Teammanager Na(ar) School

Teammanager Na(ar) School
voor 36 uur per week)

 

Dit zijn wij
Smallingerland, een gemeente in Friesland met ruim 56.000 inwoners, goed bereikbaar in het hart van Noord-Nederland, op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom onze hoofdplaats Drachten liggen 13 dorpen verspreid over de unieke Friese Wouden. Je vindt hier een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De belangrijkste kernwoorden die bij deze kracht horen zijn Persoonlijk, Samen en Doen.

Team Na(ar) School bestaat uit circa 25 collega's en biedt ondersteuning aan schoolverlaters in het toch behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke uitval. Ze verlagen het verzuim onder jongeren door het uitvoeren van de Leerplichtwet, voorkomen van voortijdig schoolverlaten, monitoren en begeleiden van Jongeren in een Kwetsbare Positie (JIKP) en het onderzoeken van school- en leerbaarheid van jongeren onder de 27 jaar die een uitkering aanvragen. Ook verzorgt dit team het leerlingenvervoer en administratie.

Dit is de functie
Als teammanager geef je direct leiding aan het team dat jongeren begeleidt. Het verzuim onder schoolgaande jongeren en het aantal schoolverlaters stijgt en jouw team doet er alles aan om maatschappelijke uitval te voorkomen. Momenteel zijn de volgende thema's met name urgent: doorontwikkeling van Het Doorstroompunt (RMC), de wetswijziging van school naar werk en verbeteren van samenwerking tussen clusters in het team. Met team na(ar) school werk je ook voor een bovengemeentelijke organisatie, omdat wij centrum gemeente zijn voor Het Doorstroompunt (RMC). In samenwerking met zes regiogemeenten werken wij aan de aanpak van voortijdig schoolverlaters in regio De Friese Wouden.

Het is jouw voornaamste verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de medewerkers in het team met plezier naar het werk gaan en in goede samenwerking de doelstellingen realiseren. Hiertoe zorg je voor afstemming tussen clusters in het team en met andere teams in de organisatie én benut je de kennis die beschikbaar is optimaal. Voor medewerkers ben je benaderbaar en transparant. Je werkt vanuit een heldere visie, stelt duidelijke doelen en kaders, geeft richting aan het team en stuurt op voortgang. Verwachtingen maak je duidelijk, zodat medewerkers weten wanneer ze het goed doen. Autonomie en regelruimte op medewerker niveau zijn belangrijk en die ruimte bied je, maar je hakt knopen door en stuurt bij als het nodig is. Ook verzuim, functionerings- en beoordelingsgesprekken en aanstellen en afscheid nemen van medewerkers horen hierbij.

Gemeente Smallingerland brengt een organisatie- en samenlevingsvisie tot uitvoering, waarin de mens voorop staat en waarin we een duidelijke sociale koers varen. Als teammanager werk je mee aan het tot uitvoering brengen hiervan en aan het behalen van gestelde doelen die bijdragen aan: een zeker bestaan, goed voelen, erbij horen en ertoe doen. Je coördineert projecten en vertaalt landelijke / provinciale ontwikkelingen naar onze gemeente en jouw team. Daarbij neem je deel aan verschillende overlegverbanden en werkgroepen en lever je een bijdrage aan integrale beleidsontwikkeling op de taakgebieden van het team. Jij brengt noodzakelijke veranderprocessen in kaart en maakt uitvoeringsplannen en programma's samen met het team op basis de vastgestelde visie.

Voor deze functie zoeken we een collega die het sociaal domein goed kent en die energie krijgt van richting geven aan een team dat overwegend opereert op tactisch en uitvoerend niveau. Een teammanager die in staat is op transparante en benaderbare wijze (bovengemeentelijke) doelen te bereiken.

Dit zoeken wij
Beschik jij over de volgende aspecten en spreken onze opgaven jou aan? Neem dan contact op:

 • HBO++ werk- en denk niveau
 • Leidinggevende ervaring bij voorkeur in het sociaal domein
 • Ervaring met complexiteit van een bovengemeentelijke organisatie en relatiebeheer
 • Doelgericht, richting gevend, benaderbaar en daadkrachtig

Dit bieden wij
Eén van de voordelen van werken bij Smallingerland is onze omvang. We zijn een relatief kleine organisatie in een omvangrijke gemeente met behoorlijke ambities. Hierdoor zit je dicht op besluitvorming én op de uitvoering en krijg je snel ruimte en vertrouwen om een belangrijke bijdrage te leveren aan grote en kleinere uitdagingen. Er zijn nog meer voordelen en we vertellen jou graag meer in een persoonlijk gesprek.

Uiteraard bieden we ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • 17,75% Individueel Keuze Budget
 • Uitstekende pensioenvoorwaarden
 • Reiskosten en OV vergoeding
 • Leasefietsregeling
 • Flexibel in te delen werktijden
 • Thuiswerkmogelijkheden en thuiswerkvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen

Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3719,- (aanloopschaal 10A) en maximaal € 5725,- (standaardschaal 11) bruto per maand. Bij aanzienlijke aantoonbare werkervaring behoort een inschaling conform uitloopschaal 11A (max. € 6096,-) tot de mogelijkheden.

Dit bieden we in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de generieke functie van Leidinggevende D met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Koen Eekma (Directeur) via 0512 581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Elko Hamstra (Adviseur werving & selectie) of Leo de Boer (HR Adviseur) via 0512 581234.

Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober een motivatie met CV van jou via Werken in Friesland.                 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel van de procedure.


Wy binne in twatalige organisaasje. Dat betsjut datst iepenstiest foar it Frysk. Behearsking fan de Fryske taal dan wol de reewilligens om dy dat eigen te meitsjen sit yn dyn bagaazje.