gemeente Westerkwartier - MBO trainee buitendienst/infra

Je bent net (of bijna) klaar met je MBO opleiding en op zoek naar een werkplek waar naast het opdoen van werkervaring er ook volop ruimte is voor je persoonlijke ontwikkeling. Je gaat aan de slag bij het team buitendienst van de gemeente Westerkwartier en daarnaast volg je een programma bij GOA Publiek ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling. Klinkt dit jou goed in de oren? Lees dan snel de vacature!
Nog enthousiaster geworden? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren en wie weet is deze kans voor jou!

OVER DE ORGANISATIE

Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Een eigen verhaal en eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. We gaan samen voor de waarden die ons het meest aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap. De gemeente heeft 63.000 inwoners en telt, inclusief ons sociaal werkbedrijf Novatec, ongeveer 1000 werknemers. De dienstverlening wordt verleend vanuit 5 werklocaties.

HET TEAM

Team buitendienst is de uitvoerende tak van de gemeente Westerkwartier. Er werken ca. 180 operationele medewerkers die zich in hoofdzaak dagelijks bezig houden met onderhoudswerkzaamheden van de leefomgeving. Het doel is het veilig en leefbaar houden van de buitenruimte conform de vastgestelde kwaliteit. Een aantal werkzaamheden worden door marktpartijen uitgevoerd. Hier wordt in sommige gevallen door de buitendienst toezicht gehouden.

De buitendienst voert naast onderhoudswerkzaamheden ook faciliterende en dienstverlenende taken uit. Hierbij kun je denken aan evenementen, verkiezingen of ondersteuning bij vrijwilligersinitiatieven.

De buitendienst is de meest vooruit geschoven tak van de gemeente en daarmee het meest zichtbaar. We zijn dagelijks in het veld te vinden en vormen de ogen en oren voor de gemeente

Team buitendienst is een gedreven en dynamische groep waarbij kernwaarden: humor, lef, samen en vertrouwen dagelijks merkbaar zijn. We leveren een positieve bijdrage aan een nog mooier Westerkwartier.

We werken nauw samen met de teams van de binnendienst. Zij bepalen beleid en kwaliteit die wij in uitvoering brengen. De projecten die we uitvoeren zijn veelal langlopende structurele projecten zoals onderhoudswerkzaamheden aan plantsoenen of onderhoud aan bomen. We voeren ook projecten uit op sportvelden, begraafplaatsen, op het gebied van riolering, elementverharding, straatmeubilair, etc. Projecten met een kop en een staart betreffen aanleg van groen, bomen of kleinschalige civieltechnische werken.

Ruim de helft van ons personeel bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van meewerkend voormannen en jobcoaches worden deze medewerkers begeleid in werk. Hierdoor krijgen ze meer eigenwaarde en doen ze er toe, net als de reguliere medewerkers. En dragen zij bij aan het onderhoud van de leefomgeving. Dit alles biedt een maatschappelijk meerwaarde voor maatschappij en gemeente.

OMSCHRIJVING TRAINEE OPDRACHT

Opdrachten waar je als trainee mee aan de slag kan:

1: inritten
2: toezicht asfalt
3: bermen onderhoud
4: SAM software programma

Ad. 1 – inritten
Bij de gemeente kunnen inwoners een inritvergunning aanvragen. Bij een aanvraag dient een ambtenaar te beoordelen of een vergunning kan worden verleend en wat een dergelijke reconstructie/ aanpassing gaat kosten. De trainee kan de beoordeling en het calculeren van een inrit uitvoeren. Het komt neer op: bekijken, beoordelen, intern overleggen en calculeren.

Ad. 2 – toezicht asfalt
Bij asfalteringswerkzaamheden wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden. De werkzaamheden voor de trainee betreffen: voorbereidingen treffen door de toestand van wegen (slijtlaag, vorstschade, randschade) op te nemen, opmeten oppervlakte, controleren van uitvoering bestek, aansluiten bij overleggen intern en met aannemer.

