Ketencontroller

Ketencontroller
(voor 32 - 36 uur per week)

 

Dit zijn wij
Smallingerland, een gemeente in Friesland met ruim 56.000 inwoners, goed bereikbaar in het hart van Noord-Nederland, dichtbij Groningen en Drenthe. Rondom onze hoofdplaats Drachten liggen 13 dorpen verspreid over de unieke Friese Wouden. Je vindt hier een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De belangrijkste kernwoorden die bij deze kracht horen zijn Persoonlijk, Samen en Doen.

Team financiën bestaat uit circa 40 collega's en is verantwoordelijk voor de gehele P&C cyclus, financiële administratie en advisering met betrekking tot financiën en het financieel beleid van de gemeente. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het beleid, heffen en innen van de lokale belastingen als ook kwijtschelding.

Dit is de functie
Onze gemeentelijke organisatie kent drie ketens met ieder een ketencontroller. Jij wordt ketencontroller voor het Sociaal Domein. Samen met twee financieel consulenten en een financial controller ben je verantwoordelijk voor advisering van de keten. Jij hebt hierin de rol van businesspartner. Vanuit een integraal gezichtspunt adviseer je over doelstellingen, strategie, sturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Je investeert in relaties en verovert jouw positie in de keten, waarbij je proactief meedenkt en oplossingsgericht bent maar ook kritisch kunt zijn en waar nodig tegenwicht kunt bieden. Je signaleert kansen en aandachtspunten op basis van interne en externe ontwikkelingen. Je werkt nauw samen met de financial controller en de financieel consulent van de keten.

Je denkt mee aan en adviseert over KPI's en monitoring en je toetst in welke mate inzet van gelden in het sociaal domein leiden tot  behalen van gestelde doelen. Dit betekent minder focus op financiële rapportages en meer focus op de verhouding tussen investering van geld tegenover behalen van organisatiedoelen. Hierover ga je in gesprek en waar nodig adviseer je over bijsturen. Thema's die momenteel actueel zijn: kostenstijging in het sociaal domein, monitoring en verantwoording & het programma Sociale Koers.

Je werkzaamheden zijn op hoofdlijnen: 

 • Het als professional proactief, onafhankelijk en integraal ondersteuning bieden bij de realisatie van de doelstellingen van de zeven teams in de keten. Deze doelstellingen zijn  opgenomen in de verschillende visies van de gemeente en vertaalt in de programmabegroting, en de jaarplannen.
 • Het adviseren over sturing en beheersing (voorwaardenscheppend, adviserend & toetsend) en daarmee, samen met de ketenmanagers en concerncontroller, de basis leggen voor het in ‘in control zijn’.
 • Het fungeren als ‘business partner’ ten behoeve van de beleidsadviseurs, teammanagers en ketenmanager, om samen de gestelde doelen te realiseren door te adviseren, te spiegelen, en te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst
 • Vanuit integraal gezichtspunt gebruik maken van kennis & kunde van verschillende specialisten binnen het team en de organisatie. Verbinden en kritische vragen stellen.
 • Het uitvoeren van een actieve rol bij het signaleren en doorvoeren van verbeteringen in het proces (structureren en optimaliseren).

Dit zoeken wij
Beschik jij over de volgende aspecten en spreken onze opgaven jou aan? Neem dan contact op:

 • WO / HBO diploma richting bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar
 • Werkervaring als businesscontroller
 • Positief-kritisch, resultaatgericht, constructief, pro-actief en overtuigingskracht

Dit bieden wij
Eén van de voordelen van werken bij Smallingerland is onze omvang. We zijn een relatief kleine organisatie in een omvangrijke gemeente met behoorlijke ambities. Hierdoor zit je dicht op besluitvorming én op de uitvoering. Ook krijg je regelruimte en vertrouwen om een belangrijke bijdrage te leveren aan grote en kleinere uitdagingen.

Uiteraard bieden we ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • 17,75% Individueel Keuze Budget
 • Uitstekende pensioenvoorwaarden
 • Reiskostenvergoeding
 • Leasefietsregeling
 • Flexibel in te delen werktijden
 • Thuiswerkmogelijkheden en thuiswerkvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen

Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3719,- (aanloopschaal 10A) en maximaal € 5725,- (standaardschaal 11) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (van 36 uur per week). Bij aanzienlijke aantoonbare werkervaring behoort inschaling conform de uitloopschaal 11A (max. € 6096,-) tot de mogelijkheden. Bovenop dit salaris ontvang je het IKB.

Dit bieden we in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de generieke functie van Specialistisch medewerker B met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Lieuwe Schotanus (Teammanager Financiën) via 0512 581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Elko Hamstra (Adviseur werving & selectie) via e.hamstra@smallingerland.nl of 0631102684.

Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober een motivatie met CV van jou via Werken in Friesland.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel van de procedure.


Wy binne in twatalige organisaasje. Dat betsjut datst iepenstiest foar it Frysk. Behearsking fan de Fryske taal dan wol de reewilligens om dy dat eigen te meitsjen sit yn dyn bagaazje.