Teamleider Contractering

structureel | 1 fte

Mocht je eerder gesolliciteerd hebben verzoeken wij je dit nogmaals te doen. Wegens een technische storing zijn alle gegevens verwijderd. Excuses voor het ongemak.

 

Wil jij leidinggeven in een domein dat volop in beweging is? Reageer dan op deze vacature.

Het inkoop- en contractmanagement van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling wordt uitgevoerd door de afdeling CMO (Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling) De opgaven qua transformatie en financiën, maken dat de focus van het afdelingshoofd de komende jaren meer komt te liggen op het sturen op realisatie van de strategische (externe) opgaven van de afdeling. Dit betreft m.n. het beter beheersen van de (zorg)kosten, het (strategisch)opdrachtgeverschap, het opbouwen van het netwerk met de externe partners en de meer complexe inkoopprocedures.

 

De teamleider gaat zich bezig houden met de dagelijkse (interne)aansturing van de afdeling. De dynamiek van de dagelijkse praktijk zie je als een uitdaging en je krijgt energie van het verbinden van mensen. Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van resultaat- en processturing. Je neemt verantwoordelijkheid en stuurt op een manier die maakt dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en krijgen.

 

Jij

 • bent een prettige collega, benaderbaar en betrouwbaar;
 • draagt zorg voor een doelmatige, tijdige en juiste uitvoering van de aan het team/de teams opgedragen taken;
 • stuurt het dagelijkse werkproces van de medewerkers van de afdeling aan;
 • zorgt voor en bewaakt de kwaliteit en termijnen van afhandeling van de p&c cyclus;
 • draagt zorg voor een evenredige werkverdeling binnen de afdeling en houdt hierover het overzicht;
 • stuurt op afstemming van verschillende werkprocessen en de afstemming daaromtrent met andere afdelingen;
 • geeft uitvoering aan de wijze waarop de functie contractbeheer binnen de afdeling Contractering de komende jaren toekomstbesteding ingericht kan worden;
 • rondt de implementatie van een nieuw contractmanagement systeem voor de inkoop  af en zorgt voor doorontwikkeling en implementatie van de sturingskaders waar de afdeling vorig jaar een begin mee heeft gemaakt;
 • genereert op een geaggregeerd niveau management/sturingsinformatie;
 • neemt met het afdelingshoofd en de senior medewerkers deel aan het sturingsoverleg van de afdeling, waarin je over bovenstaande rapporteert en waarin voortgang en issues worden besproken;
 • je weet de rust te bewaren in hectische tijden.

 

Plek in de organisatie

De afdeling contractering (inkoop en subsidiëring van maatschappelijke voorzieningen) van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat uit 20-25 medewerkers.

Dit zijn veelal zelfstandige professionals op Hbo-niveau met  een mix aan expertise en vaardigheden.

De onderlinge samenwerking is goed  en de verantwoordelijkheid is laag in de afdeling belegd waarbij er veel ruimte is voor medewerkers om zich te ontplooien. De afdeling is het schakelpunt op de velden beleid, financiën, bestuur inclusief bijbehorende contacten naar instellingen/aanbieders op verschillend niveau.

Medewerkers worden regelmatig ingezet in multidisciplinaire projecten/werkgroepen. Als teamleider Contractering val je, net als de senior contractmanagers, direct onder het afdelingshoofd Contractering

 

Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • enkele jaren leidinggevende ervaring;
 • ervaring met projectmatig werken;
 • ervaring met de dynamiek van de ambtelijke organisatie en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

 

Competenties

Coaching | Op jouw eigen manier straal je senioriteit en vertrouwen uit en weet je daarmee medewerkers te ontwikkelen vanuit hun vakkennis en talent.

Klantfocus | klantgerichtheid met een evenwichtige balans tussen vraag en aanbod. Transparantie en duidelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol. 

Organisatie en bestuurlijk sensitief | Het functioneren in een politiek gestuurde omgeving vraagt gevoel voor bestuurlijk verhoudingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast brengt de breedte van de organisatie met zich mee dat urgentie, belangen en behoeftes soms door elkaar kunnen lopen.

Samenwerken | Je streeft een hoge kwaliteit van dienstverlening na, (waar mogelijk gestandaardiseerd), pro-activiteit, persoonlijk leiderschap: elementen die je als teamleider nadrukkelijk inzet om beleidsdoelen en politieke keuzes haalbaar en gerealiseerd te krijgen zonder uit het oog te verliezen dat alle schakels samen de kracht van de ketting maken. 

 

Wij bieden

De functie is vooralsnog indicatief gewaardeerd in functioneel schaal 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.067 bruto per maand volgens de CAO Gemeenten bij een fulltime dienstverband. De functie zal nog definitief gewaardeerd worden in HR21.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Gert Dekker, functie Afdelingshoofd DMO Contractering, telefoonnummer 06 531 829 99.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 8 juli 2020. Graag in uw sollicitatiebrief aangeven wanneer u met vakantie gaat.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

                                                                                                            

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 Cao gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     

Solliciteer