Trainee programma Omgevingswet

Gemeente Emmen vindt het belangrijk kansen te creëren voor hoger opgeleide jongeren. In nauwe samenwerking met  GOA Publiek heeft Emmen een traineeship ontwikkeld. Ben jij recent afgestudeerd en wil je  als startend professional je professioneel en persoonlijk ontwikkelen? Het traineeship bij de Gemeente Emmen kan een eerste stap zijn in je carrière!

Omschrijving trainee opdracht
In de Omgevingswet wordt een groot aantal wetten samengevoegd, zoals de Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), Crisis- en herstelwet, Waterwet, delen van de Woningwet en Wegenwet. Het aantal AMvB's en kerninstrumenten wordt teruggebracht.

De centrale doelstelling van de wet is om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. De wet moet bijdragen aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet zoekt een trainee die meedenkt en – werkt in het programmateam. De trainee houdt zich bezig met omgevingsmanagement, portfoliomanagement en monitoring. Dat vraagt om een nauwkeurige manier van werken. Daarnaast is de trainee betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten van de verschillende aandachtsgebieden en bewustwording in de organisatie. Dit vraagt veel meer om creativiteit en flexibiliteit van de trainee.

De trainee leert bij het programma Omgevingswet hoe het is om te werken binnen een programma, die belast is met een veranderopgave in cultuur, houding en werkprocessen. Het programma heeft invloed op een groot deel van de organisatie van de gemeente Emmen, maar de verandering moet samen met die organisatie worden gedaan. De trainee werkt met overtuigingskracht in een netwerk wat snel groter kan worden.

De programmamanager heeft verschillende instrumenten tot zijn beschikking om het programma te sturen. Voor een deel moeten deze sturingsinstrumenten nog worden vormgegeven passend bij het programma. De trainee wordt gevraagd om mee te denken, werken en onderzoeken bij het tot stand komen van de instrumenten, hoe deze het beste kunnen worden ingezet en ze ook daadwerkelijk gebruiken en toepassen. Dit doet de trainee in nauwe samenspraak met de programmamanager.De trainee loopt daarnaast mee bij activiteiten en projecten vallend binnen het programma.

Inhoudelijke worden pilots gestart, waarin geëxperimenteerd gaat worden met anders werken met (nieuwe) ketenpartners. De trainee kan deelnemen in dergelijke pilots en actief meedenken aan die andere manieren manier van werken.

We organiseren bijeenkomsten voor teams, organisatie breed en voor ketenpartners. De trainee denkt mee over de invulling van de bijeenkomsten en organiseert mee.

Informatie over het programma en het team
Het programma Omgevingswet heeft als doel om in 2021 de gemeente Emmen voor te breiden om te kunnen werken binnen de kaders van de Omgevingswet. De veranderopgave van het programma kent drie grote opgaven: in houding, gedrag en processen; grootschalige digitaliseringsopgave en invoeren nieuw instrumentarium. Het programmateam, bestaande uit 10 leden, werkt aan verschillende aandachtsgebieden om de doelen en de veranderopgaven te realiseren.

Het programma Omgevingswet heeft betrekking op onderwerpen binnen het omgevingsrecht. Binnen de gemeente Emmen zijn onder andere teams in de fysieke keten, de informatisering, communicatie en personeelszaken betrokken. Hierbij sluit het programma zoveel mogelijk aan bij veranderingen die al plaatsvinden, bijvoorbeeld informatiseringsbeleid en Emmen Ontwikkelt VeRDeR.

Deze veranderopgave doet de gemeente Emmen niet alleen. Andere overheden, samenwerkingspartners, bewoners en ondernemers moeten zich bewust zijn / voorbereiden op de Omgevingswet. Het programma heeft om die reden ook veel lokale, regionale en landelijke contacten en zoekt de samenwerking op.

Voor de opdracht zoeken we een trainee die:
Je bent recent HBO/WO afgestudeerd (max. 2 jr) in bijvoorbeeld de richting van bedrijfskunde, veranderkunde. Het is een pré dat je projectmanagementvaardigheden bezit en kennis hebt van MS Projects of soortgelijke programma’s.

Het speelveld van de opgave is zowel intern als extern, van burgemeester/wethouder tot individuele medewerker, van inwoner en ondernemer  tot provincie en waterschap. Van een trainee vraagt dat kunnen schakelen in schaalniveaus en makkelijk contact te zoeken met anderen. Kun je mee-schakelen van visie naar concrete activiteiten en schrikt af en toe onduidelijkheid je niet af, dan past deze veranderopgave bij jou! Je werkt in een programmateam aan projecten en processen om het doel van het programma dichterbij te brengen en de resultaten zichtbaar/meetbaar maken.

Het programma bestaat uit personen die energie en plezier halen uit zoeken naar andere manieren om dingen te doen. Onzekerheid en richting zoeken horen daarbij. Dat doen we niet alleen, maar met elkaar.  Je kunt zelfstandig je werk organiseren én je bent een teamplayer. We zoeken een trainee met een open houding, die nauwkeurig kan werken, vasthoudend is als het moet en er met dezelfde energie inzit als de teamleden.

Wat hebben we jou te bieden?
Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 12 maanden (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht en je maakt onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien.

Naast het op doen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap. Meer informatie over het traineeprogramma kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship.

  • Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, de ABU cao is hierbij van toepassing.
  • Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR UWO cao waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer vier maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO cao. Je bouwt maandelijks een vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO cao.
  • Je bouwt per maand verlofuren op, je hebt per jaar recht op 153,6 uur.
  • Er is sprake van een reiskostenregeling voor reizen met het Openbaar Vervoer, 2e klasse met een max. vergoeding per jaar.
  • Voor de start van je traineeship kan je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen.

Solliciteren?
Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. Wanneer je als kandidaat zal worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvang je uiterlijk vrijdag 9 maart een persoonlijk bericht per mail. Voorwaarde voor de vervolgprocedure is dat je beschikbaar bent voor de speeddate:

Op maandag 12 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur ben je beschikbaar voor de selectie (speeddate) in Emmen.

Na de speeddate streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 12/13. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op maandag 16 april.

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor donderdag 1 maart 17.00 uur naar info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk PRO03

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Nienke Scheeringa – leerlingbegeleider en coach trainees.

 

Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld