Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

De gemeente Het Hogeland heeft ruimte voor een

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad
(21,4 uur) - schaal 7  (medewerker administratief & secretarieel II)

Ten behoeve van de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot de gemeente Het Hogeland is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) ingesteld. Nu de herindeling een feit is, zal de BOR zijn werkzaamheden beëindigen en zal er een nieuwe Ondernemingsraad (OR) voor Het Hogeland aantreden.

Team HRM

Het team HRM bestaat uit ongeveer 15 medewerkers, allen gedreven HR-professionals. Samen werken wij aan de ontwikkeling van de HR-dienstverlening in de nieuwe organisatie. Dat betekent dat we hands-on aan de slag gaan, pionieren waar nodig en voor iedereen in de organisatie makkelijk benaderbaar en zichtbaar zijn. Het team HRM werkt vanuit Bedum.

Dit ga je doen

Als ambtelijk secretaris van de OR bied je niet alleen secretariële ondersteuning (onder andere het maken van verslagen van OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen met de bestuurder) maar ben je ook in staat om zelfstandig/ in samenwerking met de voorzitter de inhoudelijke advisering voor je rekening te nemen. Hierbij past het onderstaande profiel:

 • ondersteunen van de OR bij het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied;
 • zorgen voor een correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van de vergaderingen, conceptadviezen en -brieven, het ontwikkelen van initiatiefvoorstellen en discussiememo’s;
 • geven van inhoudelijke adviezen aan de OR;
 • bewaken van de planning en het nakomen van gemaakte afspraken;
 • zorgen voor een adequate informatievoorziening en beheren van het (digitaal) archief;
 • bewaken van de naleving van wetten en procedures;
 • verzorgen van communicatie voor de achterban en intranet.

 Jouw talenten

 • minimaal een MBO+ opleiding;
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring op het terrein van medezeggenschap (bij voorkeur opgedaan bij een gemeente) en kennis van relevante wetten en procedures, zoals o.a. de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Arbowetgeving
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • integer en oog voor bestuurlijk/ambtelijke verhoudingen;
 • zelfstandigheid en initiatief om de OR zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het herindelingstraject.

Wat wij jou bieden

Ruimte voor plezier in je werk uiteraard. Je krijgt in eerste instantie een aanstelling in tijdelijke dienst voor de duur van een jaar. Als jij en wij aan het eind van dat jaar vinden dat we goed bij elkaar passen, en de omstandigheden ongewijzigd zijn, dan kan de tijdelijke aanstelling leiden tot een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De functie gewaardeerd op schaal 7 (CAR-UWO). Het salaris is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en is maximaal € 2.986,- per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget van 17,05% bovenop je brutosalaris.

Belangstelling of meer informatie

Je kunt reageren tot en 31 juli 2019. Solliciteren kan via: vacatures@hethogeland.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris a.i. van de OR, de heer
Nico Steur, telefoonnummer 088-3458793 of met de voorzitter a.i. van de OR, de heer Bart Moes, via telefoonnummer 088-3458769.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Ruimte!

Ruimte is de kern van de ambitie van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het is een begrip dat je letterlijk kunt nemen, maar dat ook vol symbolische betekenis zit. We hebben het over fysieke ruimte – ons prachtige landschap en de bijzondere dorpen, buurtschappen en kernen daarin –, maar ook over ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om hun leven vorm te geven, om economische kansen te benutten, om de samenleving te ontwikkelen. Ruimte, ook voor bestuurders en medewerkers: om voor inhoudelijke vraagstukken pragmatische oplossingen te bedenken en die, desgewenst, als 'maatwerk' uit te voeren. Ruimte is een kracht en ruimte is een behoefte. Gemeente Het Hogeland wil mogelijkheden benutten die ruimte ons in velerlei opzicht biedt. 

Spreekt ruimte je aan? Je leest er meer over op: http://www.hethogeland.nl/ruimte.