Projectonderzoeker Leefkwaliteit (promovendus)

In alles wat we doen, staat leefkwaliteit voorop.Je wilt je als inwoner van de Gemeente Groningen fijn voelen op straat. Dat heeft alles te maken met de inrichting van de openbare ruimte. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, mobiliteit, economie en cultuurhistorie maken samen de straat.

Hier werk je aan mee
Als gemeente Groningen groeien we hard. De keuzes die wij maken de komende jaren, doen er écht toe. Ze zullen invloed hebben op Groningers, het Noorden, Nederland en Europa.
We hebben alles in huis om te bouwen aan de groene en gezonde wereld van morgen. We zijn bruisend en uitnodigend. Barstensvol jong talent. Van oudsher een plek van innovatieve aanpakkers. Samen met onze maatschappelijke partners willen we de eigenwijze, creatieve Groningse pioniersgeest gebruiken om voorop te lopen en kiezen voor groene en eerlijke groei.

Over onze ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte’
De afgelopen jaren is de druk op de openbare ruimte fors toegenomen. Druk van meer inwoners en bezoekers, maar ook van verschillende concurrerende functies zoals verkeer, parkeren, ruimte om te lopen, spelen, groen, water en terrassen. Daarnaast brengt het veranderende klimaat problemen als hitte en wateroverlast met zich mee. Oplossingen daarvoor vragen meer ruimte voor bomen, groen en water. De energietransitie brengt in de ondergrond ook nieuwe vragen met zich mee: mogelijk minder ruimte voor gasleidingen, maar de vraag naar warmtenetwerken en bijvoorbeeld ondergrondse ruimte voor warmte-koude opslag neemt toe.

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' vertegenwoordigt een radicaal nieuwe manier van denken over het inrichten van de openbare ruimte. Een paradigma-shift. Met meer thema’s die in onze openbare ruimte een plek moeten krijgen. Zoals groen, sporten, spelen en ontmoeten, naast ruimte voor rijdende en geparkeerde auto’s en fietsen. In aansluiting op de ambities van het college om de openbare ruimte te herwinnen. De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld.

Vaak wordt bij planprocessen begonnen op de schaal van de stad als geheel. Bereikbaarheid, mobiliteit en infrastructurele verbindingen vormen de basis. De ontwerpleidraad stelt voor om te starten op de schaal waar de menselijke maat het meest sturend is: de straat. Daarbij wordt uitgegaan van een multidimensionaal perspectief op de straten van Groningen. Waarbij mobiliteit niet langer maatgevend is, maar waar toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie, cultuurhistorie en mobiliteit samen de straat maken. We noemen dat de 10 dimensies van de straat. Dat betekent dat her in te richten straten in een bredere context moeten worden beschouwd, om keuzes te maken tussen alle claims die op de openbare ruimte worden gelegd. De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte won in 2022 een Global Architecture & Design Award en een Landscape Institute Award. Ook nam het College van Rijksadviseurs de ontwerpleidraad op als één van de belangrijke onderzoeken op gebied van leefkwaliteit in de uitgave ‘Bouw in de Buurt’. De erkenning is er, maar nu is het zaak om het ook te laten zien in de praktijk van Groningen. Lerende organisatie
Diverse beleidskaders vormden het vertrekpunt van de ontwerpleidraad Leefkwaliteit openbare ruimte. De Leidraad betekent een fundamenteel nieuwe manier van denken over het inrichten van straten. Dat heeft ook invloed op de interne organisatie.

Welke taal spreken we over de straat? En welke keuzes liggen daarin opgesloten?
We zijn die keuzes voor lief gaan nemen. In de meeste gevallen lang geleden gemaakt en inmiddels gestold in richtlijnen, in normen en in verkeersmodellen. In wetten, instituties en in gedrag. In asfalt, beton en in technologieën.

