Adviseur Ruimtelijke Ordening

Vacature

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. We zijn ambitieus en staan voor uitdagende opgaven. De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Team Ontwikkeling en Advies Ruimte is verantwoordelijk voor de meeste beleidsterreinen van het fysieke domein. In het team (ruim 50 medewerkers) houden adviseurs, ontwikkelaars, juristen en projectleiders zich bezig binnen de domeinen ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouw, grondzaken, planeconomie, duurzaamheid, milieu, economie, recreatie & toerisme en natuur & landschap. Het team wordt op dit moment aangestuurd door 2 teamleiders.

Voor ons team zijn we op zoek naar een:

 Adviseur RO (32-36 uren)

Wat is de uitdaging?

Wij zoeken een adviseur Ruimtelijke Ordening die complexe ruimtelijke projecten begeleid en ruimtelijke onderbouwingen van plannen opstelt (in overleg met interne- en externe deskundigen) voor afwijkingsprocedures op grond van de Wro en de Wabo. Daarnaast behandel je als adviseur individuele ruimtelijke verzoeken en begeleid je bestemmings- en wijzigingsprocedures op grond van de Wro en Omgevingswet wat behoort tot de functie.

Wie zoeken wij?

Als Adviseur Ruimtelijke Ordening neemt je deel aan team- en organisatie-overstijgende projectgroepen. De invoering van de Omgevingswet heeft vanzelfsprekend zijn invloed op de verdere ontwikkeling van de functie, zoals dat ook het geval is voor de overige functies binnen het team. Ook de energietransitie en de ruimtelijke consequenties daarvan zullen de komende jaren nadrukkelijk aandacht vragen. Daarnaast heb je een regiefunctie ten opzichte van derden (strategische sturing in afstemming met bijv. provincie rijk etc). Je hebt als adviseur een belangrijke rol in de strategische positiebepaling van ruimtelijke ordening als onderdeel van het team in een veranderende omgeving. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het initiëren, formuleren van beleid/beleidsregels en het realiseren van bestuurlijke draagvlak in een maatschappelijke dynamische omgeving.

Je wordt enthousiast van de combinatie van gebiedsontwikkeling en maatschappelijk ondernemen. Je hebt kennis van de planologische en stedenbouwkundige processen. en ervaring met burgerparticipatie en omgevingsmanagement.  Je bent flexibele ingesteld en bereid om binnen het team zo nodig andere taken op te pakken.

Wie ben jij?
Voor deze functie zoeken we iemand die voldoet aan het volgende profiel:

  • Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding een passend vakgebied;
  • Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • Je voldoet (voor zover van toepassing) aan de kwaliteitscriteria VTH of bent bereid door middel van aanvullende training aan deze criteria te voldoen;
  • Je bent politiek sensitief en je bewust van de omgeving waarbinnen je opereert;
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij beheersing van de Friese taal een pré is.

Wat bieden wij jou?

Het salaris bedraagt minimaal €3090,- en maximaal €4671,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, salarispeil 1 april 2022).

Ben je enthousiast?

Stuur dan uiterlijk 3 april 2023 jouw motivatie en cv naar; https://www.werkeninfriesland.nl/opdracht/adviseur-ruimtelijke-ordening/

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 6 april a.s. We vragen je hier rekening mee te houden.