2 Consulenten jeugd allround (á 32 uur)

De gemeente Stadskanaal kenmerkt zich door een mentaliteit van lef, aanpakken en pionieren. Onze ambities vertalen we in drie koerslijnen: “Stadskanaal werkt duurzaam!”, “Stadskanaal leeft!” en “Stadskanaal pakt aan!”. Zo vinden we het belangrijk om de economie te verstevigen en meer banen te creëren. We werken hard aan het leefbaar en vitaal houden van onze dorpen en kernen. Gaan we voor kwalitatief goede voorzieningen. Bieden wij ruimte aan het experiment, nieuwe ontwikkelingen en gaan wij voor duurzame oplossingen. Deze koerslijnen willen wij samen met de 32.500 inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen oppakken. Zie jij hierin een uitdaging en wil jij op stimulerende wijze een bijdrage leveren? Dan zoeken we jou!

2 Consulenten jeugd allround (á 32 uur)

Wij breiden ons team op structurele basis uit met 2 Consulenten jeugd allround.

Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) is het centrum voor alle taken op het gebied van Jeugd, Gezin, Veiligheid en OGGZ/MO (0-100 jarigen).  Het CJGV vormt een belangrijk schakelpunt in de afweging welke flexibele en specialistische of vrij toegankelijke hulp kan worden ingezet en voor welke periode. Het gaat hierbij zowel om jeugdhulp, als om OGGZ/maatschappelijke opvang (MO) en leerplicht/RMC.

Wat ga je doen

Binnen de functie consulent jeugd allround  ben je als procesregisseur de spin in het web. Je bent het aanspreekpunt voor betrokken hulpverlening en houd je bezig met het tot stand komen en onderhouden van indicaties voor jeugdzorg. Je brengt de gezinssituaties in kaart,  onderzoekt  wat de zorgen zijn en wat er goed gaat. Samen met het gezin maak je een plan om jeugdige en diens netwerk in hun kracht te zetten met als uitgangspunt het welzijn van de jeugdige.  Je zoekt naar mogelijkheden en maakt een inschatting van de (on)veiligheid. Hierbij werk je samen met de andere disciplines binnen het CJGV, de gemeente en de (keten)partners.


 Wat ga je doen

 • Je behandelt aanvragen  voor financiële en materiële tegemoetkomingen en verstrekkingen in het kader van de Jeugdwet;
 • Je voert gesprekken (“keukentafelgesprekken”), met als doel verheldering van de vraag en analyse van de ondersteuningsvraag; je legt contact met de jeugdige en diens opvoeder(s), brengt de situatie van de jeugdige in beeld en signaleert bijzonderheden;
 • Je stelt beschikkingen op ten behoeve van de ondersteuning met daarin de hulpvraag, oplossingen en de beoogde doelen goed weergegeven;
 • Je motiveert en ondersteunt de cliënt bij het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van diens eigen kracht en netwerk;
 • Je draagt zorg voor een optimale mix van oplossingen in het ondersteuningsplan;
 • Je betrekt en verbindt aanbieders, maatschappelijke partijen en niet-professionele ondersteuning;
 • Je organiseert en monitort de ingezette ondersteuning;
 • Je verantwoordt en registreert de geboden hulpverleningen de behaalde resultaten;
 • Je draagt zorg voor overdracht aan de backoffice Jeugd;
 • Je geeft informatie en advies aan cliënten over de diverse voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en overige voorliggende voorzieningen.

Wat breng je mee

 • een relevante opleiding op HBO niveau;
 • kennis van en affiniteit en ervaring met het werken met jeugdigen, hun opvoeders en genoemde werkzaamheden in de Jeugdwet;
 • registratie in het SKJ-register;
 • kennis van o.a. oplossingsgericht en systeemgericht werken, Signs of Safety, hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, netwerkconferentie, etc.;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • zeer goede communicatieve en contactuele eigenschappen, zowel t.a.v. gesprekken met kinderen, als opvoeders, als (keten)partners, rapportage, etc.;
 • de bij de functie behorende competenties: flexibiliteit, proactief, analyseren en plannen, methodisch werken en organiseren;
 • rijbewijs B en de beschikking over een auto.

 

Wat bieden wij

Een interessante, afwisselende functie in aanloopschaal 8 en functieschaal 9.
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.335,- (aanloopschaal 8) en maximaal € 3.805,- (functieschaal 9, salarisnorm 1 januari 2018) op basis van fulltime functievervulling. Het betreft een indicatieve inschaling. De gemeente Stadskanaal heeft een systeem van toekenning van uitloopperiodieken. Tevens kent de gemeente moderne arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuze budget. Het betreft een structurele functie voor 36 uur (1 fte). Aanstelling is in eerste instantie voor een half jaar en wordt bij voldoende functioneren omgezet in onbepaalde tijd.

Informatie
Als je vragen hebt over de functie, dan kun je contact opnemen met Yolanda de Wilde, teamleider CJGV, telefoon 0599 631 631.

Sollicitatie

Spreekt dit je aan? Stuur dan je motivatie en cv (in Word of PDF), onder vermelding van vacaturenummer 56310, naar gemeente@stadskanaal.nl. Je kunt reageren tot en met 4 augustus 2019. 

De gesprekken zullen plaats vinden op 8 augustus 2019 mits jouw vakantieplannen dit mogelijk maken.