Wij zijn thuis in de ruimtelijke ordening, dat is ons vak. Het wordt steeds belangrijker hoe wij ons organiseren, samenwerken, reflecteren op hoe we ons werk doen. Willen leren. Dat vraagt een andere werkhouding: open, kwetsbaar durven zijn zien als een kracht om te groeien. Als individu, als team.

De Leidraad is meer dan een document; het is een methode die vraagt om samenwerkingen tussen bewoners, belanghebbenden en de gemeente. Een nieuwe manier van denken; startpunt voor het gesprek met de bewoners over de herinrichting van de straat. Het is daarbij belangrijk om te onthouden dat geen plek in Groningen hetzelfde is. Maatwerk zal altijd nodig blijven.

De grote uitdaging hierbij is hoe we vanuit een totaalperspectief kijken, denken en doen als het gaat om de uitwerking van de gedachte van de Leidraad. Hoe doen we dat met elkaar? Vanuit de bedoeling uit onze Leidraad Openbare Ruimte. Procedures en systemen zijn volgend, zeker niet leidend. Verbinden, elkaar willen versterken, af van eilandjes.
Hier ga jij je mee bezig houdenOnderzoek

Er is een altijd aanwezige drang om te leren en dingen voor elkaar te krijgen.

Deze nieuwe, andere manier van werken is voor ons een ontdekkingsreis. Waarbij de reis zelf misschien nog wel belangrijker is dan de bestemming.

We zijn op zoek naar iemand die met ons deze paradigma-shift wil vormgeven. Een projectonderzoeker leefkwaliteit openbare ruimte, iemand die de organisatie verder helpt en aan de slag gaat met concrete projecten. Door 2 dagen in de week te werken aan concrete Leidraad-projecten en 2 dagen in de week onderzoek te doen naar de toepassing van die leidraad in brede zin. Inzet is tevens om deel te nemen aan een Europees Interreg-subsidietraject, waarbij de mogelijkheid ontstaat om ook te leren van andere Europese steden.

Onderzoeksvraagstuk: op welke manier kunnen we, met de kenmerken van een lerende organisatie, de ontwerpleidraad Leefkwaliteit openbare ruimte ‘Nieuwe Ruimte’ operationaliseren? Waarbij gedacht kan worden aan het bevorderen van leerprocessen in onze eigen organisatie, reflectie op de eerste projecten waar de leidraad wordt toegepast en onderzoek naar hoe andere steden omgaan metvergelijkbare problematiek.

Om het nog wat concreter te maken
Je opdracht is handvatten te bieden voor het toepassen van de ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte. Dat doe je door 2 dagen in de week mee te werken aan concrete Leidraad-projecten in Groningen en 2 dagen in de week onderzoek te doen naar het toepassen van die leidraad in bredere zin.

Hier kom je te werken
Je gaat bij de gemeente aan de slag vanuit de directie Stadsontwikkeling bestaande uit 2 domeinen: Ruimtelijk Beleid en Ontwerp en Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering. Je wordt voor 4 jaar collega binnen de directie Stadsontwikkeling. Samen werken we aan het realiseren van onze opgaven in de groei van de stad vanuit het collegeprogramma 2022-2026 ‘Het begint in Groningen; voor wat echt van waarde is”. Waarin de ontwerpleidraad Leefkwaliteit openbare ruimte ‘Nieuwe Ruimte’ expliciet is benoemd als uitgangspunt voor de herinrichting van straten.

Het ‘academisch huis’ voor het onderzoek is de Universiteit van Amsterdam, maar de dagelijkse begeleiding vindt plaats bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor de Universiteit van Amsterdam ga je aan de slag bij de programmagroep Urban Planning van de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en voor de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Planologie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Kortom, een werkomgeving waar jouw inbreng het verschil maakt.

Een werkplek bij de gemeente Groningen in team Leefkwaliteit tussen de collega’s die werken aan de verschillende pilot-projecten waar de Leidraad openbare ruimte wordt toegepast. En een werkplek bij Universiteit van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, waar gebruik gemaakt kan worden van een breed netwerk, afstemming kan plaatsvinden met andere promovenda en begeleiders en kennis is van projecten in andere steden.

