Arts jeugdgezondheidszorg regio Oost-Groningen

Werken met de jeugd iets voor jou?
Ga aan de slag bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen!

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de expert op het gebied van preventie. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen in het sociaal domein kan de JGZ écht het verschil maken. Mede dankzij de JGZ groeien de meeste kinderen in Groningen veilig en gezond op. Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen vergroten. Daarom zijn wij op zoek naar jou!

Vier pijlers
In de JGZ staan 4 thema’s centraal:

 • Ouderschap
 • Hechting
 • Weerbaarheid 
 • Gezondheid

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere instanties, zoals geboortezorg, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kunnen we gezamenlijk een essentiële bijdrage leveren aan veilig en gezond opgroeien in Groningen.

Wat kun jij daarin betekenen?

 • Ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig onderkennen en ouders, zo nodig verwijzen.
 • Ouders en kinderen begeleiden en adviseren over de groei, ontwikkeling en opvoeding.
 • Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
 • Een bijdrage leveren aan het invullen en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid en collectieve preventie.
 • Actief trends en mogelijkheden signaleren om vanuit je expertise op preventie de gezondheid, veiligheid en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te stimuleren.

Waar kom je terecht?
Als jeugdarts voer je het werk uit in de regio Oost Groningen op consultatiebureaus, scholen voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs en/of het speciaal onderwijs. Daarnaast ben je actief op het brede terrein van de publieke gezondheidszorg zoals beleidsadvisering.

Waar moet je goed in zijn?
Naast onze kernwaarden vrij, verbindend, verantwoordelijk en vernieuwend is het van belang dat je over de volgende kerncompetenties beschikt:

Ambitieus en nieuwsgierig
Je bent enthousiast over je vak. Maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vormen de leidraad van je sociaal geneeskundig handelen. Je ambities richten zich, naast cliëntgerichte activiteiten, ook op vakoverstijgende werkzaamheden op het terrein van de publieke gezondheidszorg.

Klantgericht en communicatief vaardig
Je sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en ouders van nu en bent in staat op gelijkwaardige en respectvolle wijze gesprekken te voeren met kinderen en ouders. Je past je communicatie aan op de doelgroep waarmee je in gesprek bent; kind, ouder, collega of netwerkpartner.

Flexibel en inventief
De praktijk in de jeugdgezondheidszorg vraagt om medewerkers die  zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en in staat zijn om daar, met bestaande kennis en vaardigheden, een weg in te vinden. Er wordt verwacht dat je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Vraaggericht
Samen met de ouder/ jeugdige /school probeer je de vraag te achterhalen en deze in gezamenlijkheid op te lossen. Een gezonde ontwikkeling en positief opvoeden en opgroeien zijn de uitgangspunten bij het begeleiden van gezinnen. Waar nodig kijk je samen met de ouders en jeugdigen hoe de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen versterkt kan worden.

Daadkrachtig en doelgericht
Knelpunten in de groei, ontwikkeling en veiligheid van kinderen vragen soms om extra inzet en doorzettingsvermogen om onze doelen te kunnen bereiken. Juist in die situaties is effectiviteit van groot belang. Je hebt daarbij een goed inzicht in de sociale kaart en weet wanneer je wie moet inschakelen.

Wij vragen verder

 • Jeugdarts KNMG of BIG-geregistreerde basisarts, met de verplichting om de introductiecursus JGZ 0-19, en bij een eventueel langer dienstverband de opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid (M&G)-profiel JGZ*, te volgen.
 • Integraal kunnen werken met kinderen van 0 tot 18 jaar (en hun ouders).
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • De bereidheid ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en vakkennis op peil te houden.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.

* Voor artsen binnen de JGZ met een vast dienstverband van minimaal 18 uur per week is de profielopleiding 1e fase M&G, profiel JGZ vereist. Sinds januari 2019 is deze opleiding vernieuwd en volg je de opleiding in dienst bij de Stichting beroepsopleiding huisartsen (SBOH). Hoe dit ‘landelijke werkgeverschap’ precies geregeld is, is te lezen op www.artsmg.nl. Tijdens een eventueel sollicitatiegesprek zal dit onderwerp aan de orde komen.

Wij bieden

 • Een tijdelijke functie voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 24-32 uur per week;
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij maximaal een brutosalaris van € 5.872,- per maand bij een fulltime dienstverband. Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of je kunt het laten uitbetalen.

Locatie

Onder regio Oost-Groningen vallen de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam, Pekela en Oldambt. Je zult werkzaam zijn in de gemeente Veendam en de gemeente Pekela.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Yvonne Schippers 06 527 59617 of yvonne.schippers@ggd.groningen.nl

Reageren

Je kunt reageren tot en met 9 november 2021 door te klikken op: 'Solliciteren'.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 12 november 2021.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.