secretaris/onderzoeker Rekenkamer

Structureel | 1 fte

Ben jij die enthousiaste en zelfstandig werkende secretaris/onderzoeker met de nodige onderzoekservaring? Dan zijn we op zoek naar jou. 

De Rekenkamer van de gemeente Groningen verricht ten behoeve van de gemeenteraad onderzoek naar de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur. De afgelopen jaren zijn er onderzoeken uitgevoerd naar onder andere het kapbeleid, het sociaal domein en beschermingsbewind. Hiermee ondersteunt de Rekenkamer de controlerende en kaderstellende rol van de raad.

Vorig jaar is gekozen voor een Rekenkamer met drie leden  en een klankbordcommissie van vier raadsleden, die zorgen voor de verbinding met de raad. Vanwege de wens om naast de inhuur van externe bureaus vaker zelf onderzoek te doen zoeken we een secretaris/onderzoeker die ook zelf onderzoeken voor haar/zijn rekening neemt en verder de Rekenkamer over de volle breedte ondersteunt.

Jij

 • loopt warm voor het tot stand brengen en uitvoeren van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer;
 • brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Rekenkamer;
 • maakt onderzoeksopzetten, coördineert en plant onderzoeken en bewaakt de onderzoeksplanning;
 • voert complexe onderzoeken uit, verricht dossierstudie, neemt interviews af, verzamelt gegevens t.b.v. onderzoek en stelt concept-onderzoeksrapportages op;
 • selecteert onderzoekbureaus en begeleidt offerteprocedures;
 • begeleidt en werkt mee aan onderzoek dat door externe bureaus wordt verricht;
 • zorgt voor de verbinding tussen Rekenkamer, de ambtelijke organisatie en externe partijen;
 • organiseert, notuleert en bereidt bijeenkomsten van de Rekenkamer voor;
 • stelt concept-jaarverslagen op, handelt correspondentie af en archiveert deze, plant afspraken en houdt de website bij.                                             

Plek in de organisatie

De Rekenkamer is een onafhankelijk gremium binnen de gemeente en bepaalt zelf de onderzoeksonderwerpen. De onderzoeken zijn bedoeld voor de gemeenteraad en erop gericht om de raad te helpen bij het controleren van het college van B&W. Je wordt ondergebracht bij de Griffie, maar voor je werkzaamheden is de voorzitter van de Rekenkamer je leidinggevende.  

Wij vragen

 • aantoonbare expertise in het uitvoeren en begeleiden van complex en praktijkgericht onderzoek;
 • het vermogen om zelfstandig, voortvarend en accuraat te werken binnen de door de Rekenkamer gestelde kaders;
 • een grote mate van politiek-bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit, bij voorkeur opgedaan in een gemeentelijke of daarmee vergelijkbare organisatie;
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Competenties

Organisatie en bestuurlijk sensitief | Je kunt goed functioneren in een politiek gestuurde omgeving, en je hebt gevoel voor de bestuurlijk verhoudingen binnen en buiten de organisatie.

Resultaatgericht | Je kunt vooruitdenken, jouw gedrag is gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen. Hierbij ben je de sparringpartner van de leden van de Rekenkamer en ben je tevens proactief.

Verantwoordelijk | Je bent de motor van de Rekenkamer, de enige die full time voor de Rekenkamer werkzaam is. Je houdt de vaart erin en neemt je verantwoordelijkheid daarin.

Communicatief | voor het onderhouden van diverse contacten binnen en buiten de organisatie ben je communicatief ingesteld en ben je goed in staat anderen te overtuigen van jouw belangen.   

Wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 4.279,= en maximaal € 5.872,= bruto per maand bij een fulltime dienstverband;  salarisschaal 12, CAO-gemeenten, HR21-normfunctie Adviseur II;
 • een baan met veel ruimte om het takenpakket en de werktijd in overeenstemming met de Rekenkamer zelf in te vullen;
 • naast zelfstandigheid ook een collegiale omgeving (het team van de griffie);
 • een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren en een proeftijd van twee maanden.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Han Warmelink, voorzitter van de Rekenkamer, telefoonnummer 06-1156 8091.

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met vrijdag 28 mei 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 14 juni 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers                                                                                                      

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                                          

Solliciteer