GGMD voor Doven en Slechthorenden

Mensen hebben soms problemen die ze zelf niet kunnen oplossen. Goed advies of ondersteuning kan dan helpen.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Onze hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden en mensen met andere hoorproblemen:

  • Onze medewerkers weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. Sommige medewerkers zijn zelf doof of slechthorend. Anderen kunnen zich door hun werk goed voorstellen hoe dat is.
  • Onze medewerkers kunnen met u communiceren. Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in.
  • Onze medewerkers kennen de dovencultuur.

Voor medische en audiologische vragen werken wij samen met andere specialisten zoals KNO-artsen en audiologen.

Cliënttevredenheid

GGMD voert regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. In 2018 was het rapportcijfer gemiddeld een 8,2. Daar zijn we trots op.

Rechtsvorm

GGMD is een stichting.