Hier staan wij voor
Groningen is een gemeente waar je met plezier woont, werkt en leeft. Een gemeente waar niemand buiten de boot valt. We werken steeds meer samen mét burgers, in plaats van vóór burgers. Of het nu gaat om zorg voor elkaar, verkeer, gezondheid, ondernemen, onderwijs of een schone gemeente: samenwerking met bewoners en organisaties is hét uitgangspunt van de gemeente. Ook staan we voor sociale, duurzame economische groei, want duurzaamheid is het andere uitgangspunt in alles wat we doen.

Hier herken jij je in

 • je hebt een wo-diploma in een bedrijfskundige, ruimtelijke, economische of planologische richting;
 • bij voorkeur heb je enige relevante (werk)ervaring en interesse in de openbare ruimte;
 • je bent nieuwsgierig, onderzoekend, leergierig en wil het onderste uit de kan halen in je aanpak.
 • je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, maar ook het Engels beheers je goed in woord en geschrift;
 • Je bent inspirerend en helder in je taalgebruik.
 • Je hebt als standplaats Groningen (of omgeving).
 • Je durft keuzes te maken, knopen door te hakken en beslissingen te nemen.
 • Helder in het kunnen schrijven van conclusies en aanbevelingen als uitwerking van het onderzoeksvraagstuk.
 • Je bent in staat om te luisteren naar, en communiceren met zowel lokale praktijkpartijen als met de internationale wetenschap.

Hier kun je op rekenen

 • afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.247,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 10, HR21 functie Medewerker Beleid en Ontwerp). Uiteraard kijken we naar wat je meebrengt;
 • naast dit salaris bouw je elke maand nog eens 17,05% van je salaris extra op tot maximaal € 6.141,00; dit noemen wij het Individueel Keuze Budget. Dit budget bestaat uit je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, een levensloopbijdrage en een aantal bovenwettelijk verlofuren. Jij kiest of je dit wilt sparen, of dat je dit elke maand bij je salaris wil. Je kunt er ook extra verlofuren mee kopen;
 • we geven je de keuzemogelijkheid om ADV-uren op te bouwen voor extra vrije dagen;
 • een telefoon en een iPad en/óf laptop in bruikleen;
 • de mogelijkheid om verantwoord thuis te werken. Wij faciliteren jouw voorzieningen hiervoor, denk aan een bureaustoel of extra beeldscherm;
 • we hebben een actieve jongeren vereniging voor ambtenaren tot en met 35 jaar en uiteraard een personeelsvereniging;
 • continu in ontwikkeling, dat is wat wij zijn. Dat betekent dat er altijd diverse doorgroeimogelijkheden voor jou zijn, zowel binnen de directie als de gehele organisatie;
 • wil je meer weten over onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden? Daar vertellen we je uiteraard graag meer over.

Deze prachtige opdracht is vooralsnog voor de duur van vier jaar, voor 4 dagen per week.

Nieuwsgierig?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ingrid Bolhuis van de gemeente Groningen, telefoonnummer 06-52563982. Voor vragen over de academische invulling van de functie kun je contact opnemen met Marco te Brömmelstroet van de Universiteit van Amsterdam, via e-mailadres M.C.G.teBrommelstroet@uva.nl.

Meer informatie over de ontwerpleidraad Leefkwaliteit openbare ruimte ‘Nieuwe Ruimte’:https://gemeente.groningen.nl/leefkwaliteit-openbare-ruimte

Check ons filmpje Werken bij Stadsontwikkeling op onze LinkedIn-pagina:

https://www.linkedin.com/company/gemeente-groningen/life/8f8c84b9-a7e1-4e11-b8d6-3b4d1e99e765/

Reageren
Reageren kan tot en met 8 maart 2024 via de sollicitatiebutton onderaan de vacature. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op vrijdag 15 maart 2024.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat je correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld in verband met vaste samenwerkingspartners.

Solliciteer