Projectadviseur seksueel geweld

Wie zijn wij

In opdracht van de gezamenlijke Groninger gemeenten is een projectplan geformuleerd voor het tweejarige provinciale programma ‘Gronings offensief tegen seksueel geweld’.  Dit programma heeft als doel om seksueel geweld zichtbaar en bespreekbaar te maken.
GGD Groningen is aangewezen als penvoerder en coördineert in die hoedanigheid.

In dit programma staan drie doelen centraal:

 • Verdere bewustwording en taboedoorbreking (maatschappelijk gesprek; zichtbaarheid; cultuurverandering)
 • Breed gedragen regionale integrale aanpak (voorkomen; signaleren en stoppen; hulp en bestraffen)
 • Transparantie in de organisatie, afstemming en kennisverbreding (coördinatie; steunpunt; netwerken)


De projectgroep bestaat uit vier medewerkers: projectleider, communicatie adviseur, projectadviseur en een vrijwilligerscoördinator / medewerker steunpunt.

Wat ga je doen

 • Het bieden van ondersteuning aan de Groninger gemeenten bij het beleidsmatig vormgeven van de aanpak van seksueel geweld in relatie tot andere relevante beleidsthema’s. Je kunt hierbij denken aan geweld in afhankelijkheidsrelaties, maar ook aan onderwijs, sport, volksgezondheid en openbare veiligheid;
 • Het inrichten van een aantal pilots in het onderwijs, bij huisartsen en sociale wijkteams met als doel om seksueel geweld beleidsmatig te borgen in het dagelijks werk;
 • Het onderhouden van contacten met de Groninger gemeenten;
 • Het opzetten en onderhouden van een netwerk van professionele organisaties die zich bezig houden met seksueel geweld;

Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de volle breedte (preventie, signalering, hulpverlening, nazorg bij zowel slachtoffers, plegers en omstanders);
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en bent bij voorkeur ervaringsdeskundige;
 • Ervaring in een soortgelijke functie, waarin je ervaring hebt met beleidsadvisering en projecten;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B en een auto.

Competenties

Communicatief | In deze rol heb je te maken met verschillende partijen. Je weet mondelinge en schriftelijke communicatie hierop aan te passen.

Organisatiesensitiviteit | Je hebt inzicht in en bent alert op politieke ontwikkelingen en afbreukrisico's, informele en formele verhoudingen, posities en belangen en speelt daar adequaat op in.

Proactief | Je bent creatief, energiek en een stevige persoonlijkheid die kan meebewegen met de organisatie. Je opereert graag in een veranderende omgeving, waarin je taken niet precies vaststaan. Je hebt een pioniersgeest, interesse en bereidheid om iets nieuws op te bouwen.

Wij bieden

Een tijdelijke functie voor de periode tot 1 juni 2024, met mogelijkheid tot verlenging van één jaar;

Een arbeidsovereenkomst voor 8 uren per week;

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.725,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 11). Boven op het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of je kunt het laten uitbetalen;

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Fetzen de Groot,  projectleider Gronings offensief tegen seksueel geweld, tel.nr. 06 - 520 98 282.

Reageren

Je kunt reageren tot en met zondag 1 oktober 2023. Klik hier om te solliciteren. 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.