Juridisch medewerker / medewerker OOV asiel en coördinatie VTH

Wij zijn op zoek naar een collega voor de functie 

Juridisch medewerker (secr. bezwaar-cie)

18 uur  per week ( 0,5 FTE schaal 9) 

en een 

Medewerker OOV Asiel en coördinatie VTH

18 uur per week (0,5 FTE schaal 10)

Onze voorkeur gaat uit naar 1 kandidaat die beide functies combineert

We zijn een kleine organisatie waarin we jouw talent, kennis en ervaring breed inzetten. Daarin vertrouwen wij elkaar. En jij krijgt bij ons de ruimte om jouw talent verder te ontwikkelen.

Wie zijn wij en wat ga jij doen?

Wij zijn een groene gemeente met in verhouding weinig inwoners. We hebben veel cultureel erfgoed in een groot en afwisselend gebied. Het is hier aangenaam wonen, werken en recreëren. Een gebied waar mensen zich mee verbonden voelen. Een uniek gebied waar we trots op zijn en die trots willen we uitdragen! Kom jij bij ons werken? Dan werk je samen met bijna 300 collega’s voor onze inwoners en het liefst mét onze inwoners.

Ideeën en plannen uit de gemeente ondersteunen en stimuleren we. Dat doen we met lef en daarbij doen we dingen soms anders dan normaal. We kijken daarbij eerst hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen zodat ze het zelf kunnen doen. Lukt dat niet dan helpen we graag een handje.

De juridisch medewerker

Je bent de (coördinerend) secretaris van onze bezwarencommissies. Je zorgt dat binnengekomen bezwaren worden voorzien van verweer door de vakafdeling en dat de bezwaarmakers en de commissie de juiste informatie krijgen. Samen met externe secretarissen ben jij degene die zorgt dat de adviezen en verslagen van de commissie zorgvuldig en op tijd worden afgerond. Afhankelijk van de drukte doe je dit zelf of zorg je alleen voor de coördinatie.

Medewerker OOV Asiel en coördinatie

Als medewerker OOV hou je je bezig met de Openbare orde en Veiligheid in de gemeente. Jouw werkzaamheden zien voor een groot deel op de Asielzaken. Je ondersteunt de burgemeester bij alles wat er speelt rondom Asiel. Je bent de gemeentelijk contactpersoon voor inwoners, ondernemers en alle instanties die betrokken zijn in de Asielketen.

Coördinerende taken

We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat er behoefte is aan meer inhoudelijke afstemming tussen de vergunningverlening APV Bijzondere wetten, de BOA’s en de juridisch medewerker handhaving.

Het MT vindt dat deze taken thuishoren bij een medewerker OOV. Daarom worden voor de duur van 1 jaar 8 uren per week toegevoegd aan deze functie. Na een jaar kijken we of deze medewerker de gewenste ‘smeerolie’ vormt. Ook zal in dit jaar gekeken worden hoe deze functies er uit gaan zien richting de invoering van de Omgevingswet. Mocht na een jaar blijken dat deze uren vervallen dan zoeken we samen naar een passende invulling van je uren.

Wat breng je mee?

Wij zijn op zoek naar de juist mensen op de juiste plek. Als jij denkt dat je inhoudelijk de juiste persoon bent voor (één van) deze functie(s) laat dat dan weten. We lezen graag hoe jij met jouw kennis en ervaring dit wilt invullen. 

Natuurlijk zoeken we naast iemand met inhoud ook iemand die bij ons past.

  • Je bent een sociaal persoon die goed contact weet te onderhouden met alle partijen binnen en buiten het gemeentehuis.
  • Je bent resultaatgericht. Dreigt het resultaat in gevaar te komen? Dan onderneem jij actie.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift. Je bent een volwaardige gesprekspartner en je weet informatie begrijpelijk en correct over te brengen.
  • Je beschikt over overtuigingskracht.
  • Je hebt een oplossingsgerichte houding.
  • Je bent besluitvaardig.
  • En daarnaast bezit je de volgende kerncompetenties: humor, lef, samenwerken en vertrouwen.

Wie zijn jouw nieuwe collega’s?

Het team juridische zaken en financiën maakt onderdeel uit van de afdeling Dienstverlening. Het juridische team bestaat uit 9 personen en omvat vergunning verlening, toezicht en handhaving domein 1, commissariaat bezwaarschriften en juridisch advies.

Wat bieden we je?

We bieden jou een uitdagende functie in een organisatie in opbouw. De functie Juridisch Medewerker (Medewerker Beleidsuitvoering II) is gewaardeerd in schaal 9 (maximaal € 4.048,- bruto per maand). De functie Medewerker OOV (adviseur IV) is gewaardeerd in schaal 10 (maximaal € 4.494,- bruto per maand). Dit is gebaseerd op de cao gemeenten, peildatum 1 oktober 2020). Daarnaast kent de gemeente het individueel keuzebudget.

Samen zullen we binnen deze kaders afspraken maken over het aantal uren en de inschaling. 

Wat je ook nog moet weten:

  • De ingangsdatum van je werkzaamheden is zo spoedig mogelijk. Daarbij houden we natuurlijk rekening met je eventuele huidige werk.
  • Verder is voor deze functie een Verklaring omtrent het Gedrag vereist.
  • Inzake een ramp of crisis vervul je een functie in het crisisteam Westerwolde en vanuit de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg draai je mee in de piketregeling om te horen.

Ben je enthousiast over deze functie?

Mooi! Laat het ons op jouw eigen manier uiterlijk 8 november a.s. weten via gemeente@westerwolde.nl onder vermelding van Juridisch medewerker/Medewerker OOV, vacaturenummer 135351. De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 46.

Zoals gezegd: onze voorkeur gaat uit naar één kandidaat voor beide functies, maar we staan ook open voor kandidaten die maar één van deze functies zou willen invullen.

Wil je meer weten over de functie?

Stuur dan een mailtje naar gemeente@westerwolde.nl onder vermelding van het vacaturenummer 135351 en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Laat jij je meevoeren door Westerwolde? We kijken uit naar je reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst