Specialist wegen

Het team Omgevingsbeheer Geregeld is op zoek naar een:

Specialist Wegen
(voor 36 uur per week)


Dit zijn wij
Smallingerland, een gemeente in Friesland met ruim 55.000 inwoners, goed bereikbaar in het hart van Noord-Nederland, op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom onze hoofdplaats Drachten liggen 13 dorpen verspreid over de unieke Friese Wouden. Je vindt hier een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De belangrijkste kernwoorden die bij deze kracht horen zijn Persoonlijk, Samen en Doen.

Jij gaat aan de slag in het team Omgevingsbeheer Geregeld. Ons team houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Smallingerland. De gemeente Smallingerland onderhoudt en vervangt volgens proces- en planmatig beheer de wegen in de openbare buitenruimte. Samen met je collega's van riool, groen, kunstwerken en openbare verlichting lever jij een belangrijke rol aan de uitvoering van deze uitdagende opgave. Dat vraagt om visie en strategisch handelen.

Dit is de functie                                                                                                                      
Als Specialist Wegen ben je verantwoordelijk voor alle gemeentelijke wegen, fietspaden en trottoirs, verhard en onverhard, voor nu, volgend jaar en in de toekomst en alles wat daar bij komt kijken.Naast het verder uitbouwen van ons assetmanagementsturingsprogramma, ga jij aan de slag met de pilot "versterken wegen buitengebied", waarvoor er 4 miljoen euro beschikbaar is gemaakt, voor de aankomende 4 jaar. Daarnaast staan we aan de vooravond van een belangrijke transitie om van incident gestuurde aanpak, naar een strategische integrale aanpak op wijkniveau, een echte uitdagende vrije functie, waaraan je nog je eigen draai kan geven.

Vanuit visie en strategie maak je meerjarenplanningen en jaarplannen voor onderhoud en vervanging. Je zet inspecties uit, analyseert gegevens en zet deze om in renovatie-, vervangings- en beheerplannen. Deze plannen stel je op in overleg met de collega's van o.a. rioolbeheer en groenbeheer, om op deze wijze de werkzaamheden integraal en zoveel mogelijk gecombineerd te kunnen organiseren en uitvoeren. Ook monitor en analyseer je de effecten van de gekozen aanpak, en toets je daarmee de efficiency en effectiviteit van het beleid. Indien nodig stuur je bij.
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de door de raad gewenste kwaliteit en de hierbij behorende budgetten voor beheer en vervanging van onder andere de wegen, fietspaden, trottoirs, etc. Je bent verantwoordelijk voor het beleid, de planningen en de budgetten en zorgt voor financiële rapportages.

Bovenstaande betekent dat de werkzaamheden georganiseerd worden volgens de bekende principes vanuit assetmanagement en plan – do – check – act cyclus.

Ook ben je een vraagbaak en adviseur voor zowel interne als externe partijen op het gebied van wegbeheer, verhardingen en bermen. Daarbij heb je een adviserende rol bij het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Tenslotte houd je wet- en regelgeving bij, maakt beleid en zorg je voor tijdige en correcte implementatie uitvoering hiervan. 

Dit zoeken wij 
Beschik jij over de volgende aspecten en spreken onze opgaven jou aan? Neem dan contact op: 

 • Diploma richting civiele techniek en/of aantoonbaar aantal jaar werkervaring.
 • Je functioneert minimaal op HBO niveau.
 • Je hebt ervaring richting planmatig wegbeheer en GIS- pakketten, voorkeur Obsurv.
 • Je bent besluitvaardig, verantwoordelijk en sterk in woord en geschrift.

Dit bieden wij                                                                                                                           
Eén van de voordelen van werken bij gemeente Smallingerland is de omgeving waarin wij mogen werken en de diversiteit die dit biedt aan projecten. We hebben te maken met stedelijk gebied, authentieke dorpen, platteland en waterrijke gebieden. Samen met de ambitieuze (bouw)plannen waaraan we werken levert dit een unieke combinatie op.

Uiteraard bieden we ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • 17,75% Individueel Keuze Budget (IKB)
 • Uitstekende pensioenvoorwaarden
 • Reiskosten en OV vergoeding
 • Leasefiets regeling
 • Flexibel in te delen werktijden
 • Thuiswerkmogelijkheden + thuiswerkvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Doorgroeikansen binnen een omvangrijke organisatie

Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5366,- bruto per maand (schaal 10A).

Aanvullend op het salaris bieden we een vrij te besteden Individueel Keuze Budget van 17,75%. Inclusief IKB is het salaris maximaal € 6319,- bruto per maand.

Dit bieden we in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de generieke functie van specialistisch medewerker D met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd. Een direct vast contract is bespreekbaar.

Heb je vragen?                                                                                                                       
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met teammanager Johan Kazemier op 0512 581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Hielke Knippels: per mail h.knippels@smallingerland.nl of telefonisch 0512 581234.

Heb je interesse?                                                                                                                        
Dan ontvangen we graag uiterlijk 11 juni een motivatie met CV van jou via werkeninfriesland.nl

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel van de procedure.

Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld. Interne medewerkers hebben conform onze regeling werving- en selectie een voorrangspositie.

Wy binne in twatalige organisaasje. Dat betsjut datst iepenstiest foar it Frysk. Behearsking fan de Fryske taal dan wol de reewilligens om dy dat eigen te meitsjen sit yn dyn bagaazje.

Solliciteer