Auditor

Structureel | 1 fte

Zorg jij dat er vorm wordt gegeven aan de interne auditfunctie? Leg jij gemakkelijk verbinding in de organisatie? Ben jij een stevige persoonlijkheid die tegenwicht kan bieden zonder de goede relatie te schaden en ben jij ontwikkelingsgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vanuit de visie op control en de ‘three lines of defense’ voer je financial audits uit in de 3e lijn (vooruitlopend op de accountantscontrole) en adviseer je over de inrichting van de (financiële) processen en de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn.

Jij 

 • adviseert over en geeft aanvullende zekerheid aan bestuur en management over de mate waarin de bedrijfsvoering wordt beheerst en stelt rapportages op;
 • ontwikkelt mede beleid op het gebied van het uitvoeren van interne audits en het inrichten van het auditproces;
 • stelt een controleplan op voor het uitvoeren van financial audits (op basis van een gedegen risicoanalyse);
 • rapporteert aan bestuur, directie en andere stakeholders over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken;
 • ontwikkelt methoden en technieken voor het uitvoeren van financial audits, zoals procesmining en data-analyse;
 • adviseert over de toereikendheid van de risicobeheersingssystemen en de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf, op basis van gedefinieerde risico’s;
 • voert controlewerkzaamheden uit ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening door de huisaccountant.

Plek in de organisatie 

Team Auditing valt onder Concerncontrol. Binnen Auditing werken 8 collega’s.

Wij vragen 

 • een opleidingsachtergrond op HBO/WO niveau in de richting van bedrijfseconomie, accountancy, controlling of vergelijkbaar;
 • werkervaring in de accountancy is een pre;
 • dat je in staat bent je omgeving mee te nemen in continue verbetering;
 • dat je in staat bent om daar waar nodig tegenwicht te bieden zonder daarbij een goede klantrelatie uit het oog te verliezen;
 • een resultaatgerichte en stevige persoonlijkheid, die aantoonbare ervaring heeft met het succesvol opzetten van een interne auditfunctie in een dynamische en complexe omgeving;
 • een analytische en kwaliteitsgerichte houding en uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Dat je graag initiatief toont en beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen.

Integriteit is een belangrijke waarde voor gemeente Groningen, dit zal dan ook in al jouw handelen zichtbaar moeten zijn.

Competenties

Analytisch | Jij signaleert omstandigheden en risico’s, stelt de juiste vragen en kunt deze in een breder verband plaatsen. Je kunt samenhang zien en uitleggen.

Klantgericht | Jij houdt rekening met de wensen en behoeften van de klant. Je bent overtuigd van het belang van een goede en duidelijke dienstverlening en handelt daarnaar.

Oordeelsvorming | Jij bent in staat gegevens en handelwijzen in het licht van relevante criteria (w.o. wettelijke kaders) tegen elkaar af te wegen en tot onderbouwde beoordelingen te komen.

Organisatiesensitiviteit | Jij doorziet de gemeentelijke en dienstspecifieke visie, cultuur en ontwikkelingen. Daarnaast heb jij zicht op normen en waarden, belangen en (leer)behoeften van individuen.

Visie | Jij hebt zicht op het grotere geheel en ziet wat daarbinnen nodig is aan gewenste ontwikkelingen.

Wij bieden 

 • afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.169,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband [functioneel schaal 11, HR21 normfunctie Adviseur III];
 • na gebleken geschiktheid volgt na één jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • een werkweek van 36 uur per week, met de keuze om wel of geen ADV op te bouwen;
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% bovenop je salaris.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Michiel Nanninga, Hoofd Auditing, via telefoonnummer 06-11345589.

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 12 september 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 Cao gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees en uitzendkrachten (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                                          

Solliciteer