Gebiedsmanagers Veiligheid

Tijdelijk tot oktober 2023 | 2 fte

Heb je hart voor een veilig Groningen? Beschik je over de vaardigheden om op wijkniveau het verschil te maken? Ben je in staat onze integrale veiligheidsaanpak te vertalen naar een adequate veiligheidsaanpak in de wijk en ben jij de spin in het web die daardoor een duurzame impuls weet te geven aan de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente? Dan is deze functie iets voor jou!

 

Scheidslijnen in en tussen onze wijken lijken zich te verscherpen, mede door toename van sociale problematiek en een afname van  leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie. Daarom willen we een impuls geven aan de leefbaarheid en veiligheid van deze wijken. Op het terrein van veiligheid – de aanpak van ondermijningsgevoelige gebieden en de verbinding tussen zorg en veiligheid – is de wijk hét schaalniveau om in te grijpen.

 

Als Gebiedsmanager veiligheid ben je het aanspreekpunt voor veiligheid in de wijk en onderhoud je contacten met bewoners, ondernemers, welzijnsorganisaties, gemeentelijke organisatieonderdelen, politie, woningbouwcorporaties en anderen om de integrale aanpak in de wijk goed te laten verlopen. Omdat veiligheid een randvoorwaarde is om in vrijheid te leven staat veiligheid hoog op de agenda van onze gemeenteraad en de inwoners van onze prachtige gemeente. Onze ambitie is helder: Groningen is en blijft een  aangename, levendige en bovenal veilige gemeente.

 

Plek in de organisatie

De afdeling OOV is vanaf 1 april 2021 onderdeel van de directie Stadstoezicht.

Stadstoezicht is een jonge directie die zichtbaar is in het publieke domein, die continue in ontwikkeling is, meebeweegt met de politieke agenda en een steeds stevigere positie in het veiligheidsdomein inneemt. De werkzaamheden binnen de directie zijn gericht op een veilige gemeente die aantrekkelijk is voor onze inwoners en bezoekers.

 

De Afdeling Openbare orde & Veiligheid

De afdeling OOV draagt bij aan veilig Groningen. We werken aan toename van wijkveiligheid, afname van criminaliteit en jongerenoverlast, en het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Aan een veilig Groningen werken we samen met politie, openbaar ministerie, inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen. Bij onze afdeling werken betekent dan ook oog en oor hebben voor Groningers en de gemeente als geheel, vraag-en resultaatgericht werken, initiatief nemen, flexibiliteit tonen en samenwerken.

 

De afdeling ondersteunt de burgemeester bij de uitvoering van zijn wettelijke bevoegdheden op het gebied van veiligheid. Zij adviseert de burgemeester op het gebied van openbare orde en integrale veiligheid en werkt hierin nauw samen met de verschillende veiligheidspartners.

 

De afdeling voert regie op de beleidsontwikkelingen en uitvoering daarvan en treedt regelmatig op als projectleider. Belangrijke thema’s zijn onder meer versterking van de veiligheidsketen, de verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van ondermijning. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk. Het team bestaat uit 18 gedreven professionals.

 

Jij

 • draagt zorg voor de vertaling van de prioriteiten van het beleidskader Veiligheid in een adequate langjarige veiligheidsstrategie in de wijk. Belangrijke dossiers zijn de aanpak van ondermijnende criminaliteit, jeugd- en veiligheid, digitale veiligheid, de verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van maatschappelijke onrust en polarisatie;
 • je bent het samen met collega Gebiedsmanagers veiligheid verantwoordelijk voor de gebiedsgerichte aanpak van veiligheid en realiseert draagvlak hiervoor. Verder onderhoud je contacten met bewoners, ondernemers, welzijnsorganisaties, gemeentelijke organisatieonderdelen, woningbouwcorporaties en anderen om de veiligheidsstrategie in de wijk goed te laten verlopen. Je hoe je omgaat met (grote) tegenstrijdige belangen;
 • je ontwikkelt een stevige relatie met handhaving en politie, helpt mee in het verder gebiedsgericht intensiveren van de samenwerking op het gebied van leefbaarheid & veiligheid en ondersteunt hen in het bereiken van een optimaal maatschappelijk effect;
 • naast de prioriteiten uit ons beleidskader Veiligheid, zijn er verschillende aanpakken waar je verantwoordelijk voor bent of een belangrijke adviserende rol hebt vanuit het thema veiligheid. De problematiek is uiterst complex en divers en loopt uiteen van jongerenoverlast tot een aanpak op ondermijnende criminaliteit;
 • je bent voor de burgemeester en het hoofd OOV het eerste aanspreekpunt  voor de verschillende wijkveiligheidskwesties.

Wij vragen

Wij zoeken een sociaal vaardige collega. Je kan omgaan met bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van veiligheidsvraagstukken en media-aandacht. Wij zoeken een collega met:

 • HBO of WO werk- en denkniveau;
 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring en kennis van het domein openbare orde en veiligheid;
 • ervaring in en affiniteit met wijk- en gebiedsgericht werken, brede complexe maatschappelijke vraagstukken met grote bestuurlijke en maatschappelijke impact is een pré;
 • uitstekende netwerkvaardigheden en een op samenwerking gerichte manier van werken;
 • flexibele communicatiestijl voor de verschillende organisaties en niveaus: uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders;
 • je staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig;
 • je ontwikkelt een gestructureerde aanpak en beschikt over vasthoudendheid;
 • een energieke en proactieve werkhouding.

 

Competenties

Resultaatgericht handelen | Je benoemt resultaten helder en concreet en stuurt op de voortgang. Je beheerst het balanceren tussen het proactief oppakken van enerzijds urgente problemen in de wijk en anderzijds belangrijke hardnekkige vraagstukken die – samen met de partners – om een meer programmatische aanpak vragen.

Verbinden | Je bent een verbinder en een netwerker in hart en nieren. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de wijk te realiseren en zoekt daarbij actief de samenwerking. Je bent een ambassadeur voor veiligheid in de brede zin van het woord.

Stressbestendigheid | Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises.

Besluitvaardig en betrouwbaar | Je weet met een overkoepelende blik prioriteiten te stellen, durft besluiten te nemen, en weet anderen te overtuigen. Je streeft naar draagvlak voor genomen besluiten en stemt daartoe breed af.

 

Wij bieden

We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit leuke collega’s, een goede werksfeer en een inhoudelijk interessante baan in één van de mooiste gemeenten van Nederland. Samen zorgen we dat alle inwoners van Groningen prettig en veilig kunnen wonen, werken en leven.

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.872 bruto per maand volgens CAO Gemeenten bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 12, medewerker ontwikkeling I, roepnaam Gebiedsmanager Veiligheid).

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Arjan Hof, Hoofd Openbare Orde & Veiligheid, telefoonnummer 050-367 7439 .

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 20 september 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

Solliciteer