Manager Sociaal Domein

Structureel | 1.00 fte

Draag jij het sociaal domein een warm hart toe en wil jij het beste voor de inwoners van Groningen? Krijg jij energie van bouwen aan een betere leefwereld voor iedereen? En wil je daar dan ook een actieve bijdrage aan leveren vanuit een leidinggevende functie?

Binnen de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), zoeken wij een Manager Sociaal domein.

Ben jij onze nieuwe collega?

We zijn op zoek naar een integraal manager die de beleidsvraagstukken op het gebied van (primair) onderwijs, nieuwkomers, werk, maatschappelijke participatie en inkomensvoorziening samen met medewerkers en maatschappelijke partners ontwikkelt en in goede banen leidt. Je geeft in deze afdeling samen met een teammanager leiding aan circa 25 medewerkers. Je bent onderdeel van het managementteam van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en met elkaar leveren we een belangrijke bijdrage aan de visie, strategie en (gebiedsgerichte) samenhang in het sociaal domein als geheel.

Je gaat aan de slag met de ontwikkelopgave van de afdeling met inhoudelijk kundige en gedreven beleidsprofessionals. Samen met hen maak je een ontwikkelagenda die inspireert en verbindt.  Je coacht daarbij collega’s in het verder ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap, wendbaarheid en flexibiliteit. Je zorgt voor een plezierige en veilige thuisbasis in de afdeling. Je bent naast de inhoud ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling zodat je samen met de teammanager ook de middelen hebt om de prestatie te leveren die er van de afdeling verwacht wordt.

Je bent adviseur en sparringpartner van de wethouders die horen bij de inhoudelijke portefeuille van je afdeling.  Je bent gesprekspartner en ambtelijk opdrachtnemer. Je stuurt op het halen van de gewenste resultaten én op het leveren van kwaliteit. Leren en presteren gaan hierbij hand in hand. Je verbindt je eigen beleidsdomeinen aan de verschillende (overstijgende) projecten en programma’s van de gemeente Groningen en die van de maatschappelijke partners. Je hebt er plezier in om  directie en bestuur te informeren over de realisatie van de doelen en opgaven.

 

Waar kom je te werken?

De Gemeente Groningen is een moderne overheidsorganisatie waar bevoegdheden laag in de organisatie zijn belegd. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid, voelen eigenaarschap en zijn aanspreekbaar. 16 directies voeren de reguliere taken van de gemeente uit en geven invulling aan het collegeprogramma.

Binnen de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling werken ongeveer 350 mensen aan de sociale opgaven van de gemeente Groningen: een leefbare, veilige en aantrekkelijke gemeente voor álle inwoners én iedereen doet mee en helpt mee in een gezonde gemeente.

Werken binnen DMO, is werken in een stimulerende setting met politieke dynamiek, waar ruimte is voor ambitie. Als directie Maatschappelijke Ontwikkeling halen we in het sociale domein merkbare en meetbare resultaten. We maken in het sociale domein het verschil voor de inwoners van Groningen gedurende hun levensloop. Vanuit de leefwereld zorgen we voor de randvoorwaarden voor de sociale infrastructuur in de gemeente Groningen en zetten we in op een langjarige integrale gebiedsaanpak om tot sterke wijken en dorpen met sociale veerkracht te komen.

DMO bevindt zich in een ontwikkelproces. Niet verwonderlijk gegeven de maatschappelijke opgaven die er zijn. We doen dit met elkaar in pilotvorm: door te doen, te ervaren, te evalueren en bij te sturen. Op die manier leren we hoe we de opgaven binnen de beleidsdomeinen van een afdeling het best kunnen organiseren, waarop gestuurd moet worden en wat er nodig is om deze te realiseren. In de rol van Manager Sociaal domein ben je samen met je collega managers van DMO verantwoordelijk voor deze ontwikkeling.

