HRM Expert SZP | 0.8 fte | structureel

Ben jij die HRM Expert die verstand heeft van Sociale Zekerheid en Pensioenen? Wil jij onderdeel zijn van een afdeling waar iedereen bereid is elkaar te helpen en waar successen gevierd worden? Aarzel dan niet en reageer.

De HRM Expert SZP is binnen de afdeling primair verantwoordelijk voor het advies inzake de specifieke expertgebieden aan HRM-adviseurs, leidinggevenden, GMT en college.

Werkzaamheden

  • Binnen de afdeling ben je primair verantwoordelijk voor het advies inzake de specifieke expertgebieden aan HRM-adviseurs, leidinggevenden, GMT en College.
  • Je ontwikkelt mede het beleid op het expertgebied in samenspraak met HR Managementadvies.
  • Je beheert de bovenwettelijke uitkeringsregelingen en draagt zorg voor de financiële administratie en communicatie.
  • Op het gebied van pensioenen adviseer je het HR management, GMT en College in eenvoudige en complexe pensioenvraagstukken voor (ex-) medewerkers en politieke ambtsdragers (Appa).
  • Binnen het WGA-casemanagement voortvloeiende uit het Eigenrisicodragerschap van de gemeente Groningen geef je advies over complexe verzuimcasuïstiek.
  • De afdeling beoordeelt, registreert en bewaakt de mogelijkheden met betrekking tot re-integratie en/of herbeoordeling van de WGA-gerechtigden.

Algemene informatie

HRM Expert Sociale Zekerheid & Pensioenen is binnen HRM/Expert het expertisecentrum op het gebied van pensioenen, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ontslagregelingen van (voormalig) ambtelijk personeel.

Eisen

  • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding en minimaal 2 jaar ervaring gericht op het gebied van wet- en regelgeving m.b.t. pensioenen en sociale zekerheid.
  • Je vindt uitdaging in een optimale dienstverlening aan onze interne klanten alsook aan de externe relaties zoals ABP en Loyalis.
  • Je beschikt over een goed financieel inzicht.

 

Competenties

Analytisch | Kan het overzicht houden en kan adviseren in complexe situaties.

Nauwkeurig | Is accuraat en heeft een goede oordeelsvorming.

Communicatief | Is goed in mondelinge en schriftelijke communicatie en kan beschikkingen en nota’s opstellen voor GMT en College.

Teamspeler | Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en is resultaat gericht.

Creativiteit | Is creatief ten aanzien van bovengenoemd vakgebied.

Organisatie | Kan goed plannen en organiseren en neemt daar waar nodig initiatief.

Salaris

De functie is indicatief gewaardeerd op niveau 10, adviseur Pijofach2, Inschaling vindt plaats afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal in het indicatief gewaardeerde niveau 10 € 4.105,-- bij een full-time dienstverband (salarisnorm 1 januari 2016).

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie van HRM Expert SZP kun je contact opnemen met Yvonne Verhagen, afdelingsmanager HRM Expert, 06-55195163.

Reageren

Je kunt je motivatie en CV voor de functie van HRM Expert SZP t/m 15 september 2016 sturen naar matchpunt@groningen.nl o.v.v. het vacaturenummer 2016.00182.

Deze vacature wordt tegelijk opengesteld voor voorrangs- en interne kandidaten, waarbij voorrangskandidaten voorrang hebben