Kwaliteitsmedewerker Jeugd

                     

 

Het Hogeland is een Noord-Groninger gemeente die groeit. Waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers om samen verder te bouwen aan de organisatie. Wij richten ons op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

 

De gemeente Het Hogeland heeft ruimte voor een

Kwaliteitsmedewerker Jeugd
0,83 fte / 30 uur - schaal 10

 

Team

De Kwaliteitsmedewerker Jeugd is werkzaam binnen één van de sociale teams van Samenleving & Sociaal. Je bent werkzaam voor alle teams van gemeente Het Hogeland en werkt vanuit Leens.

 

Wat ga je doen?

Je bent een collega die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en borgen van kwaliteit op het terrein van de uitvoering van de Jeugdwet. De kwaliteitsmedewerker functioneert als een schakel tussen beleid en uitvoering. Je hebt gedegen kennis van de Jeugdwet en daarnaast heb je affiniteit met de WMO, de Participatiewet, de Leerplicht en het Leerlingenvervoer zodat je een integrale blik hebt binnen het sociaal domein.

Daarnaast:

  • Het werken aan kwaliteitsontwikkeling en -borging binnen het Sociaal Team Jeugd
  • Het zijn van vraagbaak voor jeugdprofessionals bij het uitvoeren van hun werkzaamheden o.a. op het gebied het (onderbouwen van het) Jeugdplan en inzet zorgarrangementen
  • Het steekproefsgewijs en risico gestuurd toetsen van Jeugdplannen en beschikkingen
  • Het vertalen van beleid naar werkprocessen, -afspraken en -instructies en het coachen van jeugdprofessionals op een juiste toepassing daarvan
  • Het adviseren van beleidsmedewerkers t.a.v. de (praktische) uitvoerbaarheid van (nieuw) beleid
  • Het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen
  • Het adviseren van het management omtrent risico's en verbeterpunten
  • Het bijhouden van jurisprudentie en wijzigingen in wet- en regelgeving en daar waar nodig het bijstellen van werkprocessen
  • Het vertegenwoordigen van het College in bezwaar- en beroepsprocedures, het opstellen van verweerschriften en werkt hierin samen met de collega’s van Juridische Zaken
  • Het bijwonen van intern en regionaal overleg met sleutelfiguren m.b.t. jeugdhulp

 

Wat bieden wij jou?

Ruimte voor plezier in je werk uiteraard. Je krijgt in eerste instantie een aanstelling in tijdelijke dienst voor de duur van een jaar. Als jij en wij aan het eind van dat jaar vinden dat we goed bij elkaar passen, en de omstandigheden ongewijzigd zijn, dan kan de tijdelijke aanstelling leiden tot een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De functie is voorlopig gewaardeerd op schaal 10. Het salaris is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en is maximaal € 4.406,- (peildatum 1 januari 2020) per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 17,05% bovenop je brutosalaris.

Belangstelling of meer informatie?

Je kunt reageren tot en met 16 november 2019. Solliciteren kan via: vacatures@hethogeland.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met teamcoach Wieke de Jong via telefoonnummer 06-12773745.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijk geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang op de externe kandidaat.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Ruimte!

Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. We hebben het over fysieke ruimte – ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen. Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als 'maatwerk' uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte ons in velerlei opzicht biedt. 

Spreekt ruimte je aan? Je leest er meer over op: http://www.hethogeland.nl/ruimte.