is hierbij van toepassing.

 • Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR UWO (arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten) waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer vier maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO. Je bouwt maandelijks een vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO.
 • Je bouwt per maand 13,3 verlofuren op.
 • Voor de start van je traineeship vragen we van jou  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 Solliciteren?

Kijk snel op www.goapubliek.nl/vacatures en vul het online sollicitatieformulier in.

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Nienke Scheeringa – coach trainees.

 Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld