Vertegenwoordiging omwonenden in CRO luchthaven Eelde

De gemeente Groningen is voor de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) op zoek naar een vertegenwoordiger van de bewoners van de gemeente Groningen.

De CRO luchthaven Eelde is een overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. De taak van de wettelijk verplichte commissie is om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

De basis van de CRO luchthaven Eelde is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De CRO luchthaven Eelde overlegt ongeveer vier maal per jaar. Daarnaast wordt er minimaal één keer per jaar een CRO+ overleg georganiseerd.

Vergoeding vindt plaats op basis van presentiegeld. De gemeente draagt de kandidaat voor aan de voorzitter van de CRO luchthaven Eelde. De voorzitter van de CRO luchthaven Eelde beslist over de benoeming.

Profiel

-        Bereidheid periodiek terug te koppelen naar en te communiceren met inwoners van de gemeente Groningen;

-        De verschillende opvattingen van omwonenden door laten klinken in de CRO luchthaven Eelde;

-        Bereidheid een actieve bijdrage te leveren;

-        Communicatief vaardig;

-        Constructieve houding;

-        U dient ingeschreven en woonachtig te zijn in de gemeente Groningen.

De functie is voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal 1 keer worden verlengd met eenzelfde periode. Meer informatie over de CRO luchthaven Eelde kunt u vinden op www.croeelde.nl.

Belangstelling?
Stuur dan uiterlijk 1 juni 2022 een motivatiebrief inclusief CV naar de heer C. Kuperus: christian.kuperus@groningen.nl.

Bij vragen kunt u via e-mail contact opnemen met de heer C. Kuperus.