Programmamanager

Volhardend en samenwerkingsgericht

Over Midden-Groningen

Met ruim 60.000 inwoners is Midden-Groningen de derde gemeente van de provincie. Pittoreske dorpen, stoere boerderijen, schitterende natuur en een kloppend stadshart – nog geen kwartier rijden van de bruisende stad Groningen. In 2018 samengevoegd uit Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Een gemeente met grote kwaliteiten, maar ook met uitdagingen. Denk aan sociale achterstanden, armoede en aardbevingsproblematiek.

Gemeente Midden-Groningen heeft een stevige en serieuze ambitie: een gemeente zijn waar iedereen heel goed kan wonen, leven, ondernemen en werken. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil ze initiatieven ondersteunen en zaken mogelijk maken waardoor de gemeente een mooie plek is om te wonen, te werken of te bezoeken. Door als organisatie dichtbij de mensen te staan en te werken volgens het principe: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid.

Programma gevolgen gaswinning:

De gemeente Midden-Groningen ligt in het gebied dat negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning uit het Groningenveld. Als gevolg hiervan moeten gebouwen worden versterkt om aan de veiligheidseisen te voldoen en moet ontstane schade aan gebouwen worden verholpen. De schadeafhandeling ligt in handen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en voor de versterkingsopgave is de uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgericht. Naast de fysieke gevolgen zijn de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning ook groot. Het dossier is zeer complex en er moet worden samengewerkt met meerdere overheden en een grote hoeveelheid organisaties. Daarnaast speelt er een samenhang met de zoutwinning en de winning van gas uit kleinere gasvelden.

De gevolgen van de gaswinning en - in het bijzonder de versterkingsprojecten - vragen veel van de gemeentelijke organisatie. Er wordt een groot aantal projecten tegelijkertijd opgestart en parallel uitgevoerd. Daarom werkt de gemeente Midden-Groningen op programmatische wijze en is er een team gevolgen gaswinning waarbinnen alle betrokken medewerkers samenwerken.

De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met inwoners die hun problemen bij de verschillende instanties niet opgelost krijgen. Complexe schadedossiers, soms gecombineerd met bijzondere persoonlijke omstandigheden, zorgen ervoor dat de gemeente steeds vaker optreedt als intermediair en probleemoplosser.

Naar de website: https://www.midden-groningen.nl     werkenbij.midden-groningen.nl

Plaats in de organisatie:

Het programmabureau gevolgen gaswinning maakt geen integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie van gemeente Midden-Groningen en is al een aantal jaar actief. Als eindverantwoordelijke voor het programmabureau geef je leiding aan het kernteam bestaande uit een strategisch adviseur, twee projectleiders, twee ondersteuners en een adviseur. Er wordt nauw samengewerkt met de ambtelijke organisatie. Je rapporteert aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De uitdaging:

Je bent als programmamanager verantwoordelijk voor de programma-organisatie rondom de gevolgen van de aardgaswinning en daarin de uiteindelijke uitwerking en oplevering van een groot aantal projectopgaven. Je zorgt dat de gemeente Midden-Groningen op een goede manier regionaal gepositioneerd wordt en vertegenwoordigd is in het (regionale) programma gevolgen gaswinning. Dat doe je samen met de strategisch adviseur. Je zorgt voor heldere werkafspraken tussen onze gemeente en collega-overheden (omliggende gemeenten en provincie) en andere belanghebbenden in het veld (waaronder NCG en ministeries). Je draagt verder bij aan de opbouw en uitvoering van programma’s en projecten voor de gemeente Midden-Groningen in bredere zin.

Profiel:

In deze functie zijn vele ogen op jou gericht. Met natuurlijk gezag beweeg jij jezelf moeiteloos in een omgeving die door de tegengestelde belangen complex is. Je hebt een groot politiek en bestuurlijk inlevingsgevoel. Hierdoor weet je te verbinden, te inspireren en goede werkverhoudingen te creëren. Je hebt een coachende én oplossingsgerichte manier van leidinggeven. Hierdoor ben je als geen ander in staat collega’s tot mooie resultaten te bewegen. Ook op momenten dat het even tegenzit. Tegelijkertijd ben je iemand die standvastig is en de doelen niet uit het oog verliest.

 • Je communiceert in verschillende omgevingen, met inwoners en bestuurlijk met directie en management en in een beleidsomgeving en met uitvoerders. Je weet in deze bewegelijke omgeving  vertrouwen te houden en je koers te bepalen en resultaten te behalen. Je werkt stimulerend samen met hoogopgeleide professionals.
 • Je weet de belangrijkste elementen uit verschillende vakdisciplines te integreren tot een bestuurlijk en ambtelijk gedragen visie op de gevolgen van de gaswinning voor de Gemeente Midden-Groningen.
 • Je bent in staat om aanvullend te zijn op en vervanger en achtervang te zijn voor en bij de bestuurlijke inzet en overleggen.
 • Je hebt een voor deze functie relevante academisch werk- en denkniveau. Je brengt als programmamanager een meerjarige managementervaring mee en je hebt affiniteit met het werken met programma’s en projecten.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten:

 • Leiderschap.
 • Autonoom.
 • Resultaatgericht.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Relativeringsvermogen.

Gemeente Midden-Groningen biedt jou:

Een uitdagende baan met volop ruimte voor invulling en doorontwikkeling. Je krijgt een arbeidsovereenkomst (36 uur per week) voor onbepaalde tijd aangeboden. Je krijgt een salaris conform schaal 14a cao Gemeenten (€ 5.075 en € 6.994 bruto per maand). Daarnaast kent de cao een IKB van 18,25 % van je salaris. Verder investeren we via opleidingen in jouw loopbaan.

Solliciteren:

De werving en selectieprocedure voor deze vacature verloopt via Beljon Westerterp. Ben je geinteresseerd?

Reageren kun je via deze link https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/algemeen-management/programmamanager-hoogezand#intro of via de website van Beljon Westerterp onder vermelding van ref.nr. 2814