De passende kandidaat beschikt over

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring als manager die het werk van de afdeling kan organiseren in de lijn, een programma, een project of een netwerk samen met partners;
 • het vermogen visie te ontwikkelen, de daaraan verbonden beleidsopgaven te formuleren en de verbinding te maken naar de uitvoeringspartners (gemeente interne en – externe partners);
 • het vermogen tot het ontwikkelen en onderhouden van netwerken met gemeente-interne en - externe partners;
 • kennis van het Onderwijsveld, de uitdagingen die Nieuwkomers met zich meebrengen is een pre net zoals dat geldt voor, Werk, Maatschappelijke Participatie en Inkomensondersteuning. Heb je de kennis niet of in beperkte mate dan ben je in staat deze snel te verwerven en je eigen te maken zodat je leiding kunt nemen op de opgave die er aan de afdeling gesteld wordt;
 • een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Je kent de dynamiek en kunt deze doorgronden en vandaaruit gezaghebbend adviseren richting bestuurders en directie

 

Voldoe je (nog) niet geheel aan alle eisen dan nodigen we ook jou van harte uit om te reageren.

 

Competenties

Je hebt ruime ervaring in het leiding geven aan professionals en mensen bewegen gemakkelijk met je mee vanuit jouw natuurlijke en krachtige leiderschap. 

Je coacht en motiveert collega’s om zichzelf, elkaar en de afdeling verder te ontwikkelen

Je bent een stevige, besluitvaardige en stressbestendige gesprekspartner voor zowel het politiek-bestuur als voor de partners in het veld. Je zoekt daarin naar verbinding en samenwerking om van betekenis te zijn voor de inwoners van de gemeente Groningen. Je sterk ontwikkelde politieke sensitiviteit helpt je hierbij

Je bent inhoudelijk gedreven. De stap van denken naar doen geeft je energie en is de basis voor je aanpak om samen met je medewerkers succes te boeken.

Netwerken is een belangrijke taak binnen deze functie. Je bouwt en onderhoudt relaties binnen de gemeente en in de regio.

In je werk ben je resultaatgericht, proactief en je durft knopen door te hakken. Tegelijkertijd weet je de rust te bewaren, als de druk groot wordt.

Je hebt een heldere communicatiestijl. Je weet andere te motiveren en probeert het beste bij de ander naar voren te halen. Een stevige inhoudelijke discussie ga je niet uit de weg.

 

Wij bieden jou

 • een salaris, afhankelijk van jouw achtergrond, van maximaal € 6.616,= bruto, functioneel schaal 13 van de CAO gemeente. De functie is op dit moment nog in ontwikkeling en zal nog definitief worden vastgesteld. Voor nu wordt eerst de HR21-normfunctie Programmamanager II gehanteerd;
 • je kunt ervoor kiezen om ADV-uren op te bouwen;
 • naast dit salaris bouw je elke maand nog eens 17,05% van je salaris extra op; ons zogeheten Individueel Keuze Budget. Dit budget is opgebouwd uit je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, een levensloopbijdrage en een aantal bovenwettelijk verlofuren. Jij kiest of je dit wilt sparen, of dat je dit elke maand bij je salaris wil. Je kunt er ook extra verlofuren mee kopen;
 • een leven lang ontwikkelen vinden wij heel normaal. Daarom hebben wij een digitaal leerportaal ‘Groningen Leert’;
 • een telefoon en een iPad óf laptop in bruikleen;
 • de mogelijkheid om thuis te werken. In dat geval faciliteren wij voor jou voorzieningen die dit verantwoord maken, denk aan een bureaustoel of extra beeldscherm;
 • we hebben een actieve jongeren vereniging voor ambtenaren tot en met 35 jaar en uiteraard een personeelsvereniging;
 • wij zijn als organisatie continu in ontwikkeling. Dat betekent dat er altijd diverse doorgroeimogelijkheden voor jou zijn, zowel binnen de directie als de gehele organisatie;
 • we hebben nog meer secundaire arbeidsvoorwaarden; ook daar vertellen we je uiteraard graag meer over!

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Hans Langeveld, Directeur beleid en bestuur DMO via telefoonnummer 06-51567705.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 18 december 2022. Het streven is om op woensdag 21 december of donderdag 22 december de gesprekken te plannen. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!


Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.        

Solliciteer