Beleidsmedewerker mobiliteit, data en modellering

Tijdelijk voor de duur van één jaar met uitzicht op structureel | 36 uur per week

Ben jij een kei in het werken met data en wil je bijdragen aan een duurzaam en bereikbaar Groningen? Dan is dit jouw baan!

We zoeken een innovatieve en ambitieuze beleidsmedewerker met kennis van data inwinning, modellering, monitoring en evaluatie. Iemand die zowel helpt inzicht te geven in hoe de mobiliteit zich de komende jaren in Groningen ontwikkelt, wat het effect is van bijvoorbeeld mobiliteitshubs en zero emissie stadslogistiek op de leefkwaliteit in wijken en buurten en welke extra maatregelen het beste passen bij een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Groningen. Als ook iemand die in staat is om het gemeentelijke verkeersmodel op de juiste wijze onderdeel te laten zijn van onze ruimtelijke gebiedsontwikkeling opgaven en beleidsverkenningen.

Het Klimaatakkoord betekent dat we een ingrijpende transitie doormaken om de CO2 uitstoot flink te verminderen. Op het gebied van verkeer en vervoer zetten we daarom in op meerdere sporen. Vanaf 2025 start de emissievrije zone voor stadslogistiek in de binnenstad en er wordt gewerkt aan een verdere verduurzaming van het openbaar vervoer per bus en trein in Noord Nederland. Ook zetten we in op meer mogelijkheden voor zero emissie deelmobiliteit en lopen, fietsen en openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Tot slot zetten we ons in voor het creëren van voldoende laadpunten op straat. Groningen groeit hard en om de CO2 uitstoot niet verder te laten toenemen moet onze mobiliteit efficiënter en duurzamer worden ingericht.

Jouw functie

Je werkt aan het inzichtelijk maken van de effecten van oplossingen voor de verduurzaming van verkeer in onze gemeente. Je doet dit uiteraard niet alleen. Samen met collega’s, bedrijven, (branche) organisaties en andere overheden ga je na op welke wijze data, indicatoren en modellen ingezet kunnen worden. Met kennis en visie adviseer je over het meetbaar maken van de CO2 reductie van slimme en duurzame oplossingen èn andere indicatoren, zoals bereikbaarheid, verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Ook ben je betrokken bij de uitvoering.

Jij

 • zorgt voor het inwinnen, analyseren, beheren en presenteren van mobiliteitsdata die nodig zijn voor infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkeling opgaven, milieu-onderzoek en beleidsverantwoording;
 • gaat na welke indicatoren en bijbehorende data nodig zijn om onze beleidsambities en het functioneren van onze mobiliteitsnetwerken meetbaar te maken en implementeert deze;
 • bent mede verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk verkeersmodel GROVEM (leveren input, beoordelen (tussen)resultaten en uitvoeren analyses);
 • adviseert collega’s over het toepassen van het verkeermodel in uitvoeringsprojecten en voert in samenwerking met externe adviseurs ook zelf beleidsverkenningen met het model uit;
 • zoekt de verbinding met collega’s, andere overheden, organisaties en bedrijven en volgt de technologische ontwikkelingen op het vakgebied nauwgezet. Deze inzichten gebruik je om data-gedreven verkeersadvies en verkeersmodellering naar een hoger niveau te brengen;
 • neemt deel in Europese, landelijke en regionale kennis- en werkgroepen en gaat na welke activiteiten passen in ons gemeentelijke beleid.

 

Waar je komt te werken

Binnen de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling werken we aan strategische beleidsvorming op het gebied van Wonen, Ruimtelijke Economie, Leefkwaliteit, Energie(transitie) en Mobiliteit. Jij komt ons beleidsteam Mobiliteit versterken bestaande uit ongeveer 15 collega’s.

 

Wij vragen

 • HBO of WO werk- en denkniveau, met kennis van (verkeers)modellen, data inwinning en - verwerking;
 • ervaring of affiniteit met het meetbaar maken van de verduurzaming van mobiliteit, bij voorkeur in een beleidsmatige omgeving, met oog voor digitale innovaties;
 • iemand die gemakkelijk, doortastent en doelgericht kan werken op diverse schaalniveaus en met verschillende belangen (bedrijfsleven, gemeente, regio en rijk);
 • een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
 • goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden, zowel in de communicatie met bedrijven en organisaties als bestuurders.

Wij bieden

 • een salaris, afhankelijk van jouw achtergrond, van maximaal € 4671,-- bruto per maand [functioneel schaal 10,  HR21-normfunctie medewerker beleidsuitvoering I];
 • een individueel Keuze Budget van 17,05% boven op je salaris waarbij je kunt kiezen voor een jaarlijkse of maandelijkse uitbetaling;
 • een werkweek van 36 uur per week, met keuze om wel of geen ADV op te bouwen en de mogelijkheid om je eigen werktijden te kunnen indelen;
 • de mogelijkheid tot persoonlijke groei via ons digitale forum ‘Groningen leert’. We investeren op maat;
 • de mogelijkheid om flexibel en deels vanuit huis te werken, gefaciliteerd door de gemeente met een telefoon, laptop en voorzieningen voor het inrichten van een thuiswerkplek (bureaustoel, scherm);
 • een plezierige werksfeer in een innovatief team met fijne collega’s, waar jouw inbreng het verschil maakt;
 • een werkomgeving waarin we hechten aan samenwerking, maar waarin je tegelijkertijd veel vrijheid en verantwoordelijk krijgt.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Erwin Tollenaar (teamleider), via telefoonnummer 06-11534699 of Natascha Agricola (programmamanager) via telefoonnummer 06-53743947.

Met passie werken we aan ons beleid. Een impressie van ons werk vind je op onze website: https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie

Check ons filmpje ‘Werken bij Stadsontwikkeling’ op onze LinkedIn-pagina: https://www.linkedin.com/company/gemeente-groningen/life/8f8c84b9-a7e1-4e11-b8d6-3b4d1e99e765/

 

Belangstelling

Je kunt reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 2 april 2023. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven, waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.        

 

Bekijk hier alle vacatures van de Gemeente Groningen.

Solliciteer