Beleidsmedewerker (ervaren) Jeugd, Sociaal Domein en Samenlevingszaken

Het Hogeland is een Noord-Groninger gemeente die groeit. Waar ruimte is voor pioniers en frisdenkers om samen verder te bouwen aan de organisatie. Wij richten ons op ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daarin zijn samenwerking en maatwerk vanzelfsprekend.

De gemeente Het Hogeland heeft per direct ruimte voor een

Ervaren beleidsmedewerker Sociaal Domein en Samenlevingszaken

met specifiek aandachtsgebied Jeugdbeleid

  (36 uur) - schaal 10 - (Medewerker Ontwikkeling III)

Dit ga je doen

Jouw werk raakt inwoners direct in hun dagelijks leven. Als lid van het team Samenlevingszaken en Sociaal Domein houd jij je bezig met onderwerpen zoals onderwijs, sport, kunst en cultuur, leefbaarheid, gezondheid, ondersteuning (Wmo, jeugdhulp) en armoedebestrijding en participatie. We zetten ons gezamenlijk in om inwoners die dat nodig hebben, passende ondersteuning te bieden. Hierbij willen we zoveel mogelijk integraal werken, niet vanuit afzonderlijke beleidsterreinen, maar door de inwoner centraal te stellen.

Bij deze vacature ligt de nadruk in eerste instantie op het vakgebied jeugd. Daar liggen grote opdrachten op je te wachten, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van algemene voorzieningen ter vervanging van geïndiceerde jeugdhulp, het ontwikkelen van vormen van jeugdhulp in het onderwijs, onderzoek doen naar langdurige jeugdhulp, oplossingen zoeken voor stapeling van zorg binnen gezinnen en het meedenken in regionale ontwikkelingen rondom inkoop jeugdhulp. Met in het achterhoofd steeds de financiële opgave waar we met z’n allen óók voor staan.

Onze medewerkers zijn breed inzetbaar op verschillende onderwerpen. Daarom ga je je op termijn ook op andere beleidsvelden binnen het Sociaal Domein en Samenlevingszaken richten, afhankelijk van wat nodig is en welke thema’s en onderwerpen er dan spelen. Kortom, een baan met inhoud, betekenis en veel afwisseling!

Dit ga je in ieder geval doen:

  • Je ontwikkelt beleid en je adviseert hierover. 
  • Je voert regie over inkooptrajecten en subsidietrajecten met externe partners.
  • Je implementeert een aantal beheersmaatregelen jeugd, gericht op preventie en op het ontwikkelen van algemene voorzieningen. Hierin werk je nauw samen met verschillende collega’s en maatschappelijke partners.
  • Je draagt zorg voor evaluaties van beleid en stemt hierin af met inwoners, maatschappelijke partners en collega’s.
  • Je draagt zorg voor planning- en controldocumenten vanuit het eigen vakgebied.

 Jouw talenten

  • Je bent deskundig op het gebied van het Sociaal Domein, met specifieke kennis over jeugdbeleid en ervaring met inkooptrajecten binnen het Sociaal Domein.
  • Je hebt ruime ervaring in het vakgebied. Die ervaring heb je opgedaan bij een gemeentelijke organisatie.
  • Je kunt goed samenwerken, bent pro-actief en voelt je thuis in een dynamische omgeving.
  • Je kunt projectmatig werken.  
  • Je kijkt graag over schotten heen en kent de kracht van integraal werken.

Het team

Het Hogeland kent een platte organisatiestructuur met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Het team Samenlevingszaken en Sociaal Domein kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de collega’s bij de dorpen en de inwoners van Het Hogeland. We hebben onderling korte lijnen en zijn altijd bereid met elkaar mee te denken en te sparren over onderwerpen. Je directe collega’s binnen dit team zijn de beleidsmedewerkers Sociaal Domein en Samenlevingszaken. Daarnaast maken ook de collega’s van de Sociale Teams, de kwaliteitsmedewerkers, leerplichtambtenaren en collega’s leerlingenvervoer en subsidieverstrekking deel uit van het team. Je werkt nauw samen met collega’s uit andere teams (inkoop, financiën, juridische zaken en communicatie) en met verschillende maatschappelijke partners.

De standplaats van deze functie is Leens. Maar het is ook mogelijk om vanuit Winsum, Bedum of Uithuizen te werken (en natuurlijk vanuit huis).

Wat wij jou bieden

De functie is gewaardeerd in schaal 10 (CAO Gemeenten). Je salaris is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en is minimaal € 2973,- en maximaal € 4494,- per maand (peildatum 1 oktober 2020) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kennen wij een flexibele arbeidsvoorwaardenbudget van 17,05% bovenop je brutosalaris (het IKB).

Het betreft hier invullen van structurele formatie. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Als het jou en ons aan het eind van het jaar nog steeds goed bevalt en de omstandigheden zijn verder ongewijzigd, dan kan de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Belangstelling of meer informatie

Je kan tot en met 27 april 2021 reageren via vacatures@hethogeland.nl. De gesprekken vinden op dinsdag 11 mei 2021 in de middag plaats. Wil je eerst meer informatie? Daarvoor kun je contact opnemen met Tina Bollin, Teamcoach Samenleving en Sociaal, gemeente Het Hogeland en bereikbaar op 06-12 83 79 53. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

Ruimte!

Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Spreekt ruimte je aan? Je leest er meer over op: http://www.hethogeland.nl/ruimte.