Gemeente Meppel

De Gemeente Meppel is een groeiende stad met 34.085 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe, onderdeel van de regio Zwolle. Meppel is een bijzondere stad aan het Meppelerdiep.

Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners daar telkens weten te vinden en te delen. Een geluk diep van binnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk. Kernwaarden: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek. Met de samenleving willen we Meppel neerzetten als gelukkigste en meest gastvrije stad.

Bestuur

Raad en griffie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van de kaders van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid. De raad krijgt ambtelijk ondersteuning van de raadsgriffier en griffiemedewerkers.

College

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan die gemeenteraad.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

De gemeentesecretaris is secretaris, en eerste adviseur van het college van B&W. Hij is tevens algemeen directeur, en daarin eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hij vormt daarmee de verbinding tussen het bestuur en de organisatie.

Directeur

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door een directie bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur. Samen vormen zij een tweehoofdige directie. De directeur focust op bedrijfsvoering en organisatie en is de eerste vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Teams

De organisatie bestaat uit 14 teams en één directieteam. Het organogram (PDF) laat zien dat in Meppel de teams rondom de Meppeler samenleving en het bestuur zijn georganiseerd. Bekijk de teamindeling.