Calculator/Werkvoorbereider

Structureel | 1fte

De directie iederz draagt bij aan het streven naar een stad waarin iedereen actief is met werk en/of met zinvolle maatschappelijke  activiteiten.

Iederz is het beschutte Werkbedrijf van de gemeente Groningen en werkt als directie nauw samen met de directies Werk en Participatie en Inkomensdienstverlening. Binnen het beschutte Werkbedrijf werken circa 500 medewerkers uit verschillende doelgroepen verspreid over vier locaties, naast het management en ondersteunende diensten.

Iederz biedt o.a. beschutte werkplekken en begeleiding voor geïndiceerde burgers voor wie de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt (nog) te groot is. Daarmee draagt iederz bij aan de uitvoering van de Participatiewet alsook het participatiebeleid van de gemeente Groningen; het realiseren van een inclusieve samenleving waarbij iedereen participeert naar vermogen en iedereen die wil en kan werken voorzieningen wordt geboden om de stap naar loonvormende arbeid te kunnen maken.

Iederz voert voor opdrachtgevers werkzaamheden uit die liggen op het gebied van verpakken en ompakken.


Heb jij passie en ruime ervaring in het vakgebied,  

aarzel dan niet en reageer!

 

Plek in de organisatie

Je werkt onder de coördinator beschut, vallend onder het afdelingshoofd

 

Wij vragen

 • MBO-4/ HBO niveau aangevuld met vakgerichte opleidingen en ruime ervaring.

Jij:

 • bent verantwoordelijk voor de technische ordervoorbereiding en stelt recepturen en routing op ten behoeve van de productie;
 • werkt orders gedetailleerd uit en verzorgt waar nodig de begeleiding en instructie tijdens het productieproces;
 • maakt en bewaakt de productieplanning;
 • berekent en analyseert de kosten;
 • verzorgt de prijscalculaties en offertes en beoordeelt offertes in relatie tot de geldende voorschriften en kwaliteitseisen;
 • ondersteunt in het acquisitietraject;
 • koopt noodzakelijke gereedschappen en grondstoffen in ten behoeve van de productie;
 • adviseert het afdelingshoofd en de coördinator beschut Hoogezand  inzake technische verbeteringen in het productieproces (onder andere ondersteuning bij analyse voor- na calculatie);
 • zorgt voor een adequate vastlegging van afspraken, beheren van het opdrachtdossier;
 • hebt een pre als je kennis hebt van geautomatiseerde systemen, zoals bv Sap.

 

Inschaling

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.048,00 bruto per maand CAO Gemeenten bij een fullitime dienstverband (functioneel schaal 9). De normfunctie in hr-21 is medewerker bedrijfsvoering I. De functie is nog niet beschreven en gewaardeerd in de SW systematiek. De verwachting is dat deze functie in SW zal uitkomen in schaal H.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met de coördinator beschut de heer J. Kasto op telefoonnummer 06-21679508.   

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot 2 december 2020. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor SW, voorrangs-  in- en externe kandidaten. Voor de voorrang bij de selectie geldt dezelfde volgorde als waarvoor de vacature is opengesteld: als eerste de doelgroep SW, gevolgd door voorrangskandidaten, de interne  kandidaten, waarna de externe kandidaten volgen.

 

Na selectie zullen de oriënterende gesprekken plaatsvinden op donderdag 10 december 2020.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers >30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

Solliciteer