Adviseur volkshuisvesting en projectleider gebiedsontwikkelingDe gemeente Pekela bestaat uit de kernen Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Boven Pekela en Bronsveen en telt ruim 12.000 inwoners. Het Pekelderdiep loopt als hart door de 13 kilometer lange gemeente en heeft een centrale rol gehad in de ontwikkeling van de streek.

Pekela is een karakteristieke Groningse gemeente met een boeiende en soms roerige geschiedenis.

Dat heeft gemaakt dat de Pekelders trots zijn op hun gemeente en vanuit betrokkenheid bijdragen aan de gemeenschap. Dat is ook zichtbaar in de toekomstvisie ‘2022-2030, ‘Pekela in beweging’.

Door haar ligging in het hart van Oost-Groningen is Pekela goed bereikbaar en heeft het een goed ontwikkelde infrastructuur.  Het is een goede plek om te wonen, te werken en te recreëren.

De ambtelijke organisatie is compact en wordt gekenmerkt door korte lijnen, snelle besluitvorming, brede functies en betrokkenheid.

Graag komen we in gesprek met belangstellenden voor de functie,

Adviseur volkshuisvesting en projectleider gebiedsontwikkeling

(32-36 uur)


Wat ga je bij ons doen?
Variatie, korte lijnen met het bestuur en directe invloed op de ontwikkeling van en binnen onze gemeente, dat kenmerkt deze functie.

Op het vlak van volkshuisvesting ben je adviseur en aanspreekpunt voor alles wat binnen dit thema aan de orde komt. Je kunt denken aan zaken als het woonbeleid, woonvisie, strategische inzet van grondbeleidsinstrumenten, maar ook de relatie met de woonomgeving.

Op het vlak van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke- en bouwprojecten ben je onze adviseur en in voorkomende gevallen ook projectleider. Je adviseert onbevangen en met brede blik over het fasegewijs initiëren en zo mogelijk realiseren van (woningbouw)projecten en ontwikkelingsvraagstukken.

De basis hiervoor is het recent door de gemeenteraad vastgesteld in het ‘Afwegingskader Woningbouw Pekela’.

Je adviseert over de waarde van vastgoed en gronden en over het ‘juiste’ moment van aan- en verkoop. Als ook over het inzetten van instrumenten zoals de wet voorkeursrecht.

De bestuurlijke besluitvorming bereid je voor en je verzorgt de afhandeling. Daarbij zijn de aspecten strategie, financiële haalbaarheid en kwaliteitsverbetering duidelijk verwoord.

Extern ben je het aanspreekpunt voor onze partners in het werkveld van de volkshuisvesting. Je bent onze vertegenwoordiger zijn bij overleggen met o.a. woningbouwcorporaties, het samenwerkingsverband Oost-Groningen (RWLP), Regio-Deal pijler Woonomgeving en de provincie Groningen.

Dit alles in een dynamische omgeving met betrokken inwoners aan een kant en korte interne lijnen aan de andere kant.

Wat breng jij mee?
Je bent de ervaren professional die zijn/haar vak met overtuiging uitvoert. Je kent de gemeentelijke organisatie door en door.  Je bent goed in staat om de wensen en behoeften binnen de gemeente te vertalen naar een plan dat voor alle belanghebbenden duidelijk is. Je denkt hierbij in mogelijkheden en oplossingen en weet met kritische vraagstelling snel tot de kern te komen.

Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en weet deze te vertalen in aansprekende adviezen. Je denkt daarbij buiten je vakspecialistische kaders.

Je hebt goede kennis van de relevante wetgeving en de diverse ontwikkel-strategieën.

Je bent communicatief vaardig en legt makkelijk contact met collega's, bestuur en ketenpartners.

Daarnaast sta je voor je mening, ook als dit een minderheidsstandpunt is. Jij bent flexibel en kunt snel schakelen tussen verschillende projecten.

Wat bieden wij?
Een compacte en wendbare ambtelijke organisatie. De lijnen met collega’s en het college zijn kort. Je weet al heel snel met wie je werkt en voor wie je werkt. Samen met je collega’s  vorm je de afdeling Fysiek (ca. 25 personen) dat werkt voor de gehele breedte van de ‘openbare ruimte’.

Voor iedereen geldt dat onderlinge samenwerking vanzelfsprekend is. De functie heeft zoals alle adviesfuncties een nauwe relatie met ‘de uitvoering’. Dit biedt kansen om van ‘papier’ de werkelijkheid te maken.

Naast een fijne, hands-on werkomgeving bieden wij een structurele functie, een pakket aan goede arbeidsvoorwaarden en een individueel keuzebudget van 17,05% geldt, afhankelijk van ervaring, een  salaris van maximaal € 4.671,- bruto per maand (schaal 10).

Voor minder ervaren kandidaten kan in het eerste jaar de aanloopschaal 9 van toepassing zijn.

Wij hechten sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Zoals het volgen van vakgerichte opleidingen en het behalen van certificeringen.

Ook bieden we loopbaan advies als je daar behoefte aan hebt.

Enthousiast geworden?

Klik dan HIER en upload je motivatie en CV uiterlijk zondag 5-2 2023. De gesprekken zijn gepland op donderdag 9 februari 2023 in de middag.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Arjen van der Kaa, afdelingsmanager. Hij is bereikbaar op 06-1158 1142. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Cees van Houten (HR adviseur a.i.) op 06-2318 0947.

Deze vacature is opengesteld voor interne en externe kandidaten, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

Het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.