Ad. 3 – toezicht bermen
Het eerste waarmee begonnen wordt is het inventariseren van de gebreken aan de bermen. De trainee voert een visuele inspectie uit en legt beschadigingen vast op de digitale tekening (Geovisia). Nadat alles geïnventariseerd is, wordt een aannemer gezocht om het werk uit te voeren. Samen met een coördinator wordt er een startwerkvergadering gehouden. Daarna houdt de trainee toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het werk van de aannemer. Na afronding wordt het werk opgeleverd.  

Ad. 4 – SAM software programma
Alle rioleringspompen in de gemeente zijn opgenomen in het SAM software programma. Dit programma staat, maar wordt onvoldoende bijgehouden. Om dit weer nieuw leven in te blazen is het zaak dat de trainee zich verdiept in het programma en vervolgens een presentatie geeft aan alle betrokkenen. Door middel van steekproefsgewijs in het systeem controleert de trainee of iedereen zich aan de afspraken houdt om het programma up to date te krijgen.

Een werkdag kan er als volgt uitzien:

’s Ochtends start je op achter je laptop om steekproeven te nemen van het SAM software programma en het bijwerken van je mail en administratie. Omstreeks 9:00 uur ga je twee inritten beoordelen en rijd je door naar de werkplek van de aannemer die aan het asfalteren is. Daar bekijk je de voortgang van het werk. Om 11:00 uur ben je terug op kantoor en werk je de beoordelingen van de inritten verder uit. Je voert nog overleg met een beheerder over een lantaarnpaal die verplaatst moet worden voor de realisatie van de inrit.

’s Middags ga je met jouw Ipad het veld in om beschadigingen van bermen te inventariseren. Op het einde van de dag bespreek je met de beheerder, die gaat over de asfalteringswerkzaamheden, wat je die ochtend hebt waargenomen.

De planning zou als volgt zijn:

Ad 1. Inritten: van beoordelen tot calculatie, gedurende 18 maanden
Ad 2. Toezicht asfalt: van voorbereiding tot uitvoering, gedurende 18 maanden
Ad 3. Toezicht bermen: inventariseren en toezicht houden, gedurende 6 maanden
Ad 4. SAM software programma: verdiepen, presenteren en controleren, gedurende 3 maanden

De mogelijkheid bestaat dat er in de maanden september, oktober en november toezicht gehouden dient te worden op het hekkelen van sloten. Hierbij komen ook het behandelen van meldingen, het werken in Geovisia en het intern/ extern overleggen.

FUNCTIEPROFIEL

Je brengt het volgende met je mee:

-        Een (bijna) afgeronde studie ‘Middenkaderfunctionaris infra’ of ‘Infra weg- en wegenbouw’

-        (MBO 4) of vergelijkbaar. Gericht op grond-, weg- en waterbouw

-        Uitstekende communicatieve en digitale vaardigheden

-        Je werkt zelfstandig en bent consequent

-        Je hebt een flexibele houding

-        Werken doe je gestructureerd

-        Zin om veel te leren

-        In het bezit van een rijbewijs B

WAT BIEDEN WE JOU?

Als trainee werk je 32 uur per week bij de gemeente Westerkwartier voor de duur van anderhalf jaar. Je ontvangt een contract bij GOA Publiek en wordt gedetacheerd naar de gemeente Westerkwartier. Je salaris wordt ingeschaald op schaal 6.0 van de CAO Gemeenten. Ook ontvang je een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Startdatum is zo snel mogelijk.

In het programma vanuit GOA Publiek worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd dor GOA Publiek (of je gaat deze zelf organiseren). Vanuit GOA Publiek zetten we sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht, hierbij maak je onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het opdoen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap.

 MEER INFORMATIE

GOA Publiek verzorgt de werving en eerste selectie van deze vacature. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze opdracht, dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23.

Wanneer je enthousiast bent geworden van de vacature vragen we je om ons zo snel mogelijk omver te blazen met jouw motivatie, maar uiterlijk op 29 mei. Reageren kan uitsluitend via de website van GOA Publiek (www.goapubliek.nl/vacatures).

Contactpersoon:
Herre Jan van Hilten (carrièrecoach)