Procesregisseur Complexe en domeinoverstijgende zorg- en veiligheidscasussen (maatwerk)

tijdelijk jaarcontract met kans op vast | 28 -36 uur

Ken jij de weg in het zorg- en veiligheidsdomein en hou je van samenwerken en complexe casuïstiek? Ben jij een verbinder met een neutrale houding en regisserende vaardigheden? Dan is deze uitdagende functie als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen vast iets voor jou!

 

In het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) werken verschillende organisaties en domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben allen een aandeel in de aanpak van die complexe problematiek. Doel is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast en criminaliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de regio. Gemeenten, zorgpartners en justitiepartners werken hiertoe samen in het netwerk Zorg- en Veiligheidshuis. Voorbeelden van ketenpartners zijn de reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, politie, OM en GGZ.

 

Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt aangestuurd door de ketenmanager en is beheersmatig ondergebracht bij gemeente Groningen. De organisatie bestaat uit een vaste kern van ZVH-medewerkers, zoals procesregisseurs en procesondersteuners. Daarnaast werken er flexibele medewerkers vanuit de verschillende partnerorganisaties mee aan de betreffende casus. Wij geloven in de kracht van samenwerking en in het delen van kennis en expertise. Samen leggen we de juiste verbindingen en bieden we een aanpak op maat.

 

De functie

Als procesregisseur ben je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domeinoverstijgende casuïstiek. Dit zijn situaties waarbij sprake is van problemen op meerdere leefgebieden die ook de veiligheid buitensporig aantasten. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld, overlast, misbruik of criminele activiteiten.

 

Als procesregisseur regisseer je de samenwerking tussen ketenpartners bij een casus. Je zorgt ervoor dat de direct betrokken professionals een gezamenlijk en integrale aanpak opstellen en uitvoeren, met als doel de onveiligheid te verminderen. Jij bent verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang en kwaliteit op casuïstiekniveau en spreekt partners aan op hun bijdrage. Je geeft advies waardoor andere netwerken en organisaties een casus (eerder) zelf op de rit kunnen brengen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van specifieke aanpakken en ontwikkelingen binnen het netwerk Zorg- en Veiligheidshuis.

 

Als procesregisseur maak je deel uit van het team van het Zorg- en Veiligheidshuis en werk je nauw samen met de procesondersteuners. Je stemt af en werkt samen met onze partners in de gemeentelijke-, zorg- en veiligheidsketen. Je neemt deel aan interne en externe overleggen en draagt daarbij het Zorg- en Veiligheidshuis als samenwerkingsverband daadkrachtig uit.

 

Jij

 • hebt ervaring met het coördineren van processen en beschikt over verbindende vaardigheden en een open houding. Je bent een professional met inlevingsvermogen die zijn/haar rol met senioriteit uitdraagt. Je zorgt ervoor dat overleggen op een voor alle partners prettige en effectieve wijze plaatsvinden en fungeert als aanspreekpunt;
 • kent de weg in het zorg- en veiligheidsdomein en weet gebruik te maken van de expertise van ketenpartners. Je hebt namelijk te maken met complexe casussen waarvoor een out-of-the-box oplossing nodig kan zijn;
 • kan goed samenwerken en bent een teamspeler. Dit is nodig omdat je met veel verschillende partijen moet kunnen samenwerken en er sprake is van verschillende en soms conflicterende belangen. Je neemt geen verantwoordelijkheden over, maar je bent juist in staat ketenpartners in hun kracht te zetten;
 • bent besluitvaardig, initiatiefrijk en sterk in het begeleiden en sturen van processen zonder de inhoud en de samenwerking uit het oog te verliezen. Je werkt niet vanuit macht, maar zet in op gezamenlijk gedragen besluiten op basis van inhoudelijke afwegingen;
 • bent gericht op het gezamenlijke doel, speelt in op ontwikkelingen en hebt oog voor mogelijkheden, kansen en oplossingen. Je hebt een flexibele werkhouding, kunt goed schakelen en bent stressbestendig;
 • bent betrouwbaar en integer. Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie en maakt ketenpartners bewust van de rechtmatige uitwisseling van persoonsgegevens.

 

Wij vragen

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring in het functioneren binnen een complexe samenwerkingsomgeving en een brede blik op de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zowel op casus als beleidsniveau;
 • gedegen kennis van het werkveld en de (wettelijke) bevoegdheden en mogelijkheden van de gemeenten, justitie- en zorgpartners en interventiemogelijkheden;
 • kennis van de geldende wet- en regelgeving, waaronder privacyregels, en de (beleids)kaders van het Zorg- en Veiligheidshuis;
 • sterke communicatieve, verbindende en procesmatige vaardigheden. Ervaring en technieken met betrekking tot het leiden van vergaderingen, gespreksvoering en besluitvormingsprocessen;
 • rijbewijs.

 

Wij bieden

 • een tijdelijke aanstelling van 28-36 uur, met kans op een vast contract;
 • afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.494,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (gewaardeerd in schaal 10 CAO gemeenten). Daarnaast een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%;
 • detachering behoort tot de mogelijkheden.

 

Competenties

Pro actief | zoeken naar kansen of vernieuwing en actie ondernemen om hieruit voordeel te halen.

Actief luisteren | tonen van interesse en vermogen om belangrijke informatie op te pakken uit gesprekken.

Plannen en organiseren | op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken.

Resultaatgerichtheid | zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijven richten op het bereiken van het doel.

Omgevingsbewust | laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Joyce Oord, kwaliteitscoördinator, via joyce.oord@groningen.nl of telefoonnummer 06 - 31 66 35 64.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met woensdag 15 december 2021. De gesprekken zijn gepland op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 december. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

Medewerkers van een ketenpartner van ZVHG kunnen solliciteren via de vacature op www.nooderlink.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer