Teammanager Programma's & Projecten

 (voor 36 uur per week)

Gemeente Smallingerland
Gemeente Smallingerland is een organisatie waar mensen voorop staan en niet de regels. De organisatie vindt het belangrijk om maatschappelijke opgaven in samenwerking met inwoners en partners op te pakken. Hierin is ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De kernwoorden zijn daarom: luisteren, durven en leren.
Smallingerland is een gemeente met ruim 55.000 inwoners gelegen in het hart van Noord-Nederland, op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom de hoofdplaats Drachten liggen dertien grotere en kleinere dorpen in de unieke Friese Wouden. Ruim 450 medewerkers werken elke dag voor deze gemeente om goede voorzieningen en een prima woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

Team Programma's & Projecten
Het in 2019 gevormde team Programma's & Projecten werkt aan complexe organisatiebrede maatschappelijke opgaven met een grote politiek-bestuurlijke impact. Het team levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van programmatisch en projectmatig werken binnen de gemeente. De gemeenteraad heeft een leidraad voor grote projecten vastgesteld. Het team Programma’s & Projecten draagt zorg voor het toepassen van deze leidraad op projecten die door de gemeenteraad als grote projecten zijn aangewezen. Hierbij worden diverse middelen ingezet om ambtelijk opdrachtgevers, projectleiders en teamleden te helpen bij het toepassen van de leidraad.
Op dit moment hebben vijf projecten die al lopen of binnenkort van start gaan de status ‘groot project’ gekregen:
· nieuwbouw zwembad De Welle;
· Oudega aan het Water;
· clustering nieuwbouw speciaal (basis)onderwijs;
· uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen;
· programma dienstverlening.
Naar de website: www.smallingerland.nl

Plaats in de organisatie
Je geeft leiding aan de programmamanagers, (senior) projectleiders en projectondersteuners binnen het team Programma's & Projecten met circa 10-15 fte. Je maakt onderdeel uit van het team teammanagers en werkt nauw samen met de teammanagers in de keten. Je rapporteert aan de concerndirecteur.

Functie
Je treedt op als boegbeeld van het programmatisch & projectmatig werken in de organisatie en hebt hierin een initiërende en aanjagende positie. Je omarmt deze manier van werken en hebt een cruciale rol in de verdere uitrol in de organisatie. Je stuurt op het toepassen van de leidraad op de projecten die door de raad als grote projecten zijn aangewezen en zorgt dat gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen worden gehaald. Je bevordert de verbinding tussen de verschillende programma's en projecten, anticipeert op kansrijke initiatieven vanuit de organisatie en signaleert ontwikkelingen binnen het werkveld.

Je geeft leiding aan het team Progamma’s & Projecten dat overwegend op strategisch niveau werkt. Je coacht en ondersteunt medewerkers bij het verder professionaliseren van programmatisch & projectmatig werken. Je adviseert over (complexe) vraagstukken binnen het team en stuurt op het proces en minder op de inhoud van processen. Je bevordert de samenwerking tussen enerzijds de verschillende disciplines binnen het team en anderzijds tussen de teams binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening van het team.
Gemeente Smallingerland is een organisatie die continu in beweging is om te kunnen blijven anticiperen op ontwikkelingen. Een organisatie die werkt vanuit opgaven en ruimte geeft om te leren en te experimenteren. Je draagt deze visie actief uit, geeft ruimte aan ontwikkeling en stuurt waar het nodig is.

Profiel
Je beschikt over wo werk- en denkniveau en hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en bij voorkeur ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie. Je hebt ruime ervaring met opgavegericht werken en begrijpt welke verdeling van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden passend zijn per opgave. Je hebt kennis van programma- en projectmanagement en de ontwikkelingen op dit terrein. Ook heb je kennis van of affiniteit met het gemeentelijk takenpakket, waaronder het ruimtelijk domein, het sociaal domein en concern-brede processen.

Je hebt meerjarige, brede leidinggevende ervaring met het aansturen van een team dat functioneert op strategisch niveau in een dienstverlenende context. Je bent in staat situationeel leiding te geven, te sturen waar nodig, los te laten waar het kan en bent coachend als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je fungeert als aanjager van en inspirator voor het team en bent in staat de verschillende disciplines binnen het team met elkaar te verbinden. Ook ben je in staat duidelijkheid en kaders te brengen als het proces of de medewerker hierom vraagt en je biedt ruimte voor eigenaarschap bij medewerkers. Gemeente Smallingerland hecht veel waarde aan persoonlijkheid en drijfveren.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten
· Boegbeeld
· Ontwikkelingsgericht
· Resultaatgericht
· Aanjagend
· Inspirerend
· Coachend
· (Bestuurlijk) sensitief
· Lef

Aanbod gemeente Smallingerland
Gemeente Smallingerland biedt een uitdagende functie in een organisatie die in beweging is, waarbij wordt verwacht dat je jezelf blijft ontwikkelen. Verder worden er goede arbeidsvoorwaarden geboden zoals een Individueel Keuze Budget, flexibele werktijden, opleidingsfaciliteiten en een salaris van maximaal bruto € 5.872,- (schaal 12) per maand. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en assessment zijn onderdeel van de procedure.

Contact
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door BeljonWesterterp. Je sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en cv kun je via onze website kenbaar maken. Hier tref je tevens de planning van de procedure aan.
Voor vragen kunt je contact opnemen met Marijke Schikan, senior consultant, te bereiken op:
06-27898844.

Solliciteren

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een assessment is onderdeel van de procedure.

Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld. Conform de regeling werving- en selectie binnen Smallingerland genieten interne kandidaten een voorrangspositie.