Adviseur Wonen

Adviseur Wonen
(voor 28 - 36 uur per week)

 

Dit zijn wij
Smallingerland, een gemeente in Friesland met ruim 56.000 inwoners, goed bereikbaar in het hart van Noord-Nederland, dichtbij Groningen en Drenthe. Rondom onze hoofdplaats Drachten liggen 13 dorpen verspreid over de unieke Friese Wouden. Je vindt hier een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De belangrijkste kernwoorden die bij deze kracht horen zijn Persoonlijk, Samen en Doen.

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling bestaat uit circa 55 collega's verdeeld over omgeving én ondernemen & ontwikkelen. Samen verantwoordelijk voor de economie, recreatie, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, natuur en landschap, verkeer en vervoer, duurzaamheid, water en milieu. Projecten zoals het zwembad, mobiliteitsvisie en de woningbouwopgave komen vanuit dit team.

Dit is de functie
Je bent, samen met 2 andere naaste collega's, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van wonen en leefklimaat. Smallingerland wil zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke woongemeente. Gesterkt door onze unieke ligging, het Deltaplan wonen en ook door het perspectief van de Lelylijn voorzien we behoorlijke groei. Daardoor is het dossier wonen en leefklimaat interessant, veelzijdig en soms complex. Dit vraagt om strategische keuzes. Je gaat ‘buiten’ in gesprek met inwoners en verschillende organisaties in de gemeente. Je maakt afspraken en werkt samen met woningcorporaties aan de woonopgaven en leefbaarheid. Je praat in de regio over de verdeling van woningbouwcontingenten en woningbouwproductie.

Je bent aanspreekpunt voor externe partijen op de woningmarkt. En ‘binnen’ ga je met je collega’s in gesprek over ideeën en oplossingen. Ook lever je een prominente bijdrage aan onze ontwikkelstrategie. Langs die lijn versnellen we de woningbouwproductie en pakken we een groot aantal diverse locaties tegelijkertijd aan. Elk met hun eigen kansen, maar ook complexiteit, om tot ontwikkeling te komen.

Jouw advies doet er toe; het ene moment adviseer je de wethouder over de prestatieafspraken, het andere moment schrijf je een voorstel over betaalbare woningen of adviseer je je collega’s over woningbouwprogrammering. Met jouw observaties over de ontwikkelingen op de woningmarkt geef je vervolgens richting aan de woningbouwprogrammering. Dat betekent schakelen. Informatie ophalen, analyseren en vervolgens omzetten naar concrete acties, oplossingen en waar nodig aangepast beleid. Ook lever je een bijdrage in diverse projectgroepen en treed je, als daar je energie zit, af en toe zelf op als projectleider van kleinschalige initiatieven.

Dit vraagt om een collega met lef en die achter de adviezen durft te staan, ook ik een setting met partijen met uiteenlopende belangen en onderhandelingssituaties. Iemand die blij wordt van doelen behalen en uitvoeren, verantwoordelijkheid nemen en kennis en informatie slim uitwisselen. Je werkt kansgericht, kunt je verplaatsen in de positie van anderen, enthousiasmeert en nodigt uit tot uitvoering.

Dit zoeken wij
Herken jij jezelf en spreekt dit jou aan, reageer dan tijdig.                                                    

 • HBO of WO diploma in relevante richting
 • Werkervaring op gebied van beleidsontwikkeling en tot uitvoering brengen hiervan
 • Kennis van wet- en regelgeving richting volkshuisvesting
 • Je hebt lef, benut kansen, werkt doelgericht en stimuleert de uitvoering

Dit bieden wij
Eén van de voordelen van werken bij Smallingerland is onze omvang. We zijn een relatief kleine organisatie in een omvangrijke gemeente met behoorlijke ambities. Hierdoor zit je dicht op besluitvorming én op de uitvoering. Ook krijg je regelruimte en vertrouwen om een belangrijke bijdrage te leveren aan grote en kleinere uitdagingen.

Uiteraard bieden we ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • Contract voor een jaar met intentie tot vast
 • 17,75% Individueel Keuze Budget (IKB)
 • Uitstekende pensioenvoorwaarden
 • Reiskostenvergoeding
 • Leasefietsregeling
 • Flexibel in te delen werktijden
 • Thuiswerkmogelijkheden en thuiswerkvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen

Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5725,- (schaal 11). Bovenop dit salaris ontvang je het IKB.

Dit bieden we in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de generieke functie van Beleidsadviseur C met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Bart Schenkel (Teammanager) via 0512 581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Elko Hamstra (Adviseur werving & selectie) via e.hamstra@smallingerland.nl of 0631102684.

Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag uiterlijk 26 november een motivatie met CV van jou via Werken in Friesland.
De eerste gespreksronde is uiterlijk op 6 december, dus noteer dit vast in je agenda.

Voordat je in dienst treedt is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht.


Deze vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld. Interne medewerkers hebben conform onze regeling werving- en selectie een voorrangspositie.


Wy binne in twatalige organisaasje. Dat betsjut datst iepenstiest foar it Frysk. Behearsking fan de Fryske taal dan wol de reewilligens om dy dat eigen te meitsjen sit yn dyn bagaazje.