Sociaal Rechercheur

Het Hogeland is een Noord-Groninger gemeente die groeit. Waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers om samen verder te bouwen aan de organisatie. Wij richten ons op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

 

De gemeente Het Hogeland heeft ruimte voor een

SOCIAAL  RECHERCHEUR
36 uur- schaal 9 – Medewerker Handhaving I

 

Team Werkmaatschappij
Het team waarin je terecht komt heet team Werkspoor Werkplein Ability. Teamcoach Ewout Weeber: “Je werkt hier met mensen en hebt te maken met soms complexe wet- en regelgeving. Het is de kunst om je hiertussen te bewegen en de ruimtes te zoeken. Soms leef je mee, soms stel je je harder op. Als team hebben we elkaar echt nodig in dit werk en staan we voor elkaar.” Het team werkt vanuit Winsum wat ook de standplaats is.

 

Wat ga je doen?
Als Sociaal Rechercheur verricht je zelfstandig recherchematig fraudeonderzoek. Je werkt daarin nauw samen met de medewerker Handhaving. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegewezen straf- en bestuursrechtelijke onderzoeken, waarbij niet alleen een grote mate van professionaliteit, maar ook een efficiënte aanpak van je wordt verwacht. Als Sociaal Rechercheur heb je een rol in het voorkomen en opsporen van fraude in het kader van de Participatiewet. Daarnaast werken we toe naar een meer integrale aanpak waarin ook de WMO, de Jeugdwet en andere wetten en regelingen binnen het Sociaal Domein tot het aandachtsgebied kunnen gaan behoren.

Je rapporteert, geeft adviezen en maakt processen-verbaal op. Opzetten, uitbreiden en onderhouden van het netwerk ten behoeve van (integrale) samenwerking is uiteraard van belang. Daarnaast kun je belast worden met één of meerdere taakaccenten met betrekking tot handhaving in de regio.

Wie ben je en wat kun je?

Specifieke kennis en vaardigheden:

  • Je beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding en een aantoonbare ervaring als (sociaal) rechercheur of handhaver;
  • Je hebt kennis van handhavingsbeleid, sociaal zekerheidsrecht, de Participatiewet en Algemene Wet Bestuursrecht;
  • Je voldoet aan de eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid om tot buitengewoon opsporingsambtenaar te kunnen worden beëdigd;
  • Je weet hoe je (opsporings)onderzoeken naar misbruik (fraude) en oneigenlijk gebruik alsmede rechtmatigheidsonderzoeken opzet en uitvoert;
  • Je weet in samenwerking met collega’s diverse onderzoeksmiddelen in te zetten. Je voert confrontatiegesprekken, bent in staat op professionele wijze huisbezoeken af te leggen, waarnemingen te verrichten en getuigen te horen;
  • Je maakt processen-verbaal van ambtshandelingen en geconstateerde strafbare feiten op. Je rapporteert en adviseert ten behoeve van de door de gemeente te treffen administratiefrechtelijke en/of bestuursrechtelijke afdoening;
  • Je ondersteunt medewerkers in het primaire proces door middel van voorlichting en advisering over preventie, detectie, controle, fraudealertheid en opsporing in het kader van handhaving van de door de gemeente uitgevoerde wet- en regelgeving;
  • Je werkt samen met bijzondere opsporingsdiensten waarbij de belangen van de gemeente het uitgangspunt zijn;
  • Tot slot; met jouw ervaring, competenties en kennis voeg jij iets extra’s (meerwaarde) toe aan het team!

 

Wat wij jou bieden

Uiteraard ruimte voor plezier in je werk. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Als jij en wij aan het eind van dat jaar vinden dat we goed bij elkaar passen, en de omstandigheden ongewijzigd zijn, dan kan dit leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De functie is gewaardeerd op schaal 9 (Cao Gemeenten). Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is minimaal € 2756 en maximaal € 4048 per maand op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1 oktober 2020). Daarnaast krijg je een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 17,05% bovenop je brutosalaris.

Belangstelling of meer informatie
Je kunt reageren middels cv en motivatie tot en met 10 maart 2021. Solliciteren kan via:

vacatures@hethogeland.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met teamcoach Ewout Weeber via telefoonnummer 088-345 8703.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Ruimte!

Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Spreekt ruimte je aan? Je leest er meer over op: http://www.hethogeland.nl/ruimte.