Functioneel beheerder financieel systeem | 0,8 fte | 28,8 uur | Tijdelijk tot 1-1-2018

Ben jij de functioneel beheerder die zich staande weet te houden in een dynamische omgeving?

Jij

 • verleent ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen door o.a. het op (laten) stellen van gebruikershandleidingen, het organiseren van instructies en het (laten) beheren van autorisaties;
 • handelt (in de 2e lijn) incidenten af, zo nodig in samenwerking met informatiemanagement, applicatiebeheer, technische beheer of de leverancier;
 • onderkent de informatiebehoefte van de gebruikersorganisatie, geeft hierover advies en vertaalt de informatiebehoefte naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van de informatiesystemen;
 • analyseert de prestaties van een informatiesysteem en neemt zo nodig, in afstemming met applicatiebeheer, preventieve of correctieve maatregelen;
 • beoordeelt wijzigingsverzoeken vanuit de bedrijfsprocessen, stelt de impact vast voor de bedrijfsprocessen en stemt de wenselijkheid en risico’s af met de Informatieadviseur;
 • regisseert de implementatie van minder complexe wijzigingen, voert acceptatietesten uit en implementeert in overleg met de gebruikers en in samenwerking met het cluster Serviceorganisatie nieuwe versies van informatiesystemen;
 • bewaakt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gegevens. Beheert de stam- en stuurgegevens van informatiesystemen en richt deze hierop in;
 • verwerkt of draagt bij aan de verwerking van standaard en ad hoc informatie aanvragen m.b.t. management- en stuurinformatie. 

Plek in de organisatie

De afdeling I&A Informatiemanagement Bedrijfsvoering 1, waarbinnen de functie is gepositioneerd, maakt onderdeel uit van het gemeentelijke Shared Service Center en daarbinnen de directie I&A. De afdeling is vanuit vraagperspectief (klant) de kritische succesfactor voor de mate waarin de informatievoorziening aansluit op de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie, specifiek waar het een aantal belangrijke generieke toepassingen betreft. Daarin worden twee kernprocessen onderscheiden: informatiemanagement en functioneel beheer. Binnen de afdeling wordt procesmatig gewerkt met het BiSL-raamwerk als kader. De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer. Specifiek gaat het hierbij om het functioneel beheer van de financiële processen, waarbij JD Edwards Enterprise One als belangrijkste applicatie wordt gebruikt.

Wij vragen

 • HBO- werk- en denkniveau, vakgerichte opleiding (bijv. HBO-BE of BI);
 • kennis van de bedrijfskundige en inhoudelijke aspecten van organisaties;
 • kennis en ervaring op het gebied van financiële processen;
 • kennis en ervaring op het gebied van functioneel beheer en procesanalyse;
 • kennis van BiSL is een pre;
 • competenties: adviesvaardigheden, omgevingssensitiviteit, communiceren, analyseren, samenwerken en resultaatgericht.

Competenties

Adviesvaardigheden | je bent in staat om aan collega’s en klanten duidelijk te maken wat de wederzijdse verwachtingen zijn

Omgevingssensitiviteit | je bent in staat om je weg te vinden en je staande te houden in een dynamische en complexe organisatie waar veel veranderingen plaats vinden

Analyseren | je bent in staat om complexe vragen en zaken om te zetten naar uitvoerbare oplossingen

Resultaatgericht | je bent in staat om de opdrachten binnen afgesproken kaders en planning op te leveren in de afgesproken kwaliteit

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.697,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 9).

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Alex Bijhold, afdelingshoofd Bedrijfsvoering 1, tel.nr. (050) 367  7053.

Reageren

Ben je geïnteresseerd stuur dan uiterlijk 12-09-2016 je motivatiebrief en CV naar matchpunt@groningen.nl o.v.v. vacaturenummer 2016.00139.

Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor voorrangs- en interne kandidaten, waarbij voorrangskandidaten voorrang hebben