Chief Information Officer (CIO)

Chief Information Officer (CIO)

                     36 uur per week

Voor de Concernstaf zijn we op zoek naar een Chief Information Officer (CIO) voor de periode van 1 jaar, met kans op verlenging.

Algemene informatie
De concernstaf ondersteunt en adviseert het college van Burgermeester & Wethouders en de ambtelijke top op het terrein van strategieontwikkeling, innovatie, beleidscoördinatie en planning en control. Werk dus op het grensvlak van bestuurlijk en ambtelijk management voor professionals die iets hebben met Leeuwarden, met zijn burgers en met de publieke zaak.

Functieomschrijving
Als Chief Information Officer(CIO), geef je met energie richting aan de ontwikkeling en vernieuwing van de strategische informatiehuishouding en de programmatische sturing van de bijbehorende ICT-agenda. Je bent de verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en beleid en uitvoering op het gebied van informatiemanagement en zorgt voor integraliteit met andere strategische beleidsterreinen. Een verbinder, niet alleen voor onze eigen gemeente, maar met onze samenwerkingspartners in de regio. Je beschikt over verschillende gedragsstijlen om je doel te bereiken en bent door je enthousiasme, gedrevenheid en kennis een inspiratiebron voor je omgeving.

Taken:

 • Bepalen van een richtinggevende, strategische koers en deze vertalen naar een programmatische vormgeving en aansturing van de hier uit voortkomende projecten de gemeente Leeuwarden in afstemming met de samenwerkende partners in de regio;
 • Een brugfunctie vervullen tussen de (landelijke) Informatie vraagstukken, de behoefte van de gemeentelijke organisaties, rekening houdend met het transitievermogen van de organisaties;
 • Verantwoordelijk voor de Informatie- governance en borgt de transparante besluitvorming waarin management, directie, college en raad hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, aantoonbaar minimaal een afgeronde WO opleiding;
 • Ruime ervaring met gemeentelijke bedrijfsfuncties en de gemeentelijke informatievoorziening in combinatie met een achtergrond in ICT besturing en financieel inzicht;
 • In het publieke domein meerdere functies vervult op het gebied van CIO/programma management, interim management en verandermanagement;
 • Ervaring met complexe politie/bestuurlijk omgevingen;
 • Weet snel hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen;
 • Minimaal 10 jaar ervaring of meer binnen (gemeentelijke) overheidsorganisaties.

Competenties

 • Een heldere communicator die lijnen uitzet, koers houdt en resultaten boekt;
 • In staat om gedragsstijl en/of invalshoek bij te stellen teneinde een gesteld doel te bereiken;
 • Kansen creëren of problemen signaleren en er adequaat naar handelen;
 • Gericht op samenwerking met andere vakdisciplines en organisaties;
 • Op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en in staat deze kennis benutten t.b.v. de eigen organisatie;
 • Doortastend en communicatief;
 • Flexibel in takenpakket en functievervulling.

Salaris
Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.387,- (indicatieve functieschaal schaal 14) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Formele functiewaardering van deze nieuwe functie vindt op korte termijn plaats.

Informatie
De sluitingsdatum voor deze vacature is 15 september 2016. De selectieprocedure zal bestaan uit een gesprek met de selectiecommissie en een gesprek met de adviescommissie. De eerste gesprekken vinden plaats op 30 september. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Dick Tuijtjens, concerncontroller, telefoonnummer 058 233 8202 of Reindert Hoek, gemeentesecretaris, telefoonnummer 058 233 8204.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.