Accountmanager WABO (Vergunningverlener)

structureel | 0,8 - 1 fte

Bouw JIJ mee aan de groei van onze gemeente?

 

Groningen groeit hard. In inwoners, bezoekers, studenten, activiteiten en in oppervlakte. We zijn hard op weg naar een gemeente van misschien wel 250.000 inwoners.

En dat merken we in ons werk. De komende jaren worden honderden miljoenen geïnvesteerd in het leefklimaat, de aantrekkingskracht, de bereikbaarheid en onze kenniseconomie. Overal wordt gebouwd aan de groei van Groningen. Om deze groei in goede banen te leiden, zoeken we een ervaren accountmanager WABO.

  

Jij

  • verstrekt specifieke informatie aan belanghebbenden over o.a. (ter visie gelegde) bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
  • geeft algemene informatie m.b.t. stedenbouwkundige plannen, diverse vergunningen, ontheffingen en inspraakprocedures, (in voorbereiding zijnde) projecten, wetgeving enz.;
  • bent verantwoordelijk voor de intake, (voor) behandeling en tijdige afdoening van meldingen en aanvragen voor o.a. bouw-, sloop-, monument- en reclamevergunningen en functiewijzigingen;
  • toetst alle meldingen en aanvragen aan bestemmingsplannen en gemeentelijke beleidsregels;
  • bent verantwoordelijk voor de te volgen juridische procedures, vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaarprocedures, stelt verweerschriften op en voert verweer bij de voorzieningenrechter (eventueel samen met de jurist of senior);
  • hebt de uitdaging om in één keer een eenduidig advies aan de belanghebbenden door te geven, daarvoor analyseer je de adviezen van de diverse interne en externe adviseurs.

 

Plek in de organisatie

Binnen de directie ‘Ruimtelijk Beleid & Ontwerp’ zorgt de afdeling ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ binnen het kader van het omgevingsrecht voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. De afdeling werkt met 4 teams: ‘Beleid & Ondersteuning’, ‘Milieu’, ‘Inspectie’ en het ‘Loket Bouwen en Wonen’. De accountmanager WABO valt onder het team ‘Loket Bouwen en Wonen’.

 

Wij vragen

  • een afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur Bouwkunde, Planologie of Rechten);
  • een afgeronde opleiding ‘Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2’;
  • ervaring met vergunningverlening in de bouw;
  • ervaring met vergunningverlening milieu is een pré.

 

Competenties

Zelfstandig | Je moet zelfstandig besluiten kunnen nemen, waarbij er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen.

Communicatief | Je hebt veel contact met burgers en bedrijven. Je stelt verweerschriften op, die juridisch kloppen en begrijpelijk voor de aanvrager zijn.

Klantgericht | Je probeert tot een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is.

Stressbestendig | Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Je bent soms de boodschapper van slecht nieuws. Daarnaast wordt er regelmatig onder tijdsdruk gewerkt, vanwege de vastgestelde wettelijke termijn voor het verlenen van vergunningen.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.494,-- per maand volgens CAO gemeenten bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 10, HR 21 normfunctie medewerker beleidsuitvoering I, salarisnorm 1 oktober 2020)

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Folkert Bulthuis, teamleider Loket Bouwen en Wonen, tel.nr. (050) 367 8370.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 6 december 2020. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

 

Deze vacature wordt extern opengesteld waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.         

Solliciteer