Manager Natuur, Uitvoering en Techniek

Je technische kennis inzetten binnen een van de mooiste en meest diverse gemeentes van Nederland: dat doe je als manager Natuur, Uitvoering en Techniek bij de gemeente Groningen.

De ruim honderd, vooral technisch gespecialiseerde medewerkers van jouw afdeling maken zich iedere dag hard voor een prachtig Groningen. Hoe ze dat doen? Door te zorgen voor optimaal beheer en onderhoud van uiteenlopende, technisch complexe objecten. Denk aan rioleringen, wegen, groenvoorziening en verlichting. Natuur- en duurzaamheidseducatie is ook onderdeel van deze afdeling. Daarnaast ben je als afdelingsmanager verantwoordelijk voor de twee organisatiebrede vakplannen Water en Riolering, en Wegen, Kunstwerken en Verlichting. Binnen je afdeling heerst een informele sfeer, naar buiten presenteren jullie je als professionele sparringpartner.

De afdeling Natuur, Uitvoering en Techniek is een nieuwe afdeling. Het spreekt dan ook voor zich dat jij focust op de inrichting en doorontwikkeling ervan. Hierbij heb je een stevige ambitie: de afdeling dusdanig vormgeven dat deze actief bijdraagt aan een nog mooiere gemeente. Terwijl je werkt aan de doorontwikkeling zie je er uiteraard op toe dat de dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgaan.

Wat jouw werk zo mooi maakt? Jouw inspanningen en die van je medewerkers leiden direct tot zichtbaar resultaat in de stad.


Plek in de organisatie

 De afdeling Natuur, Uitvoering en Techniek (NUT) is onderdeel van de directie Stadsbeheer. Hiervan maken ook de vier afdelingen Stadsprogramma, Wijkonderhoud, Bedrijfsvoering, en Afval & Circulariteit deel uit.

 Stadsbeheer is een diverse directie en is continu in ontwikkeling. Het doel is helder: een effectief en efficiënt werkende directie Stadsbeheer vormen. Dit vraagt om toenemende aandacht voor teamontwikkeling.

Jij

 • treedt dankzij je technische kennis en ervaring op als doorgewinterde sparringpartner voor je medewerkers en als professionele opdrachtgever richting derden zoals aannemers;
 • bouwt gericht aan de ontwikkeling van je afdeling en bent daarmee een onmisbaar puzzelstukje binnen de strategische koers van Stadsbeheer;
 • verbetert de afdelingsprocessen, onder meer rondom inkoop, uitvoering en financiële verantwoording;
 • creëert een klimaat waarin je medewerkers, die uiteenlopende opleidingsniveaus hebben, zich op een professionele wijze ontwikkelen. Daarbij leg je de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de mensen zelf;
 • geeft je medewerkers vertrouwen en stimuleert en ondersteunt hen bij verbeter­initiatieven. Uiteraard bied je hierbij ruimte voor het maken van fouten en besteed je aandacht aan behaalde successen;
 • stimuleert een cultuur van samenwerking en voert op je eigen afdeling de gewenste cultuurveranderingen door. Hierbij komt het goed van pas dat je begrijpt wat er leeft op de werkvloer en de taal van de medewerkers spreekt;
 • kijkt verder dan de grenzen van je eigen afdeling en stelt het gemeenschappelijk belang centraal, onder meer bij de verdeling van mensen en middelen;
 • draagt proactief bij aan de samenwerking binnen het MT.

 Wij vragen

 • HBO+ werk- en denkniveau, en een diploma in een technische richting (bij voorkeur in civiele techniek);
 • ervaring met coachend leidinggeven en ruime managementervaring, bij voorkeur opgedaan binnen organisaties die zich bezighouden met natuur en techniek;
 • kennis van actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • de vaardigheid om de belangen van opdrachtgevers inzichtelijk te maken en oplossingen, knelpunten en risico’s snel en adequaat in beeld te brengen;
 • een open en toegankelijke persoonlijkheid met veranderkundige kwaliteiten en oog voor innovatie;
 • standvastigheid wanneer de omstandigheden dat vragen;
 • het talent om makkelijk te kunnen schakelen tussen beleid en uitvoering en tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie.

Competenties 

Wij verwachten van al onze leidinggevenden dat ze politiek-bestuurlijke verhoudingen goed aanvoelen, een duidelijke visie hebben en analytisch sterk zijn. Ook verwachten wij van hen dat zij de missie, visie en strategie van Stadsbeheer op toegankelijke en inspirerende wijze communiceren. Daarnaast vraagt deze functie van hoofd Natuur, Uitvoering en Techniek om de volgende competenties:

 Leidinggeven | Als stevige persoonlijkheid treed je op met gezag en pas je steeds je aanpak aan de omstandigheden aan. Je coacht, bindt en boeit. Uitvoering en beleid verbind je en je anticipeert op ontwikkelingen. Dankzij je scherpe oog voor en inzicht in de veranderende omgeving neem je de afdeling mee in benodigde veranderingen.

Resultaatgericht handelen | Resultaten benoem je helder en concreet en je stuurt op voortgang. Steeds weer vind je de juiste balans tussen enerzijds het proactief oppakken van urgente problemen en anderzijds het adresseren van langlopende vraagstukken die om een strategische aanpak en samenwerking met partners vragen.

Ontwikkelingsgericht l Je inventariseert en analyseert de kennis en (gedrags)vaardigheden van je medewerkers. Je onderkent hun talenten, stelt hun ontwikkelingsbehoeften vast en zorgt voor passende ontwikkelingsactiviteiten.

Verbinden | Als verbinder en netwerker kijk je met een brede blik naar wat er nodig is om de opgaven in Groningen te realiseren. Je zoekt daarbij actief de samenwerking. Je bent een inspirator en een ambassadeur voor duurzaamheidsthema’s, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.872,- bruto per maand, volgens de CAO Gemeenten, bij een fulltime dienstverband. Deze functie is voorlopig ingedeeld als afdelingshoofd Natuur, Uitvoering en Techniek, Manager III (schaal 12). De functie wordt nog definitief gewaardeerd in HR21.

Informatie

Talent in Bedrijf ondersteunt de Gemeente Groningen met de werving- en selectie voor deze functie. Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Bel dan met Harold Ezinga of Bart Boerema, Talent in Bedrijf, via 0643629442 of 0653149041.

 

Reageren

Solliciteren? Dan kan tot 22 maart 2021 via de site van Talent in Bedrijf. www.talentinbedrijf.nl  

 Wij vragen om een of meer recente referenties bij wie wij vooraf navraag doen over jouw geschiktheid voor deze functie.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.