Gemeente Midden-Drenthe

Wij zijn een gemeente waar ongeveer 250 mensen werken. Samen zijn wij er voor een mooi Midden-Drenthe en proberen wij onze inwoners optimaal te bedienen.

Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen met het bestuur kort zijn en hebben we als belangrijkste kernwaarden ‘stabiliteit’, ‘verbondenheid’, ‘vertrouwen’, ‘verbinding’ en ‘ondernemerschap’.

In ons uitvoeringsprogramma 2018-2020 staan ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken om die te realiseren. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis.