Financieel adviseur

De gemeente Hoogezand-Sappemeer zoekt een

FINANCIEEL ADVISEUR
Voor 36 uur per week tot 1 januari 2018

In verband met aankomende gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 werk je als financieel adviseur vanuit de gemeente Hoogezand-Sappemeer ook voor de gemeentes Slochteren en Menterwolde.

Wat ga je doen

 • Adviseert vanuit specialistische deskundigheid over de toepassing en uitvoering van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor de gemeentebegroting, de financiële admini­stra­tie en de jaarrekening.
 • Stelt hiermee samenhangende richtlijnen op voor de middellange en lange termijn op het ge­bied van planning- en control documenten, kengetallen, prestatiegegevens, nota’s en verorde­ningen. En toetst de werking van deze documenten.
 • Adviseert de vak afdelingen vanuit de specialistische deskundigheid t.a.v. de meer strategi­sche/tactische beleidsontwikkelingen en ten aanzien van de zeer gevoelige dossiers.
 • Adviseert ten aanzien van voorstellen/beleidsadviezen met meer complexe financiële aspecten en consequenties. 
 • Levert een bijdrage aan het samenstellen van P&C-documenten zoals begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken. En aan de ontwikkeling van kaders voor het financiële werkveld.
 • Interpreteert de financiële consequenties van wetgeving - waaronder de financiële verhouding voor de gemeente - en adviseert daarover.
 • De nadruk ligt op integrale advisering en ondersteuning van de toegewezen vak afdeling (vooral het Bedrijf voor Werk en Re-integratie)..
 • Treedt waar nodig op als projectleider t.a.v. integrale bedrijfsvoeringvraagstukken.

Wat vragen we van je

 • HBO denk- en werkniveau 
 • Een financieel gerichte HBO opleiding (bijv. HEAO, HFBA) aangevuld met vakgerichte opleidingen/cursussen. 
 • Kennis van wetgeving, beleid, procedures op onderdelen betreffende het specialistische vakgebied en het kunnen toepassen hiervan.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van deelscenario’s, het opstellen van nota’s en adviezen.
 • Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de afdeling, alsmede het doen van voorstellen.
 • Ervaring met het behandelen en afhandelen van specialistische vraagstukken.

Competenties

Analytisch, Initiatief, Overtuigen, Onafhankelijk, Contactuele vaardigheden.

Informatie en sollicitatie

Voor deze functie geldt functieschaal 10 met bijbehorend salaris van €4105,-, met uitloop naar schaal 10A met bijbehorend salaris van €4.412,-. Wil je meer informatie over de functie dan kun je bellen met Zwier Meerman, unithoofd financien, telefoonnummer 0598-373760. Je sollicitatiebrief met recent CV ontvangen wij graag vóór 11 december 2016 via