Ketenregisseur mensenhandel

Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân is op zoek naar een
Ketenregisseur mensenhandel

Voor minimaal 32 en maximaal 36 uur in de week
voor de duur van in ieder geval drie jaar met mogelijkheid op vast

Alle gemeenten moeten beleid hebben op het gebied van mensenhandel. Het doel hiervan is drieledig: het voorkomen van slachtofferschap, het beter in beeld krijgen van slachtoffers en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben, evenals het aanpakken en frustreren van daders. Het Sociaal Domein Fryslân heeft interactief met alle Friese gemeenten en ketenpartners een beleidsplan ‘Aanpak mensenhandel Fryslân’ gemaakt. Dit plan vormt de basis van de activiteiten voor de komende jaren.

Wat ga je al ketenregisseur mensenhandel doen?

 • Als ketenregisseur ben je aanjager en coördinator van de integrale aanpak van mensenhandel. Dit met aandacht voor zowel zorg- als veiligheidsaspecten en waar kan een link met ondermijning.
 • Je stuurt interactief het complexe proces van de samenwerking tussen de betrokken organisaties aan en vormt de verbindende schakel tussen gemeenten en ketenpartners. Daarbij ben je ook de schakel tussen regionale en landelijke ontwikkelingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een meerjarig regionaal Plan van Aanpak. Hierin staat beschreven hoe de ketensamenwerking mensenhandel op uitvoerings-, beleids- en strategisch niveau vorm krijgt en wie daarbij welke rollen en taken heeft. Daarbij wordt ook onderzocht hoe de functie van de ketenregisseur er na drie jaar uit ziet.
 • Je draagt er aan bij dat de integrale aanpak mensenhandel breed geborgd wordt bij gemeenten en ketenpartners.
 • Je monitort en evalueert de bestaande aanpak en het beleid mensenhandel. Hiaten en knelpunten bespreekt je met gemeenten en ketenpartners. Deze vertaal je in verbetervoorstellen.
 • Je bevordert dat gemeenten en ketenpartners signalen van mensenhandel (eerder) herkennen. Dit door onder andere een regionale training ‘signalering mensenhandel’ te ontwikkelen en aan te bieden. Ook verzorg je de nascholing voor de aandachtfunctionarissen mensenhandel van de Friese gemeenten en organiseer je jaarlijks een Friese week tegen de mensenhandel;
 • Je hebt een centrale informatiepositie als het gaat om signalen mensenhandel. Je sluit aan bij het Drieluikoverleg tussen de politie, de zorgcoördinator mensenhandel en het Zorg- en Veiligheidshuis. In dit overleg worden signalen besproken;
 • Je rapporteert de voortgang aan de Bestuurscommissie Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân. De bestuurscommissie geeft op strategisch niveau vorm aan de aanpak van mensenhandel.


Wie ben jij
Als ketenregisseur ben jij een creatieve duizendpoot die gemakkelijk schakelt tussen uitvoering, beleid en strategie. Je bent als geen ander in staat om zonder ‘macht’ partijen te bewegen naar een gemeenschappelijk doel. Je bent proactief, doortastend en een goede gesprekspartner voor zowel uitvoerders, beleidsmakers als bestuurders.

Jij hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarbij is ervaring met mensenhandel en uitbuiting een pré. Je kent het werkveld van gemeenten en de verschillende justitie- en zorgpartners op het gebied van complexe veiligheidsproblematiek. Je hebt ervaring met projectmatig- en/of programmatisch werken en weet hoe je hierin een coördinerende rol vervult.

Verder:

 • beschik je minimaal over Hbo werk- en denkniveau;
 • heb je ervaring met het functioneren in een complexe samenwerkingsomgeving met een brede blik op de aanpak van veiligheidsvraagstukken op zowel casus- als beleidsniveau;
 • heb je ervaring met het schrijven van beleidsstukken.


Competenties:

 • een toegankelijke verbinder;
 • communicatief sterk zowel in woord als op schrift;
 • proactief, doortastend en niet bang om partners constructief aan te spreken op overeengekomen afspraken;
 • analytisch waarbij je snel het totaalplaatje overziet en gemakkelijk de vertaalslag naar de uitvoering kan maken;
 • inventief/creatief en in staat om belemmeringen te doorbreken en (nieuwe) oplossingen aan te dragen.


Waar ga je werken
Als ketenregisseur mensenhandel kom je te werken bij het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. Deze partners werken samen bij de aanpak van complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek. Het Zorg- en Veiligheidshuis brengt de betrokken partners bij elkaar en voert regie. Meer informatie over het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân vind je op www.zvhf.nl.

Wat bieden wij
Een veelzijdige en interessante functie in een uitdagende samenwerkingsomgeving met een prettige collegiale werksfeer. Wij bieden een dienstverband voor de duur van een jaar, met de intentie om dit te verlengen met in ieder geval twee jaar. Het contract is bij de gemeente Leeuwarden. Je werkzaamheden vinden volledig in en onder aansturing van het Zorg- en Veiligheidshuis plaats.
Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 4.020,00 en maximaal
€ 5.725,00 bruto per maand, bij een 36-urige werkweek o.b.v. CAO gemeenten, functieschaal 11. Dit betreft een indicatieve waardering.

Naast een goed salaris bieden we een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% bovenop het bruto jaarsalaris. Waaraan je dit besteedt en wanneer is aan jou, denk aan extra vrije dagen of een extra uitkering in de maand(en) wanneer het jou uitkomt.

Bijzonderheden
Ben je in dienst bij een partner van het Zorg- en Veiligheidshuis, dan is detachering tegen doorberekenen van sec de loonkosten ook een mogelijkheid.

Belangstelling
Solliciteren op deze mooie vacature kan tot en met 24 september 2023 via deze link.
Wil je meer weten over de inhoud van deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Maureen de Boer, via telefoonnummer 058 - 750 5500.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Mandy Wietses, via telefoonnummer 06-50050485 (WhatsApp ook mogelijk!)

Een antecedentenonderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit van de procedure.