Teamleider Beleid Maatschappelijke Zaken

Heb je nog niet eerder nagedacht over werken bij de gemeente Stadskanaal? Wellicht na het lezen van dit profiel wel!

In verband met het vertrek van de huidige teamleider zijn wij op zoek naar een

Teamleider Beleid Maatschappelijke Zaken (32-36 uur)

Een besluitvaardige, toegankelijke leidinggevende en sparringpartner die beschikt over een mooie balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid. Een positieve aanpakker met visie en die uitgaat van vertrouwen. Kernwoorden: politieke- en organisatiesensitiviteit, nuchter, een overstijgende blik en het doorontwikkelen van het team en de organisatie.

Stadskanaal: nait souzen, moar doun!

De gemeente Stadskanaal ligt in het Zuidoosten van de provincie Groningen, een gebied met veel historie, schoonheid en mooie initiatieven en telt bijna 32.000 inwoners. De gemeente is volop in ontwikkeling, kent de nodige uitdagingen maar grijpt deze ook op inspirerende en positieve wijze aan om duurzaam het verschil te maken.

De plannen en opgaven van de gemeente Stadskanaal voor de komende jaren zijn vertaald in de volgende 3 koerslijnen: Stadskanaal werkt duurzaam!, Stadskanaal pakt aan! en Stadskanaal leeft!. Deze informatie tezamen geeft een goed beeld van waar Stadskanaal staat en naartoe wil.

De organisatie

De gemeentelijke organisatie kent drie afdelingen: Dienstverlening, Maatschappelijke Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager.
De afdeling Maatschappelijke Zaken telt ongeveer 95 medewerkers die zijn ondergebracht in vijf teams. Deze teams worden sinds een aantal jaren aangestuurd door een teamleider. Een laag die is aangebracht om de lijnen kort te houden en meer aandacht te kunnen hebben voor individuele- en teamontwikkeling. Het team Beleid heeft een taakstelling op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn, Wmo, jeugd, Participatiewet en OOV. Ondersteunende processen zijn belegd in het bedrijfsbureau, waar je als teamleider Beleid ook leiding aan geeft.


Het team Beleid Maatschappelijke Zaken

Het beleidsteam van de afdeling Maatschappelijke Zaken is verantwoordelijk voor een breed pakket aan taken op het gebied van Zorg en Welzijn, Jeugd, Educatie, Cultuur, Arbeidsmarkt en Veiligheid.
Er wordt integraal en zo mogelijk gebiedsgericht gewerkt aan deze taakvelden. Samen met uitvoerende teams en ketenpartners/uitvoerende organisaties werkt men aan transformatie en realisatie binnen het sociaal domein.
Het team kenmerkt zich door zijn verscheidenheid in persoonskenmerken en drijfveren. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal gouden teamafspraken die door het team zelf zijn opgesteld:

 1. Elkaar kennen – ‘Liever vertrouwen is bouwen, dan meten is weten’
 2. Aanpakken met elkaar – ‘Samen sta je sterk!’
 3. Samen vooruit kijken – ‘Kijk ook eens uit het raam!’
 4. Samen stilstaan en prioriteren – ‘Doen we de goede dingen, en doen we de dingen goed?’
 5. Betrokken zijn bij de eigen organisatie, lokale maatschappij en politiek – ‘Kijk naar het geheel’
 6. In verschillende samenstellingen methodisch en projectmatig werken – ‘Organiseer je netwerk voordat je begint!’

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de voor het team vastgelegde doelstellingen. Je bewaakt de processen en het serviceniveau en inspireert en stimuleert de ontwikkeling van het team. Jouw visie en coachende vaardigheden willen wij graag inzetten om het team te sturen en succesvol te laten functioneren. Daarvoor is het belangrijk dat je ervaring hebt met het leidinggeven aan een beleidsteam in een beweeglijke omgeving waar complexe politieke onderwerpen aan de orde van de dag zijn. Je hebt een scherp oog voor taakvolwassenheid van de medewerker en zijn of haar ontwikkelpunten. Je hebt organisatorisch inzicht, kunt werkprocessen doorzien en vertalen naar concreet gedrag, richtlijnen, processen en programma’s. 

Je bent het aanspreekpunt met betrekking tot inhoudelijke vragen, je bewaakt de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden en adviseert in casuïstiek. Daarnaast werk je ook inhoudelijk aan dossiers. Je bevordert de verbinding tussen het team en de organisatie maar ook tussen de organisatie en haar omgeving. Je zoekt actief naar samenwerking met ketenpartners en onderhoudt deze relaties. Je legt verantwoording af aan de manager Maatschappelijke Zaken.

Wat maakt werken bij de gemeente Stadskanaal en dit team nu zo leuk?

 • De schaalgrootte; Stadskanaal is groot genoeg voor voldoende uitdaging, dynamiek, verantwoordelijkheid, ruimte, invloed en afwisseling maar is tegelijkertijd niet te groot voor korte lijnen en snel kunnen schakelen.
 • De regio Zuidoost Groningen is qua sociaal economische structuur een heel interessant gebied.
 • Stadskanaal kent sterke samenwerkingen met ketenpartners.
 • De organisatie is flexibel op het gebied van hybride werken.
 • Met een nieuw bestuur en nog geen gespreid bedje op verschillende vlakken liggen er voldoende kansen.
 • Er zijn door de vorige teamleider al veel goede ontwikkelingen in gang gezet als het gaat om teamontwikkeling, individuele ontwikkeling, kwaliteit en samenwerking.
 • De cultuur binnen de organisatie kenmerkt zich door een gezonde dosis lef, samen handen uit de mouwen steken, toegankelijkheid, hulpvaardigheid, informeel contact, ontwikkelgerichtheid en professionaliteit.

Wat breng je mee?

 • Je bent een daadkrachtige en besluitvaardige collega, die de opgebouwde structuur aanbrengt, verder inhoud geeft en een extra impuls kan geven aan de ontwikkeling van het team, de afdeling MZ en de organisatie;
 • Je zet daar waar nodig je coachende vaardigheden in om het team te ondersteunen;
 • Je bent een sparringpartner voor medewerkers, management en bestuurders;
 • Je hebt een leiderschapsstijl die past bij wat een beleidsafdeling nodig heeft
 • Je bent sterk in het organiseren, plannen en het bijsturen hiervan;
 • Je hebt een actuele en brede kennis van de decentralisaties en de transformatie in het Sociaal Domein;
 • Je bent in staat buiten de kaders van het team, de afdeling en de gemeente te kijken en te adviseren;
 • Je bent in staat snel verbanden te leggen en kunt soepel schakelen van het ene naar het andere dossier;
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke processen.

Wat bieden wij?

Uiteraard een uitdagende functie, ontwikkelmogelijkheden, leuke collega’s een fijn werkklimaat en een passend salaris. De functie kent een maximum van € 5372,- op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast zijn er uitloopperiodieken die worden toegekend op basis van je functioneren met een maximum van € 5672,-.


Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling en bieden daarmee opleidingen en trainingen, waaronder die van GoodHabitz. Wij kennen moderne arbeidsvoorwaarden met een individueel keuze budget ter hoogte van 17,45% van je salaris. Er is mogelijkheid om flexibel om te gaan met werkdagen en hybride te werken.


De procedure

Sara Plaut ondersteunt de gemeente Stadskanaal bij de werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie. Voor jouw sollicitatie of vragen kun je je richten tot haar via 06-41329456 of via De sluitingsdatum is 25 september.