Consulent Jeugd Allround

Stadskanaal is trots op haar goede winkelvoorzieningen, streekziekenhuis, aansprekende evenementen, een prachtig Theater Geert Teis. Mooie natuur waar volop ruimte is om te genieten en te recreëren. Onze dorpen kennen een actief verenigingsleven steunend op vele betrokken vrijwilligers. Stadskanaal heeft het beste wat de Veenkoloniën en Westerwolde te bieden hebben.

Binnen het team Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) van de gemeente Stadskanaal zoeken wij een consulent jeugd allround. Een veelzijdige functie waar je de procesregisseur en aanspreekpunt bent voor jeugdigen, gezinnen en ketenpartners.  Ben jij SKJ geregistreerd? Heb je ruime ervaring als consulent in het werken met kinderen en gezinnen? En kun jij je verdiepen in enkelvoudige en complexe casuïstiek om daarna weer afstand te nemen? Dan zoeken we jou!

Consulent Jeugd allround (36 uur per week)

De functie

Als consulent jeugd allround  ben je als procesregisseur de spin in het web. Je bent het aanspreekpunt voor het gezin, de jongeren en betrokken hulpverlening. Je brengt de gezinssituaties in kaart,  onderzoekt  wat de zorgen zijn en wat er goed gaat. Samen met het gezin maak je een plan om de jeugdige en diens netwerk in hun kracht te zetten met als uitgangspunt het welzijn van de jeugdige. Je zoekt naar mogelijkheden en maakt een inschatting van de (on)veiligheid. Je schrijft en onderhoudt indicaties voor jeugdzorg. Hierbij werk je samen met de andere disciplines binnen het CJGV, andere teams binnen de gemeente en de (keten)partners.

In het CJGV werken we vanuit de benaderingswijze Signs of Safety, waarin voor jou volop mogelijkheden voor jouw ontwikkeling liggen.

Wat ga je doen

Je behandelt aanvragen  voor financiële en materiële tegemoetkomingen en verstrekkingen in het kader van de Jeugdwet.
Je voert gesprekken (“keukentafelgesprekken”), met als oogmerk vraagverheldering en analyse van de ondersteuningsvraag; je legt contact met de jeugdige en diens opvoeder(s), brengt de situatie van de jeugdige in beeld en signaleert bijzonderheden in/rondom jeugdige/het gezin.
Je neemt beslissingen en stelt beschikkingen op, ten behoeve van de in te zetten jeugdhulp, met daarin de hulpvraag, oplossingen en de beoogde doelen duidelijk weergegeven.
Je motiveert en ondersteunt de cliënt bij het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van eigen kracht en netwerk.
Je draagt zorg voor een optimale mix van oplossingen in het plan van aanpak.
Je betrekt en verbindt aanbieders, maatschappelijke partijen en niet-professionele ondersteuning.
Je organiseert en monitort de ingezette ondersteuning.
Je verantwoordt en registreert de geboden hulpverleningen met de behaalde resultaten.
Je draagt zorg voor overdracht aan de backoffice Jeugd.
Je draait mee in het bureaudienstrooster.
Je geeft informatie en advies aan cliënten over de diverse voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en overige voorliggende voorzieningen.
Je draagt bij aan het behoud en de versterking van de samenwerking met ketenpartners.

Wat breng je mee

  • Een relevante opleiding op HBO niveau.
  • Ervaring in en kennis van het werken met jeugdigen, hun opvoeders en genoemde werkzaamheden in de Jeugdwet als consulent, dit is een vereiste.
  • Registratie in het SKJ-register, dit is een vereiste.
  • Kennis van o.a. oplossingsgericht en systeemgericht werken, Signs of Safety, hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, netwerkconferentie en werken in verschillende registratiesystemen, etc.
  • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
  • Zeer goede communicatieve en contactuele eigenschappen, zowel t.a.v. gesprekken met kinderen, als opvoeders, als (keten)partners, rapportage, etc.
  • Vaardig zijn in rapporteren en in het werken met verschillende regiesystemen.
  • Iemand die voldoet aan de bij de functie behorende competenties: flexibiliteit, proactief, analyseren, plannen en organiseren, methodisch werken en stressbestendig.
  • Rijbewijs B en beschikking over een auto.

Wat bieden wij

Je komt werken in een sprankelend team en het team heeft structureel ondersteuning van de gedragswetenschapper. Er zijn veel mogelijkheden om je als professional verder te ontwikkelen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.581,--  (aanloopschaal 8) en maximaal € 4.208,- (functieschaal 9, salarisnorm 1 april 2022) op basis van fulltime functievervulling. De gemeente Stadskanaal kent een systeem van toekenning van uitloopperiodieken. Tevens kent de gemeente prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget en de mogelijkheid om gebruik te maken van de trainingen van GoodHabitz. Het betreft een structurele functie van 36 uur (1,0 fte). Het betreft een arbeidscontract voor bepaalde tijd voor 1 jaar die bij goed functioneren zal worden omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Informatie

Als je vragen hebt over de functie, kun je contact opnemen met Yolanda de Wilde, (0599) 631 631. De interne en externe wervingsprocedure vindt gelijktijdig plaats. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.

Sollicitatie

Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan je motivatie en cv (in Word of PDF), onder vermelding van vacaturenummer Z-22-106039, naar gemeente@stadskanaal.nl. Je kunt reageren tot en met 6 september 2022, de gesprekken zullen plaatsvinden op 13 en 15 september 2022.

 
 

De Gemeente Stadskanaal vervult een centrumfunctie voor haar omgeving. De vele bedrijven, winkels, zorgvoorzieningen en recreatiemogelijkheden maken het wonen, werken en recreëren aantrekkelijk. Stadskanaal heeft ongeveer 32.500 inwoners, verdeeld over verschillende kernen en dorpen. Deze zijn gelegen in een groene omgeving, het veenkoloniale kanaallandschap én het lichtglooiende Westerwoldse zandlandschap.

De 250 betrokken medewerkers van de gemeente Stadskanaal geven een herkenbaar gezicht aan de dienstverlening die wij dagelijks verlenen. Om onze ambities te realiseren werken we samen met buurgemeenten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.